Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Στην Ρουμανία το Πειραματικό Λύκειο ΠΚ για το Erasmus+ / ΚΑ2

Ο Fr. D. Roosevelt έχει πει ότι «δεν πρέπει ποτέ κανείς να ξεχνά ότι η διακυβέρνηση ενός κράτους είμαστε όλοι εμείς κι όχι μια ξένη δύναμη πάνω από εμάς».

Έχοντας αυτό ως σύνθημα και με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν ενεργοί πολίτες, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, και ν’ αναπτύξουν ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνείδηση βασισμένη στην πολυφωνία, την ανεκτικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των λαών με την περαιτέρω ανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών, το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης συντονίζει πρόγραμμα Erasmus+ / ΚΑ2 με θέμα την προσομοίωση των διάφορων ευρωπαϊκών θεσμών και εταίρους από την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Φινλανδία και τη Ρουμανία. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, επιμορφωτικές επισκέψεις στην έδρα κάθε εταίρου και προσομοίωση ενός διαφορετικού κατά περίπτωση θεσμού. Η θεματολογία ποικίλει και μέχρι στιγμής οι εταίροι έχουν ασχοληθεί με την πυρηνική ενέργεια, τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τη μπλε ανάπτυξη.

Αρχές Οκτωβρίου, συγκεκριμένα από τις 07-11, πραγματοποιήθηκε η 4η εκπαιδευτική επίσκεψη στην Μπράιλα της Ρουμανίας, με θεσμό προσομοίωσης το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Court of Justice of the European Union – CJEU), και ως επίκαιρο θέμα επιλέχθηκαν οι επιπτώσεις της αποχώρησης ενός κράτους-μέλους, όπως το Η.Β., από αυτή και η διευθέτηση των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από την έξοδό του (Brexit). Σ’ αυτήν την συνάντηση συμμετείχαν τέσσερις (4) καθηγητές, οι κ.κ. Φωτεινάκης Γ., Διευθυντής του σχολείου και Συντονιστής του προγράμματος, Παπαδάκης Εμ., Υπεύθυνος επικοινωνίας, Καρινιωτάκη Μ. και Χόμπη Αμ., καθώς και πέντε (5) μαθητές, οι κ.κ. Καλαϊτζάκη Ελ., Μαρκουλιδάκης Γ., Μισιριώτης Ν., Πλαΐτης Β. και Φραγκίδης Γ., Μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας.

Η εκπαίδευση κι η επιμόρφωση

Τη, Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019, έγινε καλωσόρισμα των εταίρων και παρουσίαση του σχολείου Colegiul National “Nicolae Balcescu” από τη διευθύντριά του, κ. Silvia Petrescu, το Γενικό Επιθεωρητή Εκπαίδευσης της Κομητείας, κ. Viorel Botea, και μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων. Ακολούθησαν βιωματικές δραστηριότητες για το δέσιμο της ομάδας. Αργότερα, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το τοπικό Europe Direct όπου ο υπεύθυνος ενημέρωσης παρουσίασε τον εν λόγω φορέα, το έργο του και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ προκάλεσε με ερώτησή του δημόσια συζήτηση σχετικά με τη πιθανότητα της εξόδου του Η.Β. από την Ένωση. Τέλος, ανατέθηκε στους μαθητές να κάνουν μια δημοσκόπηση στην πόλη για να ανακαλύψουν κατά πόσον οι κάτοικοί της είναι ενημερωμένοι για το Brexit.

Την, Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019, οι εταίροι παρουσίασαν τα διδακτικά σενάρια που είχαν αναλάβει με θέματα όπως ο ορισμός και οι επιπτώσεις μιας αποχώρησης του Η.Β. χωρίς συμφωνία (“nodealBrexit) στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και τον εθελοντισμό, στα δικαιώματα των καταναλωτών και στη μετακίνηση των πολιτών. Κάθε διδακτικό σενάριο περιλάμβανε παρουσίαση με χρήση διαφόρων εργαλείων Web 2.0 και αξιολόγηση γνώσεων με διάφορες διδακτικές μεθόδους όπως διαδικτυακά παιχνίδια, μελέτη περίπτωσης κ.α. Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία της προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καθώς και η γραπτή διαδικασία της τελικής προσομοίωσης. Υπό την καθοδήγηση της κ. Luminita Mocanu, Καθηγήτριας Αγγλικών και υπεύθυνης επικοινωνίας του προγράμματος για το σχολείο της Ρουμανίας, οι μαθητές εξοικειώθηκαν σταδιακά με τον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου και την εξειδικευμένη νομική ορολογία, ενώ ασκήθηκαν ακόμη περισσότερο στην επιχειρηματολογία και τη δημόσια διαβούλευση.

Την, Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας (Palatul Parlamentului) στο Βουκουρέστι το οποίο κτίστηκε επί Nicolae Ceaușescu και σήμερα στεγάζει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία αυτού του κράτους. Αφού έγινε μια πολύ καλή ξενάγηση στους χώρους του, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέρος των εργασιών της Γερουσίας στην οποία ο Πρόεδρος τους καλωσόρισε. Αυτή η μελέτη πεδίου βοήθησε πολύ στην κατανόηση της λειτουργίας των θεσμών, πράγμα το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του σχεδίου.

Την, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τελική προσομοίωση που αποτελούσε μελέτη περίπτωσης, μεθόδου πολύ διαδεδομένης σε διάφορες σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως στις νομικές και τις ιατρικές, με διαδίκους από τη μια το διάσημο σεφ Jamie Oliver ως ενάγοντα και από την άλλη την Ε.Ε. ως κατηγορούμενο. Η αγωγή αφορούσε στην καταπάτηση των δικαιωμάτων ενός Βρετανού υπηκόου να εμπορεύεται προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες σε λογικές τιμές στην επικράτεια της Ένωσης εξαιτίας της εξόδου του Η.Β. από αυτή και την αξίωση αποζημίωσής του. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διάδικοι, συνήγοροι και μάρτυρες οι μαθητές έλαβαν μέρος σε μια εικονική δίκη που τους ενέπλεξε στη μάθηση, τους βοήθησε να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοέκφρασης, δημόσιας ομιλίας κι επιχειρηματολογίας, γλωσσικές δεξιότητες σε μια δεύτερη γλώσσα, ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες στα μέσα επικοινωνίας. Παράλληλα, μέσω της αλληλεπίδρασής τους έγινε εφικτή η κοινωνική ένταξη κι η αναβάθμισή τους, αλλά και η μετατροπή τους σε ενεργούς πολίτες.

Την, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, έγινε η παραγωγή των παραδοτέων της εκπαιδευτικής επίσκεψης. Με χρήση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και της μεθόδου project oι μαθητές παρήγαγαν βίντεο (URL: http://tiny.cc/7hq8fz), κατασκεύασαν ιστολόγιο
(
URL: http://tiny.cc/5lq8fz) και αφίσα και συνέγραψαν ομιλία τα οποία και παρουσίασαν στην ολομέλεια. Ακολούθησε η αξιολόγηση της εβδομαδιαίας επιμορφωτικής επίσκεψης σύμφωνα με την οποία τα οφέλη που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες ήταν πάρα πολλά.

Η ενίσχυση της πολιτιστικής συνείδησης

Η επίσκεψη στη Ρουμανία υπήρξε μοναδική όσον αφορά στη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη χώρα, τους κατοίκους και τον πολιτισμό της. Ειδικά για εμάς τους Έλληνες που έχουμε κοινότητα με τόσο έντονη παρουσία στις παραδουνάβιες περιοχές, ήταν πολύ συγκινητικό να επισκεφθούμε τα εδάφη στα οποία άναψε για πρώτη φορά η φλόγα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821. Λατρέψαμε τη Μπράιλα, το σημαντικό αυτό λιμάνι της Βλαχίας στο Δούναβη με τους 180.000 κατοίκους περίπου και με τους δρόμους που ακολουθούν το γεωμετρικό σχέδιο των παλαιών οθωμανικών οχυρώσεων. Απολαύσαμε τη βόλτα μας στις όχθες του ποταμού και γοητευθήκαμε από το παλιό κέντρο της με τα επιβλητικά κτίρια του 19ου αιώνα, μερικά από τα οποία είναι η Ελληνική Εκκλησία, η Εκκλησία Sfintii Arhangheli, η Εκκλησία Sfântul Nicolae, το Θέατρο Μαρία Φιλότι, το Πολιτιστικό Μέγαρο, το Μουσείο Τέχνης του και το Μουσείο Ιστορίας. Το ίδιο ακριβώς νοιώσαμε όταν βρεθήκαμε στο Βουκουρέστι που μας θύμισε ακόμα πιο έντονα την ένδοξη ιστορία μας από την εποχή ακόμη των Φαναριωτών. Γρήγορα ανακαλύψαμε ότι η πόλη έχει μια αναπτυσσόμενη οικονομική και πολιτιστική ζωή, σε τομείς όπως οι εικαστικές κι οι παραστατικές τέχνες, η οποία δεν έχει συγκεκριμένο στυλ αλλά περιλαμβάνει στοιχεία της Ρουμανικής και της παγκόσμιας κουλτούρας. Μάθαμε την ιστορία της χώρας μέσα από μνημεία όπως το Παλάτι της Βουλής, το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Μνημείο της Αναγέννησης, τα μουσεία, με κυριότερο το Εθνικό Μουσείο Τέχνης, και το ιστορικό κέντρο της πόλης με τις πολλές ορθόδοξες εκκλησίες και τα πανέμορφα μπαρόκ κτίρια που σχεδιάστηκαν από Γάλλους αρχιτέκτονες, εξού και ο χαρακτηρισμός της πόλης ως «Παρίσι της Ανατολής». Αφήσαμε τις αισθήσεις μας να μας ταξιδέψουν στον τόπο καθώς βλέπαμε τα αξιοθέατα, ακούγαμε παραδοσιακή μουσική και γευόμασταν την τοπική κουζίνα.

Η φιλοξενία των οικοδεσποτών μας υπήρξε άψογη, άλλωστε οι δύο λαοί μοιάζουν αρκετά. Μας άνοιξαν τα σπίτια και τις καρδιές τους και αποκτήσαμε φίλους για μια ζωή. Η ευγένεια και ο σεβασμός προς τους άλλους αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των Ρουμάνων και τα θεμέλια μιας ουσιαστικής σχέσης. Είναι κοσμοπολίτες όχι τόσο επειδή κάνουν πολλά ταξίδια, αλλά για τον αέρα και την ανοιχτή σκέψη. Δεν έχουν έπαρση. Όλο είναι φυσικό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θαυμάσαμε στους κατοίκους της χώρας.

Αντί επιλόγου

Επιστρέψαμε έχοντας τις πιο ωραίες αναμνήσεις και κατανοώντας πλήρως τι εννοούσε ο Ιερός Αυγουστίνος λέγοντας ότι «ο κόσμος είναι βιβλίο κι όσοι δεν ταξιδεύουν διαβάζουν μόνο την πρώτη του σελίδα».

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν τα ελληνοτουρκικά και εν γένει τα θέματα γεωπολιτικής

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, πραγματοποίησε σήμερα ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης …

Ρέθυμνο – Υπό κατάληψη 13 σχολεία

Υπό κατάληψη τελούν για τρίτη ημέρα γυμνάσια και λύκεια του Ρεθύμνου. Σήμερα βρίσκονται σε κατάληψη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize