Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Ο Βασίλης Θεοδωράκης απαντά στα 16 ερωτήματα του Θοδωρή Νίνου για την λειτουργία της ΔΕΥΑΡ

Απάντηση της διοίκησης της ΔΕΥΑΡ που υπογράφει ο πρόεδρος της επιχείρησης Βασίλης Θοδωράκης απεστάλη στον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Θοδωρή Νίνο, μετά από σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει και αφορούσε σε ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία της επιχείρησης και τα προβλήματα του δικτύου. Κλείνοντας την απάντηση του, ο κ. Θεοδωράκης προσκάλεσε τον κ. Νίνο στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης την Πέμπτη 11 Ιουνίου, προκειμένου όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, να ανταλλάξουν τις σκέψεις, τις εμπειρίες αλλά και την αγωνία τους για τη λειτουργία της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του προέδρου της ΔΕΥΑΡ Βασίλη Θεοδωράκη:

«Κύριε Νίνο,

Με αφορμή την από 15/05/2020 επιστολή που αποστείλατε στην Υπηρεσία μας καθώς και στα Μέσα Ενημέρωσης του Ρεθύμνου και στα πλαίσια της ενημέρωσης που έχετε ζητήσει, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω.

Σαφέστατα δεν μπορείτε να διαψεύσετε ότι από προηγούμενο χρόνο σας έχουμε προσκαλέσει να έρθετε στην ΔΕΥΑΡ, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες αλλά και τον σχεδιασμό μας. Δεν κατανοούμε γιατί τώρα και έναν χρόνο δεν έχετε ανταποκριθεί.

Ωστόσο, απαντούμε στα ερωτήματα σας ως παρακάτω και σας επισυνάπτουμε αναλυτικούς πίνακες και επεξηγήσεις των απαντήσεών μας. Αποστολή της ΔΕΥΑΡ είναι η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών, απόλυτα αναγκαίων στην καθημερινότητα των πολιτών, πράγμα που καθιστά την λειτουργία της πολυσύνθετη.

Αναλυτικά λοιπόν, σας απαντάμε σε κάθε ένα από τα ερωτήματά σας, ως ακολούθως:

Σχετικά με την διακοπή υδροδότησης της πόλης του Ρεθύμνου που αναφέρετε τον Αύγουστο του 2018, οφείλουμε να επισημάνουμε πως κάνετε αναφορά στον παραλήπτη της παροχής ύδατος, δηλαδή την ΔΕΥΑΡ, χωρίς να αναφέρεστε στην πραγματική αιτία της διακοπής αλλά και να καταλογίσετε τις ευθύνες σε εκείνους που πραγματικά είναι υπαίτιοι.

Οι χρήστες ύδρευσης του Δήμου Ρεθύμνου είναι 36.896 και αυτοί της άρδευσης 5.406. Περαιτέρω εξειδίκευση σας επισυνάπτεται στο Υπηρεσιακό Έγγραφο 1.

Στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. εισήλθαν για το έτος 2019, συνολικά από τον Ο.Α.Κ. 5.285.310 m3 ενώ στα επισυναπτόμενο Υπηρεσιακά Έγγραφα 1 και 2 σας παρέχονται περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία για τις γεωτρήσεις του συνόλου του Δήμου.

Για το σύνολο του Δήμου Ρεθύμνου οι συνολικές τιμολογούμενες ποσότητες νερού για το 2019 ήταν 6.911.632 m3 και αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Υπηρεσιακό Έγγραφο 1. Ενδεικτικά, η ‘Ύδρευση τιμολογεί 4.913.318 m3 και η Άρδευση, 1.998.314 m3.

Οι ενεργές γεωτρήσεις του Δήμου Ρεθύμνου είναι 70 και αναλυτικότερα σας παρουσιάζονται στο Υπηρεσιακό Έγγραφο 3 και στον Πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα των Υγειονομικών Ελέγχων είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό μας ιστότοπο deyar.eu και βρίσκονται στη διάθεση όλων των Δημοτών μας. Μέσα από αυτόν, ακολουθώντας την «όδευση» Δραστηριότητες – Ποιότητα Νερού, βρίσκουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν το πόσιμο νερό.

Για τις απώλειες ύδατος, σας επισυνάπτουμε αναλυτική καταγραφή των δεδομένων στο Υπηρεσιακό Έγγραφο 2. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι συνολικές διαρροές για τη πόλη του Ρεθύμνου υπολογίζονται σε ποσοστό περίπου 41%. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στους μέσους όρους των απωλειών νερού για τις ΔΕΥΑ όλης της χώρας όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, που σας επισυνάπτουμε.

Το κόστος λειτουργίας ανά γεώτρηση και ανά κυβικό μέτρο αντλούμενου νερού, όπως γνωρίζετε εξάλλου, είναι ποικίλο γιατί εξαρτάται από τα βάθη άντλησης της γεώτρησης. Ωστόσο, το κόστος της τιμολόγησης του νερού επιμερίζεται στο σύνολο των καταναλωτών στα πλαίσια της ίσης κοινωνικής αντιμετώπισης των πολιτών από τον Δήμο και τη ΔΕΥΑΡ.

Η πόλη σαφέστατα είναι διηρημένη σε τομείς και ζώνες διακοπής ύδατος, όπως σας παρουσιάζουμε στο Υπηρεσιακό Έγγραφο 4.

Οι οφειλές της ΔΕΥΑΡ προς τρίτους, με ημερομηνία 18/05/2020 ανέρχονται στα 3.048.987 ευρώ, όπως φαίνεται στο Υπηρεσιακό Έγγραφο 1.

Οι συνολικές οφειλές των καταναλωτών προς τη ΔΕΥΑΡ ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 7.477.924 ευρώ και περαιτέρω ανάλυση, σας παρατίθεται στο Υπηρεσιακό Έγγραφο 1.

Τα διακανονισμένα οφειλόμενα ποσά προς τη ΔΕΥΑΡ ανέρχονται τα 2.200.854 ευρώ, όπως επίσης αναγράφονται στο Υπηρεσιακό Έγγραφο 1, που σας επισυνάπτουμε.

Σας απαντούμε στην ερώτηση σας με τη Σύμβαση «Υπηρεσία παροχής επεξεργασμένου Νερού στη θέση Πλατανιάς» ως επισυναπτόμενο Έγγραφο 5.

Η απάντηση για την ενίσχυση της υδροδότησης της πόλης μέσω της επεξεργασίας των υδάτων του Φράγματος των Ποταμών είναι αυτονόητη και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την ερώτησή σας, ειδικά από τη στιγμή που κατέχετε θέση μέλους στο νέο Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Να ληφθεί υπόψιν πως προκειμένου το συγκεκριμένο έργο να καταστεί επιλέξιμο και χρηματοδοτούμενο τελικώς, η ΔΕΥΑΡ έδωσε την απαιτούμενη επιστολή αναγκαιότητας του έργου, στον Ο.Α.Κ.

Στα ερωτήματα 14 και 15 σχετικά με τις υδροδοτήσεις με μεταφορά νερού, η ΔΕΥΑΡ με νόμιμες διαδικασίες ( ΠΔ 28/80, Ν.3463/06 ΕΚΠΟΤΑ και Ν. 4412/16) υδροδοτεί οικισμούς όπου αυτό είναι απαιτητό. Σχετικά με τις ερωτήσεις σας, επισυνάπτουμε τα Υπηρεσιακά Έγγραφα 6 και 7 προς ενημέρωσή σας.

Η αντιμετώπιση βλαβών είναι μια σύνθετη και δύσκολη διαδικασία, η οποία απαιτεί διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της κάβε περίπτωσης. Παρόλα αυτά, η ΔΕΥΑΡ διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν ανά επίπεδο βλάβης, το οποίο σχέδιο και σας παρατίθεται στο επισυναπτόμενο Υπηρεσιακό Έγγραφο 8.

Θέλοντας όμως να σας δώσουμε ευρύτερα την εικόνα όσων γίνονται καθημερινά στην ΔΕΥΑΡ για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε επίσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ για τα παρακάτω:

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου έχει εισέλθει στην σύγχρονη, ψηφιακή εποχή, όπως οφείλει να κάνει κάθε Υπηρεσία που ακολουθεί την εποχή της. Ψηφιοποιήσαμε το σύνολο σχεδόν των απαιτούμενων διαδικασιών προκειμένου ο πολίτης να δύναται να εξυπηρετηθεί καλύτερα, γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το Τμήμα Βλαβών, μέσω του εγκατεστημένου Συστήματος Παρακολούθησης, το τελευταίο μόνο τετράμηνο έχει προχωρήσει σε πάνω από 1000 αποκαταστάσεις βλαβών κάθε επιπέδου σε όλο τον Δήμο Ρεθύμνου. Παράλληλα με τα παραπάνω βέβαια, τα συνεργεία της ΔΕΥΑΡ εκτελούν και άλλες τεχνικές διαδικασίες, όπως οι νέες συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, αντικαταστάσεις και επισκευές υδρομετρητών και απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύου.

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου εκτελεί πλήθος έργων συνολικού προϋπολογισμού 17.500.000 ευρώ, όπως σας επισυνάπτεται στον Πίνακα Έργων, στον οποίο εμφανίζονται τα έργα που εκτελεί η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. Ετοιμάζεται επίσης για την ένταξη της στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εκπονώντας μελέτη για προϋπολογισμό πράξης 630.000.

Ολοκληρώνουμε τις εργασίες εγκατάστασης του συστήματος Τηλεμετρίας στα δίκτυά μας.

Εκτελούμε παράλληλα έργα-ορόσημα σε Πανελλήνιο επίπεδο, όπως αυτό της ολοκλήρωσης του Βιολογικού Καθαρισμού αλλά και της επόμενης διαδικασίας Κομποστοποίησης των στερεών αποβλήτων.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, οι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται πολύ καλά το εύρος του σημαντικού έργου που επιτελεί η ΔΕΥΑΡ, την διαφάνεια η οποία διαπνέει κάθε απόφασή της, την αυξημένη οργάνωσή της και τον ευρύ στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό που εκτελεί καθημερινά. Να ληφθεί υπόψιν πως η ΔΕΥΑΡ πραγματοποιεί τιτάνιο έργο υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες τα τελευταία χρόνια με κύρια αιτία την παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας από το 2010 έως και σήμερα, κατάσταση που μείωσε τις οικονομικές δυνάμεις των συμπολιτών μας που αποτελούν τον μοναδικό χρηματοδότη της ΔΕΥΑΡ. Επιπλέον, η ΔΕΥΑΡ συνεχίζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της διατηρώντας την οικονομική της ευστάθεια. Η ΔΕΥΑΡ εκτελεί το έργο της έχοντας στο συνολικό δυναμικό της σήμερα 80 άτομα προσωπικό, εξυπηρετώντας το σύνολο του νέου Δήμου Ρεθύμνου, ενώ η Επιχείρηση το 1991, στα παλιότερα, σαφώς μικρότερα όρια του Δήμου διέθετε 91 άτομα προσωπικό. Μετά τα παραπάνω, σας προσκαλούμε κ. Νίνο στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης και συγκεκριμένα την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 στις 12:30, προκειμένου να ανταλλάξουμε τις σκέψεις, τις εμπειρίες αλλά και την αγωνία μας για τη λειτουργία της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου αλλά και να ακούσουμε από εσάς τις δικές σας απόψεις και προτάσεις, προς όφελος της ΔΕΥΑΡ και των συμπολιτών μας».

Ρέθυμνο – Τα 16 ερωτήματα Θοδωρή Νίνου για την λειτουργία της ΔΕΥΑΡ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς