Ρέθυμνο – Υπογραφή συμβάσεων 6.672,134,33 € από τον Περιφερειάρχη για οριοθέτηση και διευθέτηση ρευμάτων

Πέντε συμβάσεις μελετών συνολικού προϋπολογισμού 6.872.134,33 € για την οριοθέτηση ρεμάτων με έργα διευθέτησης, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας

Ρεθύμνου, υπόγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στην σημερινή υπογραφή των συμβάσεων στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου παρόντες ήταν,  η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Νίκος

Κακογιαννάκης, η Δ/ντρια τεχνικών έργων Ελένη Ρανουτσάκη, στελέχη της Δ.Τ.Ε και οι ανάδοχοι των έργων.

Στην αναγκαιότητα υλοποίησης των έργων αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, τονίζοντας ότι θα συμβάλουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών και στην ασφάλεια των πολιτών. Στην σημαντικότητα των έργων αναφέρθηκε και η Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την ανταπόκριση του στην προώθηση των αναγκαίων έργων στην Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου.

Αναλυτικά πρόκειται για τα έργα:

-«Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Πλατανιά δήμου Ρεθύμνης» προϋπολογισμού: 2.406.343,23 €

H μελέτη αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης στην ευρύτερη περιοχή εκβολής του ρέματος Πλατανιά. Στη μελέτη περιλαμβάνονται ο κάτω ρους του κεντρικού ρέματος Πλατανιά για μήκος 2.8 χλμ και το συμβάλλον σε αυτό ρέμα του Αγίου Μάρκου για μήκος 1 χλμ

-«Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Ξερια Πηγιανού Δήμου

Ρεθύμνης» προϋπολογισμού:  1.996.745,64€

H μελέτη αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης κατά μήκος του ρέματος Ξεριά Πηγιανού, από την εκβολή μέχρι το ύψος του οικισμού του

-«Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης ρέματος Πλατύ Δήμου Αγ. Βασιλείου»

προϋπολογισμού: 1.596.369,96€

H μελέτη αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης κατά μήκος του ρέματος Πλατύ, από την εκβολή και σε μήκος περίπου 2 Km. Επιπλέον περιλαμβάνεται συμβάλλον από τα βορειοανατολικά ρέμα σε θέση ~0,65 Km ανάντη της εκβολής του ρέματος Πλατύ. Το συγκεκριμένο ρέμα λόγω μεγάλης στερεοπαροχής συχνά δημιουργεί προβλήματα στην παρόχθια περιοχή ανατολικά του ποταμού.

-«Μελέτη οριοθέτησης Μέγα Ποταμού και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Πρέβελη Δήμου Αγ. Βασιλείου» προϋπολογισμού 299.652,33 €.

H μελέτη αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης του ποταμού Μέγα, και συγκεκριμένα σε μήκος περίπου 1.5km.

Συγκεκριμένα στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

• Η οριοθέτηση για μήκος περίπου 1.5χλμ και η διευθέτηση του ποταμού όπου απαιτείται με ήπιες μεθόδους (βελτίωσης πρανών, αναχωμάτων έως και επενδύσεων).

• Υδρολογική Μελέτη

• Τοπογραφικές εργασίες που περιλαμβάνουν αποτυπώσεις ζωνών κατά μήκος των προτεινόμενων προς διευθέτηση τμημάτων των ρεμάτων με κτηματογράφηση εμφανών ορίων, αποτύπωση υφιστάμενων τεχνικών (αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης λιθόκτιστης γέφυρας) και κτηματολόγιο όπου απαιτείται για τις εκτάσεις εντός των προτεινόμενων ζωνών οριοθέτησης

• Γεωτεχνική έρευνα καθώς και γεωτεχνική μελέτη των υφιστάμενων και των προτεινόμενων έργων

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σύνταξη ΜΠΕ και ΜΕΟΑ)

• Μελέτη νέας Γέφυρας προς αντικατάσταση της υφιστάμενης διάβασης με ασφαλές μόνιμο τεχνικό έργο

• Συγκοινωνιακή μελέτη στη θέση της γέφυρας που θα συνδέει την Επαρχιακή Οδό 9 (Κοξαρέ Ε.Ο.3-Κουρταλιώτικο Φαράγγι-Διακλάδωση Πρέβελη) με το υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο καθώς και μελέτη σήμανσης-ασφάλισης.

• Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για τα όλα τα προτεινόμενα έργα.

 -«Μελέτη οριοθέτησης και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Δροσιά
Δήμου Μυλοποτάμου» προϋπολογισμού:   573.023,17 €.

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην εκπόνηση οριοθέτησης και της απαιτούμενης διευθέτησης του υδατορέματος του οικισμού Δροσιάς (ή Γενί Γκαβέ) του Δήμου Μυλοποτάμου της ΔΕ Κουλούκωνα της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, στο τμήμα του ρέματος που διέρχεται μέσα από τον εν λόγω οικισμό. Το υπό μελέτη τμήμα του ρέματος βρίσκεται εντός του οικισμού Δροσιά και έχει μήκος 850 μ. Από αυτά, περίπου 130 μ. είναι υπογειοποιημένα με οχετό   ορθογωνικής διατομής, ο οποίος είναι υδραυλικά ανεπαρκής. Εντός του οχετού υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις (φορείς οπλισμένου σκυροδέματος, σωλήνες κλπ).Το υπόλοιπο τμήμα του, παρουσιάζει ανοιχτή διατομή με πλειάδα υφιστάμενων κατασκευών και ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Σε όλο του το μήκος, το υπό μελέτη τμήμα του ρέματος εφάπτεται με ιδιοκτησίες κυρίως δομημένες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.