Ρέθυμνο – Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ στον Δήμο Αμαρίου

Την Δευτέρα 30-09-2019 και ώρα 19:00 καλείστε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 του  Ν.4555/2018, με τα παρακάτω  θέματα:

 1. Ορισμός ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 142.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.5 του Τοπικού Προγράμματος CLLD – LEADER του ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, με αντίστοιχη τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

 

 1. Ένταξη του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 247.498,52 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση της πράξης: «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΜΑΝΟΛΗ ΝΟΥΚΑΚΗ» στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.5 του Τοπικού Προγράμματος CLLD – LEADER του ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, με αντίστοιχη τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

 

 1. Ένταξη της πράξης: «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΜΑΝΟΛΗ ΝΟΥΚΑΚΗ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

 

 1. Τροποποίηση της 213/19 απόφασης του Δ.Σ. σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» ποσού 1.600.000,00 € με Κ.Α. 2019ΕΠ80200012 της ΣΑΕΠ802 ως προς τη δημιουργία δύο υποέργων:

1ο Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΠΑΤΣΟΥ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΚΑΙ ΝΙΘΑΥΡΗΣ», ποσού 800.000,00 €.

Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΜΠΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» ποσού 800.000,00 €.

 

 1. Έγκριση συμμετοχής και υποβολής αιτήματος ένταξης/πρότασης, στον άξονα προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων», στην Πρόσκληση V με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών κτιρίων», του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι», του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 1. Απόφαση /δέσμευση, ότι η υποβληθείσα πράξη, στα πλαίσια της Πρόσκλησης V με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών κτιρίων», του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι», του Υπουργείου Εσωτερικών, θα συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Παράταση προθεσμίας έγκρισης του 2ου σταδίου της Μελέτης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΒΥΖΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Παράταση προθεσμίας έγκρισης του 2ου σταδίου της Μελέτης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Παράταση προθεσμίας έγκρισης του 2ου σταδίου της Μελέτης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΝΙΘΑΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Παράταση προθεσμίας έγκρισης του 2ου σταδίου της Μελέτης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Παράταση προθεσμίας έγκρισης του 2ου σταδίου της Μελέτης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Παράταση προθεσμίας έγκρισης του 2ου σταδίου της Μελέτης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτιώσεις-Συντηρήσεις-Διανοίξεις στο οδικό δίκτυο Κρήτης, Υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Βελτιώσεις-Συντηρήσεις-διανοίξεις στο οδικό δίκτυο Κρήτης, Υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ.

 

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ», Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ», Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ, Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ, Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 5ο Υποέργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, 1ο Υποέργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΒΙΣΤΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 4.950,00 € για την αποζημίωση των υπαλλήλων που εργάστηκαν στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

 

 1. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τις παρουσίες στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Αναμορφώσεις  Προϋπολογισμού.

 

 1. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Αμαρίου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΑΜ.).

 

 1. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Αγίας Φωτεινής

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του ΑΚΚΟΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε.  Ο.Τ.Α.

 

 1. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.

 

 1. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Β/μιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμαρίου.

 

 1. Τροποποίηση της 221/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (που αναφέρεται στον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο).

 

 1. Ορισμός Εκπροσώπων στον ΣΕΔΗΚ (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) για εκλογές Δ.Σ.

 

 1. Ορισμός Εκπροσώπου στο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

 

 1. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου.

 

 1. Χορήγηση εξουσιοδότησης και εκπροσώπησης του Δήμου στο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

 1. Χορήγηση εξουσιοδότησης και εκπροσώπησης του Δήμου στο λογαριασμό που τηρείται στην ALPHA BANK.

 

 1. Χορήγηση εξουσιοδότησης και εκπροσώπησης του Δήμου στο λογαριασμό που τηρείται στην Παγκρήτια Τράπεζα.

 

 

 

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος.

 

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – 6 τουρίστες με κορονοϊό σε ξενοδοχείο καραντίνας

Έξι τουρίστες φιλοξενεί το ξενοδοχείο καραντίνας στο Ρέθυμνο σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Το …

Ρέθυμνο – Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνως Μάτσας στο πρώτο τους καλοκαίρι στην Κρήτη

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης δημοσίευσε στο instagram την πρώτη τους κοινή φωτογραφία Τις διακοπές τους στο Ρέθυμνο, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize