Αρχείο ετικετών

Η πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα

Σας προωθούμε σχετικό σύνδεσμο για την πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 «STEP– Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues-Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα»,  στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος και παρακαλούμε για την προώθησή του σε νέους  18-29 ετών για ενημέρωση και εγγραφή Το πρόγραμμα STEP επιχειρεί μέσω …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize