Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον δήμο Μυλοποτάμου

Στον κ. Μιχόπουλο Δημήτριο του Διονυσίου καθ’ ύλην  Αντιδήμαρχο Οικονομικών , του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: των προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης,  Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου-Διπλογραφικού.

Να υπογράφει την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και των βεβαιωτικών καταλόγων πλην των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών.

Στον κ. Νύκταρη Ιωάννη του Γεωργίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη και ιδίως την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και χρήσεων Γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών , Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου –Γραμματείας.
 • Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • θέματα Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 • Την υπογραφή για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του

Στον κ. Ρουμπάκη Μηνά του Κυριάκου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα και την Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών, του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 • την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα & Ζωνιανών
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα & Ζωνιανών.
 • την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα & Ζωνιανών
 • Την υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Κουλούκωνα & Ζωνιανών.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Στον κ. Νύκταρη Αστρινό του Ανδρέα  κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου, του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη και λειτουργία της υπηρεσίας αποκομιδής στερεών αποβλήτων για όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Γεροποτάμου της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
 • Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας όλης της εδαφικής Περιφέρειας του Δήμου                  
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων            
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου.
 • την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Στον κ. Κλάδο Γεώργιο του Μιχαήλ, άμισθο Αντιδήμαρχο, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως τα θέματα Πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχόπουλος Δημήτριος  του Διονυσίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Τέλος, ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκλαβάκης Εμμανουήλ ΤΟΥ Κυριάκου ως Εντεταλμένος Σύμβουλος, χωρίς αμοιβή, και τα εξής καθήκοντα:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης και συγκεκριμένα:
 • Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
 • Την χορήγηση αδειών του προσωπικού
 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • Τη λειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος
 • Την υπογραφή για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς