Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του δήμου για το 2022

Κατά πλειοψηφία, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Ρεθύμνου για το 2022 στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Στέλιος Σπανουδάκης: «Ο προϋπολογισμός ύψους 98.226.063,33 είναι ισοσκελισμένος και σύμφωνος με την σχετική ΚΥΑ όμως αν αφαιρεθούν οι αποδόσεις υπέρ τρίτων και οι προβλέψεις μη είσπραξης διαμορφώνεται στο ποσό των 78.815.167 ευρώ.

Ωστόσο, όπως  ανέφερε ο ίδιος, ο προϋπολογισμός συντάχθηκε σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που έχει επηρεάσει τα οικονομικά δεδομένα σε μεγάλο βαθμό.

Αυτό, όπως είπε ο κ. Σπανουδάκης αποτυπώθηκε στη σύνταξη του προϋπολογισμού τα δύο τελευταία έτη: «Δύο ήταν οι βασικοί παράμετροι που δημιούργησαν πρόβλημα στη σύνταξη του προϋπολογισμού μας. Ο ένας το πολύ μικρό χρηματικό υπόλοιπο που έρχεται από την προηγούμενη χρονιά και πάει στη νέα και με αυτή τη δυνατότητα μπορούμε να δημιουργήσουμε νέους κωδικούς κυρίως στο τεχνικό μας πρόγραμμα και ο δεύτερος ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών ως βάσεις για τον υπολογισμό των εσόδων και των δαπανών μας για το 2022 ήταν το 2020 το οποίο δυστυχώς είχε μια απώλεια εσόδων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που έφτασε και πέρασε τα 4 εκ ευρώ.»

Ωστόσο ο αντιδήμαρχος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το 2022 τονίζοντας πως: «Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται ότι το 2022 θα είναι μια καλή χρονιά και ότι θα πιάσουμε τους στόχους, οπότε είμαστε σύμφωνοι με τη ρεαλιστικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού». Και πρόσθεσε: «Ήδη έχουν ψηφίσει οι συνάδελφοι το τεχνικό μας πρόγραμμα και τα δημοτικά τέλη δύο βασικούς παράγοντες για τον προϋπολογισμό. Ήταν ευχάριστο ότι η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου τα ενέκρινε. Εκεί αποτυπώνεται και η πολιτική του δήμου και οι κατευθύνσεις που δίνει, είτε στις δαπάνες αλλά και στο ιδιαίτερο έσοδο που είναι το ανταποδοτικό για την καθαριότητα ,όπου αν πέσεις έξω θα δημιουργήσεις σοβαρό πρόβλημα στην υπηρεσία αυτή. Θα προστεθούν οι λειτουργικές δαπάνες τις οποίες εισηγήθηκαν οι υπηρεσίες. Οι δαπάνες από δράσεις που είναι εκτός τεχνικού προγράμματος από τομείς αθλητισμού, πολιτισμού, τουρισμού, κοινωνική πολιτική που και αυτές εντάσσονται στους γενικούς κωδικούς και φυσικά οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές οι οποίες ,μπαίνουν στον προϋπολογισμό μας και αφορούν κυρίως αποδόσεις υπέρ τρίτων όπου μπορεί να μην επηρεάζουν τόσο την εκτέλεση αλλά επηρεάζουν την ορθότητα της σύνταξής του.»

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός για το 2022 διαμορφώνεται:

Α. ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.588.559,25

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 30.412.440,28

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.028.200,00

ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 23.756.619,46

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΤΡΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6.976.533,96

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20.463.710,38

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 98.226.063,33

 

Β. ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ 97.776.063,33

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 450.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 98.226.063,33

Από τα 59 εκ ευρώ που είναι εγγεγραμμένα στα έσοδα:

-το 6% αφορά ίδιους πόρους (3.932.690)

-το 12% αφορά επιχορηγήσεις για λειτουργικά 7.525.180

-το 69% αφορά επιχορηγήσεις και δάνεια για επενδύσεις 40.973.131

-το υπόλοιπο 13% αφορά άλλου είδους έσοδα όπως ανταποδοτικά.

Οι δαπάνες διαρθρώνονται σε τέσσερις συνολικά ομάδες ως εξής:

-Τεχνικό πρόγραμμα

-Λειτουργικά έξοδα δήμου

-Ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας

-Οφειλόμενα του 2021

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 53 ΕΚ ΕΥΡΩ

Στο σκέλος του τεχνικού προγράμματος και επενδύσεων το σύνολο ανέρχεται σε 53.700.000 ευρώ και αφορά το 67% των δαπανών. Σημειώνεται ότι θα προστεθεί στον προϋπολογισμό το ποσό του 1,1 εκ ευρώ που αφορά τη μελέτη του αρχαιολογικού μουσείου.

-Το 25% (13.500.000) είναι ήδη στο χρηματικό υπόλοιπο

-Το 75% (40.204.681) είναι από επιχορηγήσεις για επενδύσεις που έχουν ήδη αποφάσεις ένταξης

Το 67% του προϋπολογισμού αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό και αυτό όπως εξήγησε ο κ. Σπανουδάκης κρίνει το «αν είναι αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός ή όχι όταν τόσο μεγάλο ποσοστό αφορά επενδύσεις» Και πρόσθεσε: «Θα περάσουμε και μια ένταξη μιας ακόμη χρηματοδότησης 1 εκ ευρώ περίπου η οποία είναι ΕΣΠΑ και αφορά τη μελέτη για το αρχαιολογικό μουσείο. Άρα αμέσως μεγαλώνει η δυναμική του τεχνικού προγράμματος. Τα 13,5 εκ από αυτά τα έχουμε ήδη στο χρηματικό μας υπόλοιπο, τα 40 εκ είναι όλα επενδύσεις οι οποίες έχουν βγει αποφάσεις εντάξεων έργων. Άρα είναι χρήματα που περιμένουν να αποδοθούν στο Δήμο Ρεθύμνης.»

Αναφερόμενος στην προσπάθεια ίσης κατανομής στην πόλη και τους οικισμούς είπε συγκεκριμένα: « Έγινε προσπάθεια να υπάρξει ίση κατανομή σε οικισμούς και πόλη. Και πέρυσι υπήρχαν αντίστοιχα ποσοστά μεταξύ οικισμών και πόλης, όμως επειδή πολλά κονδύλια είναι από προγράμματα και ο Δήμος Ρεθύμνης έχει ετοιμότητα έργων πολλές φορές αυτή η κατανομή υπέρ της πόλης ή των οικισμών μπορεί να παραβιαστεί».

Στο σκέλος αυτό τα συνολικά 43.000.000 στον προϋπολογισμό που αφορούν έργα κατανέμονται ως εξής:

-16.500.000 έργα για οικισμούς 38%

-17.500.000 έργα στην πόλη 41%

-9.000.000 έργα γενικού ενδιαφέροντος 21%.

 

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΟΥ Σ. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ Μ. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης τόνισε: «Αυτό που έκανε η οικονομική υπηρεσία και ο Αντιδήμαρχος είναι να τηρήσουν τους νόμους, να είναι συνεπείς προς το παρατηρητήριο. Αυτός ο προϋπολογισμός γίνεται με δεδομένα του 2020. Είπα στον Υπουργό να βάλει 20 συν 20% γιατί μας αναγκάζει να εμφανίζουμε δεδομένα τα οποία ελπίζουμε ότι θα γίνουν καλύτερα για την κοινωνία. Όμως πως να είσαι αισιόδοξος όταν αυτή τη στιγμή ο κορωνοΐός μείωσε τα δημοτικά μας έσοδα. Επιπλέον, η ενεργειακή κρίση ακόμη δεν έχει αποτιμηθεί στο ενεργειακό κόστος που θα πληρώσει ο δήμος».  Και πρόσθεσε: «Με ένα τεράστιο τεχνικό πρόγραμμα ύψους 75 εκ φέρνουμε στον τόπο μας χρήματα που διαχέονται στην κοινωνία. Αυτό είναι ο σημερινός προϋπολογισμός. Και αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα». Ο ίδιος στη συνέχεια τόνισε πως ο Δήμος Ρεθύμνης έχει στρέψει το βλέμμα στην επόμενη ημέρα ενώ αναφέρθηκε τόσο στα έργα που δρομολογούνται, όσο και  στα χαμηλά διαθέσιμα από πλευράς του κεντρικού κράτους.

«Πρόκειται για τον προϋπολογισμό με το μικρότερο αποθεματικό που έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα» είπε ο ίδιος.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ρεθύμνης Θοδωρής Νίνος στην τοποθέτησή του τόνισε πως στόχος είναι η παράταξη να συμβάλλει στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος και τα μεγάλα ζητήματα και εξήγησε: «Επειδή η δημοτική μας παράταξη έχει επιλέξει φέτος να βοηθήσει με όποιο τρόπο γίνεται να επισπεύσουμε τις διαδικασίες υλοποίησης του τεχνικού μας προγράμματος και σε όλα τα μεγάλα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει σε μια πολύ ειλικρινή βάση συζήτησης και με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους είναι αυτονόητο μετά την θετική μας ψήφο στο τεχνικό πρόγραμμα και τα δημοτικά τέλη ότι θα ψηφίσουμε και τον προϋπολογισμό μας τον οποίο θεωρώ ότι υπάρχει ευελιξία σε συγκεκριμένα θέματα κατά τη διάρκεια του έτους και την εκτέλεσή του να παρέμβουμε διορθωτικά αν κριθεί απαραίτητο.»

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Θωμάς Κρεβετζάκης υπογράμμισε: «Αντίστοιχα και εμείς έχοντας ψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα αναγνωρίζοντας την επιρροή που είχε η πανδημία στα οικονομικά του δήμου, ψηφίζουμε θετικά για τον προϋπολογισμό του 2022 και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη δουλειά που κάνει και η οικονομική υπηρεσία όλα αυτά τα χρόνια στον εξορθολογισμό και την διατήρηση της οικονομικής πιστότητας του δήμου”.

Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ρέθυμνο- Ενεργοί Πολίτες» Σταύρος Βουρβαχάκης καταψήφισε τον προϋπολογισμό και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Προϋπολογισμός του έτους 2022 είναι της τάξης των 98 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και αν αφαιρεθούν τα πάγια και σταθερά έξοδα (π.χ. λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία, έξοδα προσωπικού, πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών κλπ), δεν απομένει παρά μόνο το ποσό των 54 εκατομμυρίων ευρώ για την άσκηση μιας υποτυπώδους δημοτικής πολιτικής». Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κάθε χρόνο στο δημοτικό συμβούλιο έρχονται Προϋπολογισμοί που στερούνται προοπτικής και ανάπτυξης και το θέμα δεν είναι τι αναγράφεται σε αυτούς ,αλλά τι έργα υλοποιούνται.»

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση Μανούσος Μανουσογιάννης καταψήφισε τον προϋπολογισμό και τόνισε μεταξύ άλλων: «Εμείς είναι ευνόητο ότι δεν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και βεβαίως δεν έχουμε ψηφίσει και τις αποφάσεις που τον θεμελιώνουν για τα τέλη, το τεχνικό πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονών αναγκών του λαού μας, για την κατάργηση της ανταπόδοσης σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς