Στοιχεία για την ελληνική διαλεκτό στα μινωικά αρχεία – Ανάλυση από τον Νίκο Μιχαλόπουλο

Στοιχεία για την ελληνική διάλεκτο στα μινωικά αρχεία. 

Η έρευνα αυτή δείχνει πως η γραμμική α είναι μια μορφή της ελληνικής γλώσσας οι επιγραφές είναι ενδεικτικές. Οι επιγραφές είναι από την σελίδα της Δρ. Ester Salgarella,  ερευνήτρια στο St John’s College του Κέιμπριτζ. 

Οι μεταφράσεις της μινωικής γλώσσας έχουν σχέση με τις ετεοκρητικές  μεταφράσεις (Ετεοκρήτες άμεσα απόγονοι των μινωιτών)  και τις μεταφράσεις  λαμιακής γλώσσας που δίνω στις πηγές.  ο κάθε γράφων των  επιγραφών μας δίνει ρίζες της αρχαίας ελληνικής γλωσσάς και  φέρνουμε αυτές τις ρίζες στην μορφή της αρχαίας ελληνικής.    

 

Επιγραφή ARKH 2

Linear A tablet ARKH 2 Arkhanes digitized

Σ. H επιγραφή από την σελίδα της Δρ. Ester Salgarella,  ερευνήτρια στο St John’s College του Κέιμπριτζ  https://sigla.phis.me/document/ARKH%202/

Si-da-te-ku-ra-: 6*131b (5) a-si-da-to-i #12: *79– #13: A301 se-de-gi-#17: *118 (6)  a-su-pu-wa (6)-ru-mi

 

Si…da= γη….η

Kura= κούρα ινδοευρωπαικά σημαίνει φροντίζω. Στα  αρχαία ελληνικά μεταφορικά έχει σχέση με την κοπή, κοπη και περιποίηση μαλλιού εδώ εχει μεταφορική σημασία με το έδαφος και την περιποίηση τον καλλωπισμό και τη κοπή μεταφορικά εδώ της γης .   

Degi…δεγη, γης?

Π-uwa ριζα…(k)u(w)a…..(κ)ουγα ακούγεται σαν..  κούρα  το w έχει την θέση του διγάμματος και υπέστη σίγαση πριν τον 8 αιώνα πχ

 

w(aru)mi= …άρουρα,  ἀρόω

 

Την δᾶ την κούρα η της της δᾶς η κούρα (5 φόρες η με 5 εργάτες).  δᾶ, την δᾶ  (6 φορες) την κούρα (6) εις την ἄρωση της ἄρούρης.

 

-την γη την  φροντίζει , καλλωπίζει με (5 άτομα΄η φόρες). Την γη, την γη με (6 άτομα η φόρες) καλλωπίζει (με 6)  την φροντίζει στην άροση. 

 

επιγραφή HT 1 

HT 1 Haghia Triada | Minoan Linear A, Linear B, Knossos & Mycenae

επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%201/index-5.html

 

Ge-ra-u ki-ro 16 su 7 di-di –za-ke 7 – ku 13 *56  Nu(9)– a-ra-na-re 

 

Gera=16 γερα(ροί)

Kiro=κύριοι

Διδι=διδοῦσιν

Za= 7 ζα 

Απόδοση: 16 γέραροι  κύριοι Διδι…Δίδουσιν 7 ζα και 7 ….

 

Σημερινά ελληνικά  16 Σεβαστοί και έντιμοι κύριοι 7 ζώα δίνουν και 7…

 

Επιγραφή ARKH 5 

digital enhancement | Minoan Linear A, Linear B, Knossos & Mycenae

επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/ARKH%205/

 

a-du-ni-ta-na (11)  a-da-ro  9*AB120/GRA (4) – 10* AB131/VINb (6)  a 

 

adun=άδουσιν η Αδωνίς 

tana=θάνα(τo) η (α)θάνα = Αθηνά 

ad= ἁδοῦσιν 

aro= ἀροῦσιν σηκώνω μεταφορικά ανυψώνω.

 

ελεύθερη απόδοση: τον θάνατο του Άδωνη τραγουδούν 11. Τραγουδούν, ανυψώνουν ….AB120/GRA.4? ….AB131/VINb 6?

 

Η 2 περίπτωση:  ἁδοῦσιν εις Αθηνά 11.  ἁδοῦσιν, ἀροῦσιν….AB120/GRA 4? ….AB131/VINb  6? που είναι κ η  πιο πιθανή γιατί κάποιοι αρχαιολόγοι την θεωρούν μινωική θεότητα.  

HT 2 επιγραφή 

 

 Επιγραφή στο  https://sigla.phis.me/document/HT%202/index-12.html

 

a-ka-ru #4: A610 #5: A609  (7) – #6: A613 (3) Ki-re-ta-na- #11: A610  #12: A609 (11)

 

ak=ἀκ(ή)…με κλίση ἀκ(αί)…  αιχμές

kar(a)u=κάρα κλίση κάραι…. κεφαλές 

 

kire… 1. κύρος στο κρητικό αλφάβητο κ γραφούν το χ με κ (κιρε) χαίρε υπάρχουν 2 λέξεις σε μια ρίζα.. χ(α)ίρε…κλίση χαίρουσι.  στο υπογραμμισμένο κείμενο βλέπουμε 2 ρίζες. Οι άμεσα απόγονοι των μινωιτών οι Ετεοκρήτες γράφαμε με αυτόν τον τρόπο  

 

tana…θάνατο  οι λέξεις κεφάλες, αιχμές έχουν παρεμφερές νόημα εδώ βλέπουμε 2 λέξεις σε μια ρίζα ας το πούμε έτσι… 

 

νόημα τις 7 αιχμές,  κεφάλες….(613) 3?  με κύρος χαιρετούμε εις θάνατο (11)…. : A610

 

Επιγραφή ht 6b 

Partial conjectural decipherment of Linear A tablet HT 6 Haghia Triada  (VERSO) | Minoan Linear A, Linear B, Knossos & Mycenae

Επιγραφή  στο https://sigla.phis.me/document/HT%206b/index-4.html

 

wa-du-ni (3)-mi #5: A706 ra-ti-se -ma-ri #11: [unclassified]  I (3)-du-da-ma- (12) du-ki- (3) #18: A704 sa-ma (8) #21: *56  ni – na

 

λέξεις: 

 

waduni= 3 w-άδουσιν! mi ( το ? ισως είναι το «τη» ίσως το : A706…mitir…ti2 ελλ τη) r

?ra= Ήρα

Ari= Άρη 

du…3 άδουν

da=γη

ama=μαζι 

12 αδουν..

ama= 3 άμα ταυτόχρονα.

8….

 

Άδουσιν 3 εις  Ήρα και εις  Άρη.  3 άδουσιν εις δά  άμα 12, άδουσιν  3  άμα = ταυτόχρονα  8 

 

Σημερινά ελληνικά τραγουδούν 3 στην Ηρα και στον Αρη. 3 τραγουδούν Εις Δα ταυτόχρονα με 12 και τραγουδούν 3 μαζί  με 8.

 

Επιγραφή ht 7b

 

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%207b/

 

Gi-tu-ne 1 daru #6: A329 2  

 

Gitune 1= 1 γείτων

 

επιγραφή HT 7a νομίζω πως έχει σχέση με απογραφή

New interpretation of Linear A tablet HT 7 (Haghia Triada) | Minoan Linear  A, Linear B, Knossos & Mycenae

Επιγραφή στο  https://sigla.phis.me/document/HT%207a/index-2.html

 

Ge-ti-#3: AB100/VIR  I ru-ja 3 du-ja 4 ta-na-ti 1 da-re 1 te-tu 1

 

I-ru-ja= χρήζουσα… θέλει. έχει ανάγκη 3 

 

Du…δού(λους)  – ja…ζα 4   tanat…θάνατος 1. 

Dere=δαρείς 1… δάρετε τοῦ 1

 

Ελεύθερη απόδοση  χρειάζεται 3 δούλους για τα ζα τα 4 αφού υπήρχε ένας θάνατος  γδάρε 1, γδάρετε του 1(να σφάξουν 1)…

 

Επιγραφή Ht 10 a

Linear A tablet HT 10 Haghia Triada dealing with several grain crops |  Grammar and vocabulary, Ancient languages, Mycenae

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2010a/

 

Ku-ni-su sa-ma 2

6*AB03 da-re-9*A707- u  11* A325 –za -#13: [?]  14* A301 (10)

U- 16* A325– za- (10)

(4)19*A305 – ru (2)

#21: A707  Da-ri-da 8 

I – me 3

 

ku-ni-su= Κνωσού 

sa-ma= υψώματα 2 

ama=ταυτόχρονα 

da-re-u= ινδοευρωπαϊκά δαρῶ= γδέρνω= χτυπώ αρχαία ελληνικά .. εκ του δερω < αρχ. “δέρνω” < δερ  γδέρνω (10)

Α707..

za-= ζώα 10

ru…2 ? 

 (da-r)i-= ινδοευρωπαϊκά δαρῶ < αρχ. “δέρνω” < δερ  γδέρνω 8 ζωα….εις γη.

 

Εις Κνωσού τα 2 υψώματα ταυτόχρονα δαρῶ  10 ζα …ζα 10 … 2 ?  δαρῶ 8 ζα εις γη.

 

Επιγραφή Ht 11 a 

 

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2011a/

 

a-ru-ra #4: [?] (2) ka-ro-na (2) #8: [?]  #9: [?] – Α*322 –ri-ku-ro (1) a-su-za #17* 100 – I (3) # 19: AB66 (6)

 

arura= γη 2

 

k(aro)na….αρόω 2?….

 

kuro…κούρα = περιποιούμαι  2 

1 za..ζα 

 

ελεύθερη μετάφραση την γη 2 φορές οργώνω, περιποιούμαι  με την χρήση ενός ζώου.  

 

Επιγραφή HT 12

 

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2012/

 

Ga-ti-da-te- #5 *A608  (5)  #6* A304 

 

Ge-tu-ne #10* A510–  #11: (1) AB38  (3) 

 

#12: A559– #13: AB118 (5)

 

#14: A626 (3)

#15: AB30/FIC (1)

 

#16: A511 #17: A708 da-I  (5)

 

I Da= η γη 

Id-ate= ρίζα  (ύδωρ)…. (Υδρ)αίν(εται), η υδρεύεται 5 φόρες 

Getune… ρίζα το etun κλίση  αιτούσιν η   αἰτοῦνται ……

 

Επιγραφή HT 16

 

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2016/

 

Ka-ku-pa-di-na-u #7: A705 

#8: AB54/TELA #9: A702 #10: A604 #11: A704

#12: A705  sa-po #15: AB74 #16: A708

 

Kaku= κακό

Dina= δεινά  

nau= ναο εις ναο….

 

Επιγραφή HT 17  

 

ομοιάζει πολύ με την t 12 αλλά και την arkh 2

 

επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2017/index-11.html

 

Ra- #2: *164a– ti .  #4: AB04 #6: AB131/VINa (11)

 

Sa-ro – si-da- re (5)

 

saro= ἀρόω… οργώνω

id=υδωρ….ὑδρο

Da= γη

δαρῶ= μεταφορικά γδάρω(σκίσιμο της γής)  (5) φορές 

 

Επιγραφή HT 14  

 

Επιγραφη στο https://sigla.phis.me/document/HT%2014/index-2.html

 

 

 AB08– *131aAB04AB120/GRA (3)

 A622 3-A608  (3) Α304 12-  AB122/OLIV (4)

a-pu-na-du (9)  Α622 (5)  Α628 (4) Α304 (6)

AB122/OLIV (5)

 

2 λεξεις ap=ἀπ(ό)

Pu= (ὅ)που[

Na=ἵνα

Adu= 

ἁδοῦσιν (9) άτομα 

Επιγραφή ARKH 1a

 

       

επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/ARKH%201a/

 

μεταγραφή:  a-su-mi 10*118 11* *(2) ab24 a-pa-#14: [?] mi-ki-sa-ne 

asumo=άσημος, ikis=οἶκος  ane=εἶναι

 

από εδώ λείπουν στοιχειά…asumi… μια δική μου εκτίμηση είναι πως  ίσως περιγράφεται κάτι άσημο… 

 

Επιγραφή Ht 20 

 

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2020/index-2.html

 

 

Pa-ro-su-ku-ma-ju a704 ge-ku-re-ΑΒ07-A707-  AB22/CAPm  A705– sa-re –ju-A705-#19: AB54/TELAA704– A684A707

 

Paro(aro)= ἀρόω

Kuma= χῶμα . Εναλλαγή χ,κ στο κρητικό αλφάβητο 

Ge=γαία

Kura= κούρα φροντίζω 

Sare= ἀρόω

 

Επιγραφή Ht 23 

 

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2023a/index-17.html

 

Ka-na-#3: A303 #4: A702 #5: A308 #6: A706 #7: A612#8: A706 #9: A621#10: A706#11: A614#12: A706 13: A550 #14: A706

#15: AB131/VINa#16: A508#17: A509#18: AB38 *(7)

Gi-ri-tu-ga  A708 sa- sa-me-A708-A503-ko- ru 

 

Gyritu= γυρτή 

Ga=  γᾶ …γή

Sa sa=  ἴσα ἴσα??? ….. εις όρος η αροω εις αρούρα 

 

επιγραφή  ARKH 6 είναι ακρωτηριασμένη 

 

Επιγραφη στο https://sigla.phis.me/document/ARKH%206/index-3.html

 

da-na- tu-ku ίσως βλέπουμε τις λέξεις da=γη και (t)anat=θάνατος.

 

Πηγές 

 

https://sigla.phis.me/index.html  της Δρ. Ester Salgarella    

                                    

πηγές και συμβουλευτική υποστήριξη Κωνσταντίνος Σιδέρης

 

http://culturepoint.gr/metafraseis-pelasgikon-epigrafon-kai-etymologia-protoellinikon-lekseon-1o-meros/

 

http://culturepoint.gr/metafraseis-pelasgikon-epigrafon-kai-etymologia-protoellinikon-lekseon-2o-meros/

 

https://koukfamily.blogspot.com/2017/10/1_27.html

 

https://www.xanthitimes.gr/2017/12/30/pelasgikes-epigrafes-thrakikis-glossas-daktylidi-ezerovo-eteokritikis-ke-limniakis-glossas/

 

https://www.cretedoc.org/apodosis-proellinikon-epigrafon-tin-voithia-tis-archeas-ellinikis-glossas-apo-ton-niko-michalopoulo/

 

https://www.limnosreport.gr/limnos/118851/stichia-tis-proellinikis-glossas-apo-apodosis-tis-eteokritikis-ke-tis-limniakis-glossas-apo-ton-niko-michalopoulo/

 

Αποδόσεις Μιχαλόπουλος  Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize