Τελευταία Νέα

Αρχείο ετικετών

Πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής «Επιτροπής Εξωστρέφειας», η οποία συστάθηκε με Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 631Β/9-3-2016).   Στόχος της Επιτροπής είναι η έγκριση και παρακολούθηση σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ο εντοπισμός τυχόν αδυναμιών και καθυστερήσεων, ο …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize