To GOJOBGO έρχεται να συμβάλει στην προώθηση της απασχόλησης των νέων

gojobgo

Τα δύο βασικά εργαλεία του έργου JOB IMPULSE,
η «ΠΥΛΗ GOJOBGO»
και το εργαλείο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ»,

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Σήμερα, 7,5 εκατομμύρια ευρωπαίοι νέοι μεταξύ 15 και 24 δεν είναι ενταγμένοι παρόντος στην απασχόληση, ή εκπαίδευση ή την κατάρτιση. Η πιθανότητα μιας «χαμένης γενιάς», καλεί τα όργανα της ΕΕ και τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους, σε όλα τα επίπεδα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ανεργίας των νέων.
To GOJOBGO έρχεται να συμβάλει στην προώθηση της απασχόλησης των νέων, ιδίως εκείνων που έχουν συμμετάσχει σε διακρατικά προγράμματα κινητικότητας και αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο στην εύρεση εργασίας, όσο και στην αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας των εμπειριών κινητικότητας στο επαγγελματικό τους προφίλ.
Το έργο GOJOBGO αναπτύσσεται από μια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση, που αποτελείται από εννέα μέλη που προέρχονται από επτά χώρες της Ευρώπης, και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus +, Δράση ΚΑ2, με κωδικό 2014 – 1-ES01-KA202-004998.
ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Οι κύριος σκοπός του GOJOB GO είναι:
· Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία με εμπειρίες κινητικότητας με τους εργοδότες και την αγορά εργασίας.
⦁ Η υποστήριξη της απασχολησιμότητας των ατόμων που αναζητούν εργασία με ένα διεθνές πλαίσιο.
⦁ Η συμβολή στην προβολή των ευρωπαϊκών εργαλείων αναφοράς για την αναγνώριση, την επικύρωση και τη διαφάνεια των ικανοτήτων και προσόντων.
⦁ Η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στην περίοδο μετά την κινητικότητα των προγραμμάτων Erasmus + Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ανώτερης Εκπαίδευσης
ΣΤΟΧΟΙ
Για την επίτευξη αυτών των σκοπών, το GOJOBGO έχει τέσσερις στόχους:
⦁ Την προώθηση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μέσα (ΑΕΜ) για τους σκοπούς της απασχολησιμότητας.
⦁ Προώθηση διαρθρωμένης διαπεριφερειακής συνεργασίας: ενίσχυση της δέσμευσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ποιοτική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, της κατάρτισης και της νεολαίας.
⦁ Αύξηση της συμμετοχής στη μάθηση και την απασχολησιμότητα, παρέχοντας μια πλούσια ποικιλία από ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία υποστήριξης και πόρων.
⦁ Διευκόλυνση της μετάβασης των μαθητών μέσα από διαφορετικά επίπεδα και είδη τυπικής / μη-τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της χρήσης των ευρωπαϊκών εργαλείων αναφοράς για την αναγνώριση, την επικύρωση και τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθούν δύο βασικά εργαλεία GOJOBGO:
· ΠΥΛΗ GOJOBGO – Όπου όσοι αναζητούν εργασία μπορούν να εισάγουν τα βιογραφικά τους και να αναδείξουν τις δεξιότητες και ικανότητες που απόκτησαν στο πλαίσιο της διακρατικής κινητικότητας τους και όπου οι πιθανοί εργοδότες μπορούν να αναζητήσουν εύκολα εργαζόμενους με ειδικές δεξιότητες και διεθνείς εμπειρίες στο παρελθόν τους
· ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ – Ενσωματωμένη με την πύλη, θα υπάρχει μια σειρά από εργαλεία, συμβουλές και μέσα που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για τη βελτίωση του προφίλ. Άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν / πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα βήματα για να βεβαιωθούν ότι η αναζήτηση εργασίας τους καθιστά ορατές όλες τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στην κινητικότητα. Τα κύρια ζητήματα που προσεγγίζονται είναι το βιογραφικό, αναζήτηση εργασίας, οι αιτήσεις και η εθνική / ευρωπαϊκή αγορά.
Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ GOJOBGO – θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, προκειμένου τα άτομα που αναζητούν εργασία και οι επιχειρήσεις /εργοδότες, να δοκιμάσουν, να εξοικειωθούν και να κάνουν κριτική τόσο για την Πύλη, όσο και για την εργαλειοθήκη του “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ” και να είναι απόλυτα σε θέση να αξιοποιήσουν τα οφέλη τους.
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν είναι:
· Μεγαλύτερη στήριξη στους συμμετέχοντες της κινητικότητας μετά τη διεθνή τους εμπειρία.
· Αυξημένη απασχολησιμότητα των νέων ειδικευμένων ανθρώπων με διεθνή πείρα.
· Αυξημένη χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων πιστοποίησης προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα.
· Η ευρύτερη αναγνώριση των ικανοτήτων που συνδέονται, σύμφωνα με το σύστημα ECVET, με το επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και με το προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, για τη συμμετοχή τόσο επαγγελματιών όσο και πολιτών.
· Η ενεργός συμμετοχή των δημόσιων φορέων που είναι αρμόδιοι Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης στην υποστήριξη των ομάδων-στόχων κατά τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας
· Η προσκόλληση στους Πόρους και την Πύλη από άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες από την Ευρώπη.
· Κεφαλαιοποίηση της αξίας των διεθνών εμπειριών κινητικότητας ως εργαλείο για τη μάθηση και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
· Βελτιωμένη διδασκαλία και καθοδήγηση πρακτικών με τα εργαλεία των εμπειριών κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη διαδικασίες μάθησης που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να πετύχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους.
· Μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων και εργοδοτών σε θέματα διακρατικής κινητικότητας, επιτρέποντάς τους να επωφελούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, με μια ενεργή πρόσληψη νέων ειδικευμένων ανθρώπων.

job impulse

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς