Τελευταία Νέα

Αρχείο ετικετών

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

Εκδόθηκε η αριθ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,  από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αρ. ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ. Στην  Απόφαση περιλαμβάνεται αναλυτικά η συνολική κατάταξη δικαιούχων ανά γεωγραφική περιοχή-Περιφέρεια, οι  υποχρεώσεις των …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize