Τελευταία Νέα

Αρχείο ετικετών

Η Ι­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή και Σταυ­ρο­πη­γι­α­κή Μο­νή Αρ­κα­δί­ου ε­όρ­τα­σε πα­νη­γυ­ρι­κά τους προ­στά­τες και ε­φό­ρους της Α­γί­ους

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ Σάββατο 21 Μαΐου 2016 Το Σάβ­βα­το 21η Μα­ΐ­ου 2016, η­μέ­ρα κα­τά την ο­ποί­α η Εκ­κλη­σί­α μας τι­μά την ι­ε­ρά μνή­μη «των Α­γί­ων εν­δό­ξων, θε­ο­στέ­πτων, και ι­σα­πο­στό­λων, με­γά­λων Βα­σι­λέ­ων, Κων­σταν­τί­νου και Ε­λέ­νης», η Ι­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή και Σταυ­ρο­πη­γι­α­κή …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize