Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Περίπου 7.200 κυβικά μέτρα την ημέρα περνούν από το ρέμα του Φαραγγιού Κοτσυφού!

«Περίπου 7.200 κυβικά μέτρα την ημέρα περνούν από το “Ρέμα του Φαραγγιού Κοτσυφού”, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης, παρά την παρατεταμένη ανομβρία».

Σύμφωνα με μέτρηση του ρυθμού της ελάχιστης διερχόμενης παροχής νερού, που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Ιούλη 2021, στον «Ρέμα Φαραγγιού Κοτσυφού», στην κατάντη πλευρά της «Γέφυρας Πλακιά», στην θέση της εκβολής στην θάλασσα, διαπιστώθηκε ότι το «Ρέμα Φαραγγιού Κοτσυφού», μεταφέρει, σε αυτήν την θέση, αυτήν την εποχή, (κατά την διάρκεια έντονου καύσωνα και περιόδου ανομβρίας), περίπου 7.200,00 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, (για την ακρίβεια 7.231,698 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή 2.639.569,75 κυβικά μέτρα νερού ετησίως, (λαμβανομένης υπ’ όψιν μόνο του ρυθμού της ελάχιστης ή αλλιώς «βασικής», διερχόμενης παροχής νερού). 

Δεν βρέθηκαν στοιχεία, όσον αφορά τους ρυθμούς των μέγιστων/μέσων/ελάχιστων διερχόμενων παροχών του νερού, ελεύθερα στο διαδίκτυο, για το «Ρέμα του Φαραγγιού Κοτσυφού», κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση που έκανε ο Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός Θωμάς Παπαλάσκαρης, και κατά συνέπεια, η προαναφερθείσα μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής του νερού, από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, εμφανίζεται να είναι και η πρώτη στην ιστορία της ροής του «Ρέματος του Φαραγγιού Κοτσυφού».

Η μέτρηση του ρυθμού της ελάχιστης διερχόμενης παροχής του νερού, πραγματοποιήθηκε από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το «Φαράγγι του Κοτσυφού», το οποίο ξεκινάει από το χωριό «Κάνεβος, Δήμου Αγίου Βασιλείου», βρίσκεται στον «Δήμο Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου», νότια του χωριού «Άγιος Ιωάννης», μερικά χιλιόμετρα πριν το χωριό «Πλακιάς», είναι σχετικά στενό με πλάτος περίπου 10μ. το οποίο σταδιακά αυξάνεται και το φαράγγι γίνεται ρεματιά πλάτους 600 μ. Είναι πολύ γνωστό φαράγγι καθώς ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό «Πλακιάς» περνάει μέσα από αυτό. Στην ανατολική πλευρά του φαραγγιού χύνεται ένα πολύ ενδιαφέρον παραφάραγγο το οποίο ξεκινάει σαν ρέμα σε απόσταση περίπου δύο χιλιόμετρα πριν, πολύ κοντά στην κορυφή «Κουρούπα» (υψόμετρο: 983μ.), και καταλήγει σε τεχνικό φαράγγι όταν συναντάει το στρώμα ασβεστόλιθου από το οποίο είναι σχηματισμένο και το κυρίως «Φαράγγι του Κοτσυφού» σε υψόμετρο 500 μ. Ταο κύριο χαρακτηριστικό του «Φαραγγιού του Κοτσυφού» είναι ο πολύ μεγάλος ρυθμός της διερχόμενης παροχής νερού για πολλούς μήνες κατά την διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. Το φαράγγι έχει υψομετρική διαφορά 120 μ. Ξεκινάει από υψόμετρο 500 μ. και καταλήγει σε υψόμετρο 380 μ. και το μήκος του είναι περίπου 500 μ. Στον πυθμένα του φαραγγιού υπάρχει παρυδάτια βλάστηση, ενώ στις βραχώδεις απόκρημνες όχθες του κυριαρχεί η φρυγανική βλάστηση και διάφορα χασμόφυτα [1,2,3].

Εικόνα 1. Η θέση και η διαδικασία της μέτρησης του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, (στην παραλία, στην κατάντη πλευρά της «Γέφυρας Ρέματος Κοτσυφού Πλακιά, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου»), με την χρήση της «Συμβατικής Μεθόδου».

 

Εικόνα 2. Ενδεικτική θέση μέτρησης του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, (κίτρινη «πινέζα» σήμανσης μέρους), (στην παραλία, στην κατάντη πλευρά της «Γέφυρας Ρέματος Κοτσυφού Πλακιά, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου»), (Google Earth).

Εικόνα 3. Αναλυτικός υπολογισμός των υδραυλικών χαρακτηριστικών στοιχείων στην θέση μέτρησης του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, (στην παραλία, στην κατάντη πλευρά της «Γέφυρας Ρέματος Κοτσυφού Πλακιά, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου»).

Σε μελλοντικό χρόνο θα μετρηθεί και ο ρυθμός παροχής νερού και σε ενδεχόμενες άλλες θέσεις κατά μήκος του ρέματος, όπου διαπιστωθεί μελλοντικά ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την υδρολογική συμπεριφορά του «Ρέματος του Φαραγγιού Κοτσυφού» σε όλο το μήκος της διαδρομής του.

Οι μετρήσεις του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού στην θέση κατάντη της «Εκβολής του Ρέματος του Φαραγγιού Κοτσυφού στην Θάλασσα» θα πραγματοποιούνται συχνά έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία αξιόπιστη και συνεχής, (σε συχνή βάση), υδρολογική χρονική σειρά φυσικού υδατορεύματος στην Κρήτη, με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών ρυθμών διερχόμενης παροχής από την συγκεκριμένη θέση μέτρησης με την χρήση διάφορων υδρολογικών μοντέλων. 

Η παραπάνω μέτρηση παροχής νερού αποτελεί μέρος μίας σειράς μετρήσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο στο συγκεκριμένο ρέμα, όσο και στα υπόλοιπα ποτάμια, ρέματα και φράγματα της Κρήτης, όσο συχνότερα είναι δυνατόν, αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε υλική είτε κάθε άλλου είδους υποστήριξη και οικονομική απολαβή, χρησιμοποιώντας ελεύθερο χρόνο, (απογεύματα, Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες).

Το σύνολο των μετρήσεων, ενδεχόμενα θα χρησιμοποιηθούν, από τις αρμόδιες αρχές, μελλοντικά και θα βοηθήσουν για τις μελέτες υδραυλικών έργων στην περιοχή του «Ρέματος του Φαραγγιού Κοτσυφού», (π.χ. σύστημα φράγματος και ταμιευτήρα νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης της ευρύτερης περιοχής), και γενικότερα στην Κρήτη και αφιερώνονται ιδιαίτερα στους κατοίκους του «Πλακιά, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου», και γενικότερα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης.

Στο παρακάτω στιγμιότυπο του χάρτη της Κρήτης, με την βοήθεια του ιστότοπου «Google Earth», απεικονίζονται οι θέσεις, (σημάνσεις μερών με κίτρινες «πινέζες»), στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι τώρα, υδρολογικές μετρήσεις σε ρέματα και ποτάμια της Κρήτης, ενώ φιλοδοξία του Πολιτικού/Υδρολόγου Μηχανικού Θωμά Παπαλάσκαρη είναι να καταστεί ο πρώτος ερευνητής που θα καταρτίσει τον πληρέστερο χάρτη της Κρήτης με τις περισσότερες υδρολογικές μετρήσεις ρυθμών διερχόμενων παροχών νερού, σε πραγματικό χρόνο, συνοδευόμενων και με τα αντίστοιχα φωτογραφικά κα βιντεοσκοπημένα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά στην μέχρι τώρα υδρολογική ιστορία του νησιού.

Εικόνα 4. Ενδεικτικές θέσεις, (πραγματοποιηθέντων μέχρι τώρα), μετρήσεων των ρυθμών των διερχόμενων παροχών νερού, (κίτρινες «πινέζες σημάνσεων μερών»), από τον MSc. Πολιτικό Μηχανικό/Υδρολόγο, Θωμά Παπαλάσκαρη, (Google Earth).

Ο Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός Θωμάς Παπαλάσκαρης έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες μετρήσεις των ρυθμών των παροχών του νερού, μέχρι σήμερα, κατά την διάρκεια υδρολογικών ερευνών, στο «Φυσικό Ρέμα Βουρκόρεμα, Γρανίτη, Κάτω Νευροκοπίου, Δράμας», «Πηγές Ποταμού Αγγίτη Δράμας», «Ποταμό Νέστο Καβάλας-Ξάνθης», «Ποταμό Κόσυνθο Ξάνθης», «Χείμαρρο Κιμμερίων Ξάνθης», «Ποταμό Ζυγάκτη Δράμας-Καβάλας», «Φυσικό Χείμαρρο Λάκκο Μαριών, Θάσου, Καβάλας», «Φυσικό Ρέμα Παλαιάς Καβάλας, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας», «Πηγές Μάννας του Νερού, Λεκάνης, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Διασταύρωσης Οδών Ιοκάστης & Χρυσοστόμου Σμύρνης Καβάλας», «Χείμαρρο Παρθένη Χίου», «Αστικό Ρέμα Οδού Βουλγαροκτόνου, Ραψάνης, Καβάλας», «Ποταμό Βούλγαρη, Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας, Λάρισας», «Πηγές Ποταμού Παλησκιώτη, Βερδικούσσας, Ελασσόνας, Λάρισας», «Φυσικό Ρέμα Κολυμπήθρας, Κόκκινου Νερού, Αγιάς, Λάρισας», στον «Ποταμό Ελασσονίτη, Ελασσόνας, Λάρισας», ενώ έχει διεξάγει στατιστικές αναλύσεις και μοντελοποίηση με προγνωστικές τιμές για το μέλλον για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας, της Χρυσούπολης Καβάλας και των Μεταξάδων Έβρου [4], ενώ όσον αφορά, συγκεκριμένα στην Κρήτη, στον «Ποταμό Μουσέλα, Χανίων, Κρήτης», στο «Ρέμα Πηγών Αργυρούπολης, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Πετρέ, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουτσουλίτη, Δήμου Φαιστού, Ηρακλείου, Κρήτης» ο οποίος τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα του «Τεχνητού Φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουρταλιώτη, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Ακουμιανό, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης» [5], ενώ με το παρόν άρθρο καλύπτεται επίσης και η υδρολογική έρευνα του «Ρέματος του Φαραγγιού Κοτσιφού, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης».

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στην Αγγλική γλώσσα, του Θωμά Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).«https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

Ευχαριστώ τον κ. Στυλιανό Μαστρογιαννάκη, κάτοίκο Πλακιά, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, για την γνωστοποίηση/υπόδειξη της θέσης μέτρησης, και την απαράμιλλη φιλοξενία του. 

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.CRETANBEACHES.COM», 

(«https://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%83%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%8D»),

2.ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΤΣΙΦΟΣ Ι, ΟΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑ, ΚΡΗΤΗ – KOTSIFOS I CANYON, MNT. KOUROUPA, CRETE

(«http://skondinakis.blogspot.com/2009/02/kotsifos-i-canyon-mnt-kouroupa-crete.html»),

3.VIANNITIKA.GR

(«https://www.viannitika.gr/el/sto-faraggi-toy-kotsifoy»),

4a.ENANEWS.GR

(«https://www.enanews.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1/»),

4b.CHIOSNEWS.COM

(«https://www.alithia.gr/politiki/meletontas-ydatoreyma-toy-partheni»),

4c.KRITI360.GR

(«http://chiosnews.com/papalaskaris_metrisis_partheni/»),

4d.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7/»),

4e.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

4f.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%AD/»),

4g.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%AD/»),

4h.KAVALAWEBNEWS.GR

(«https://kavalawebnews.gr/eidiseis/perivallon/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

4i.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

4j.PRININEWS.GR

(«proininews.gr/diethnis-diakrisi-gia-to-astiko-rema-tis-kavalas-dierchomeno-apo-ti-symvoli-ton-iokastis-amp-chrysostomoy-smyrnis/»),

4k.KAVALAPOST.GR

(«https://www.kavalapost.gr/kinonia/242698/diethnis-epistimoniki-diakrisi-gia-to-astiko-rema-tis-kavalas/»),

4l.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

 

4m.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-2/»),

4m.LARISSANET.GR

(«https://www.larissanet.gr/2021/03/23/ydrologiki-erevna-se-potamia-kai-remata-tou-dimou-elassonas/ »),

4n.LARISANEW.GR

(«https://www.larisanew.gr/th-papalaskaris-erevna-potamia-kai-remata-tou-n-larisas-me-idia-mesa/»),

4o.PINEIOSNEWS.GR

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/03/24/ydrologiki-erevna-ston-dimo-elassonas-amp-ton-evrytero-nomo-larisas-apo-kavalioti-politiko-ydrologo-michaniko/»),

4p.LARISSAPRESS.GR

(«https://www.larissapress.gr/2021/03/24/th-papalaskaris-erevna-potamia-kai-remata-tou-n-larisas-me-idia-mesa/»),

4q.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«michanikos-online.gr/υδρολογική-έρευνα-σε-ποτάμια-και-ρέμα/»),

4r.KAVALAPOST.GR

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/255679/enas-kavaliotis-apsifa-seismoys-kai-vroches-kai-diexagei-ydrologiki-ereyna-se-potamia-kai-remata-tis-elassonas/»),

4s.ELASSONANEWS.GR

(«https://www.elassonanews.gr/apsifa-seismous-kai-vroches-kai-diexagei-ydrologiki-erevna-se-potamia-kai-remata-tis-elassonas/»),

4t.YPETHE.GR

(«https://ypethe.gr/news/i-axiepaini-protovoylia-enos-neoy-epistimona-gia-ydrologiki-ereyna-stin-periohi-elassonas »),

4u.YPETHE.GR

(«https://theswater.blogspot.com/2021/04/blog-post_24.html?fbclid=IwAR1WWP4zik2IJlSd4fTpri3n5O34IbPVhSqdM0bcXvdkJB4LzhCJnOORGb8»),

4v.ELASSONANEWS.GR

(«https://www.elassonanews.gr/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/»),

4w.LARISSAPRESS.GR

(«https://www.larissapress.gr/2021/05/07/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/ »),

4x.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80/ »),

4y.LARISANEW.GR

(«https://www.larisanew.gr/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada »),

4z.ELEFTHERIA.GR

(«https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/288392-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%C2%BB.html»),

4za.TINEALARISSA.GR

(«https://tinealarissa.gr/index.php/2021/05/07/to-proto-plimmyrografima-stin-ellada-ston-elassoniti-potamo/»),

4zb.THESSALIAECONOMY.GR

(«https://www.thessaliaeconomy.gr/blog/energeia/mia-ydrologiki-meleti-gia-ton-elassoniti-potamo»),

4zc.LARISSANET.GR

(«https://www.larissanet.gr/2021/05/07/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-elassoniti-potamo/»),

4zd.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«https://www.michanikos-online.gr/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/»),

4ze.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/»),

 

4zf.ELASSONA.GR

(«https://www.elassona.gr/news/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%bf%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc.html?fbclid=IwAR2Wv8PAfurgNK3dv-61bFFYAflSlC0lWy0gkD5Qq_Ij9S6KynG9gtMm-4c»),

4zg.TRIKALAOLA.GR

(«https://www.trikalaola.gr/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-potamo-elassoniti/»),

4zh.THESWATER.BLOGSPOT.COM

(«https://theswater.blogspot.com/2021/05/t.html?fbclid=IwAR0i_oRDTyhBA8Uds25n-QGp-klE4kpGZwweXrB9-31YlMLLudXFdxkOSLk»),

4zi.PINEIOSNEWS.GR

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/05/07/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-potamo-elassoniti-apo-kavalioti-politiko-ydrologo-michaniko/»),

4zj.YPAITHROS.GR

(«https://www.ypaithros.gr/2500-kybika-metra-peripou-imera-gemizei-tamieytiras-fragmatos-libadiou-elassonas/?cli_action=1621254075.9&fbclid=IwAR2DcL1fRMhQNx6Yz6stN8Z7o1sdiGRaXfZawVseNM62b6J31Rv8IVhe8ew»),

4zk.ELEFTHERIA.GR

(«https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/289186-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85.html?fbclid=IwAR0UTNegzlG9pEoFsUCR7TEaC5MuBaJfQYU7d84SaP-Lfs9_qy4XQ5JjJNw»),

4zk.LARISSANET.GR

(«https://www.larissanet.gr/2021/05/17/me-2500-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-o-tamieftiras-tou-fragmatos-livadiou-elassonas/»),

4zk.LARISSAPRESS.GR

(«https://www.larissapress.gr/2021/05/17/me-2500-kyvika-metra-nerou-imerisios-gemizei-o-tamieftiras-tou-fragmatos-livadiou-elassonas/#.YKaalTd8rco.facebook»),

4zk.THESWATER.BLOGSPOT.COM.GR

(«https://theswater.blogspot.com/2021/05/blog-post_19.html?fbclid=IwAR2ONoaIe3Vp9fYGhDbOYWq7R5oCwk3DnHzD0Jm5BQ0CZDwUUPJAQRs4jus»),

 

5a.KRITI360.GR

(«https://kriti360.gr/filodoxi-katagrafi-ton-ydatinon-poron-tis-kritis-apo-idioti-ydrologo-michaniko-oi-protes-metriseis-pics/?fbclid=IwAR3lYFyOveAA9tP1T4dKZ4y71KNLyuSwuiLh8v4WdBKwZR3TSrj_-KIYPYw»),

5b.E-MESARA.GR

(«https://e-mesara.gr/filodoxi-katagrafi-ton-ydatinon-poron-tis-kritis-oi-protes-metriseis/?fbclid=IwAR2LvWRd1yYve7wEcQNRsjvHyQdkhvTUhHhzUGwa-bXGztPeGq5qsrxJZmU»),

5c.CRETALIVE.GR

(«https://www.cretalive.gr/kriti/kabaliotis-ydrologos-katagrafei-toys-ydatinoys-poroys-tis-kritis?fbclid=IwAR016Z1baZeN-tQaaMgpaU4otdNdGM75lM57u4kjgzCsx4buE-LVF3J5w-s»),

5d.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/filodokso-programma-katagrafis-ton-udatinon-poron-tis-kritis?fbclid=IwAR3nAnhyuwaQrBRWw85XbMkuJ53Ldewx0INWe_F90YinzrEhhNefcjiRwaY»),

5e.KAVALAPOST.GR

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/260124/thomas-papalaskaris-o-kavaliotis-ydrologos-poy-katagrafei-toys-ydatinoys-poroys-tis-kritis/?fbclid=IwAR1gZnwNS30A-cLvhgobcKL80qtM3i2jzGtUouKu_xPNDp0DMZlj4cwyI_Q»),

5f.CRETEDOC.GR

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-ydrologiki-ereyna-me-simantikoys-ereynitikoys-kai-epistimomnikoys-stochoys/?fbclid=IwAR2RJKUyxMu-2VMwlhEaLub_zOekTVU16dEWP6ezw0fbSWzRNQbGuqapkgw»),

5g.CRETALIVE.GR

(«https://www.cretalive.gr/kriti/me-1050-kybika-metra-peripoy-tin-imera-gemizei-o-tamieytiras-toy-fragmatos-faneromenis?fbclid=IwAR3foh5T-7yVP3MyzAnUh1T3IEOzKNXfTzD8pAgQvaB2ZuE3vxEC1T7JG6s»),

5h.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/me-1050-kuvika-metra-peripou-tin-imera-gemizei-o-tamieutiras-tou-fragmatos-faneromenis?fbclid=IwAR00-Dgva1p8ptu3dpZNaP48EXKLJXQ1EvgNjwCrCQ7eksePpYx5_4cxmDk»),

5i.CRETANMAGAZINE.GR

(«https://www.cretanmagazine.gr/me-1-050-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-o-ta/?fbclid=IwAR1j7Gs_j-rbG1sCkgszsIk6fLf6FXb_d_d83FUzhaVsFEnBcJ229kq3_Rg»),

 

5j.EKRITI.GR

(«https://www.ekriti.gr/node/393743?fbclid=IwAR0pmKE8No9aq-BET0h7f4XVUDcSfwNbljQOoe_3i4Q3jFAPwTysJZq-CrY»),

5k.GORTYNALIVE.GR

(«https://gortynalive.com/?p=68512&fbclid=IwAR3nAnhyuwaQrBRWw85XbMkuJ53Ldewx0INWe_F90YinzrEhhNefcjiRwaY»),

5l.CRETEDOC.GR

(«https://www.cretedoc.org/mesara-me-1-050-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-to-fragma-faneomenis/?fbclid=IwAR3CzX6yszHOnebc9fqKRJ0nsW5N8q9usynz4hAoYftWHfVj5KKIeVZCMYs»),

5m.KRITI360.GR

(«https://kriti360.gr/synechizontai-oi-ereynes-sta-fragmata-tis-kritis-pics/?fbclid=IwAR20ekaPw8OWxoiqYZoq01gfjHs37vZKR5J8cDHdzhllJXhfAu8RM1sfXD4»),

5n.CRETEDOC.ORG

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-me-100-000-kyvika-metra-neroy-tin-imera-xekina-apo-tis-piges-toy-o-koyrtaliotis-potamos/»),

5o.CRETANMAGAZINE.GR

(«https://www.cretanmagazine.gr/me-100-chil-kyvika-metra-tin-imera-xekinae/»),

5p.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/me-100000-kuvika-metra-peripou-tin-imera-ksekinaei-apo-tis-piges-tou-o-potamos-kourtaliotis»),

5q.KRITI360.GR

(«https://kriti360.gr/megales-posotites-neroy-ayti-tin-epochi-ston-potamo-tis-prevelis-pics/»),

5r.CRETEDOC.ORG

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-akoymianos-potamos-peripoy-200-kyvika-metra-pernoyn-tin-imera/»),

5s.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84/»),

5t.EKRITI360.GR

(«https://www.ekriti.gr/kriti-rethymno/kriti-gia-proti-fora-metrisi-fysikoy-rematos-me-forito-diaylo-typoy-parsal»),

5u.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/gia-proti-fora-metrisi-fusikou-rematos-stin-kriti»),

Υδρολογική έρευνα του Θωμά Παπαλάσκαρη

 • MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού,
 • Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,
 • «Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,
 • «Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,
 • «Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,
 • «Υποψήφιος Διδάκτορας στην Μεταφορά Φερτών Υλών (Δ.Π.Θ.)»,
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),
 • «Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),
 • «Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.