Τελευταία Νέα

Αρχείο ετικετών

Ίδρυση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Με το Νόμο 4389/2016 συστήθηκε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), η οποία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει βελτιωτικές παρεμβάσεις προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ).   Η ΕΓΔΙΧ θα κινείται στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των δανειοληπτών. Έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου για …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize