Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) Επιχειρήσεων» Έτους 2020 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων της Κρήτης

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ενημερώνει τις επιχειρήσεις του Ρεθύμνου ότι στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της επέκτασης του μέτρου του Μ.Ι. επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2713/17-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση , προβλέπεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων της Κρήτης με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω Κοινή Απόφαση. Οι περίοδοι επιλεξιμότητας των δαπανών για χρηματοδότηση και τα χρονικά διαστήματα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι:

1η Φάση Χρηματοδότησης

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση: 1-1-2020 έως 30-6-2020

Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 24-9-2020 έως 30-10-2020

2η Φάση Χρηματοδότησης

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση: 1-7-2020 έως 31-12-2020

Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 4-1-2021 έως 5-2-2021

Η ενέργεια εγγραφής μέσω της αίτησης συμμετοχής και η ενέργεια αίτησης χρηματοδότησης των δικαιούχων διενεργείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (http://metaforikoisodynamo.gr/ ) της Δράσης. Το Καταβαλλόμενο Μεταφορικό Κόστος καταβάλλεται στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής αίτησης, διασταύρωσης των στοιχείων τους, επεξεργασίας των σχετικών δικαιολογητικών και πιστοποίησης του ύψους που αναλογεί στον εκάστοτε δικαιούχο.

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται να λάβουν μέρος στην δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου, υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου του TAXIS.

Συγκεκριμένα, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

1. Είσοδος δικαιούχου στο σύστημα:

Mέσα από την ιστοσελίδα https://metaforikoisodynamo.gr/ Επιλέγεται το κουμπί «Είσοδος» και στη συνέχεια πληκτρολογούνται οι κωδικοι taxisnet. Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί για την εγγραφή και είσοδό του στο σύστημα τα στοιχεία username και password του ΤΑXIS.

2. Αίτηση Συμμετοχής δικαιούχου & Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων

Με την είσοδό στο σύστημα προσυμπληρώνονται πεδία της φόρμας υποβολής για κάθε δυνητικό δικαιούχο και διενεργείται αυτόματα έλεγχος πληρότητας των τυπικών προϋποθέσεων, βάσει των στοιχείων της επιχείρησης που είναι καταχωρημένα στο TAXIS.

Ο δικαιούχος καλείται να συμπληρώσει ορισμένα κενά πεδία, όπως αναφέρονται στο έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής και να αποδεχθεί τους όρους της Υπεύθυνης Δήλωσης με συμπλήρωση εντός του συστήματος. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα, κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους, για τη μη δυνατότητα οριστικής υποβολής της αίτησης.

3. Συμμετοχή στη δράση

Με την οριστικοποίηση της αίτησης, το σύστημα ενημερώνει το δικαιούχο για την εγγραφή του στην Δράση, εκδίδεται Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής επιχείρησης (ΜΑΝ) και κατοχυρώνεται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στη δράση. Κατόπιν της οριστικοποίησης της αίτησης συμμετοχής στη δράση, ο δικαιούχος προβαίνει στην καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης της αιτούμενης χρηματοδότησης (παραστατικά τιμολόγησης, παραστατικά πληρωμής, οικονομικά στοιχεία επιχείρησης, κ.α.), στη συμπλήρωση και αποδοχή των όρων της Υπεύθυνης Δήλωσης (Υ/Δ) σχετικά με τον έλεγχο των ενισχύσεων ήσσονος Σημασίας (Κανονισμός DE MINIMIS) εντός του συστήματος και τέλος στην οριστικοποίηση της αίτησης στο σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες και πληροφοριακό υλικό στον σύνδεσμο: https://metaforikoisodynamo.gr/InfoMaterial

Αρμόδιος φορέας για την Περιφέρεια Κρήτης:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810 302400 και 2810 302411  (κ. Γ. Μαυράκης)  [email protected] Ιστοσελίδα: www.ank.gr

Η ένταξη της Κρήτης στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου αποτελεί προϊόν άριστης συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίων και Περιφέρειας Κρήτης

Στο «ζοφερό», σημερινό, περιβάλλον της κρητικής επιχειρηματικότητας, με την πανδημία του Covid-19, την κατάρρευση της τουριστικής δαπάνης, αλλά και την προβληματική ελαιοκομική περίοδο που προηγήθηκε, αποκτά ιδιαίτερη αξία και αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη ανάσα η ένταξη 2.418 κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) κρητικών επιχειρήσεων στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου 2020.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο και τα Επιμελητήρια της Κρήτης, από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του Μέτρου, το 2018, για τη συντριπτική πλειοψηφία των νησιών της Χώρας (εκτός Κρήτης, Ευβοίας και Λευκάδας), διεκδίκησαν την εφαρμογή του και για την Κρήτη. Η έκδοση της αναγκαίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την εφαρμογή του Μέτρου και στη Κρήτη, ύστερα από την εκπόνηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, για λογαριασμό των Επιμελητήριων της Κρήτης, σχετικής μελέτης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, από την προηγούμενη Κυβέρνηση, λόγω των εκλογών του 2019. Η προσπάθεια των Επιμελητηρίων και της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίστηκε με τη νέα Κυβέρνηση, με επιστολές, τηλεδιασκέψεις, συναντήσεις με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η πρόσφατη (24/9/2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία προβλέπεται η συμμετοχή και της Κρήτης στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου 2020, με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δεν αποκαθιστά μόνο μια μεγάλη έλλειψη και κατάδηλη «αδικία», αλλά παρέχει στις επιχειρήσεις της Κρήτης εκείνα τα προνόμια που απολαμβάνουν κι οι υπόλοιποι νησιώτες μας. Αποτελεί, επίσης, πράξη αναγνώρισης του νησιωτικού χαρακτήρα της Κρήτης και ένταξής της σε μέτρα και πρόνοιες στο πλαίσιο ενός αναγκαίου ευρύτερου σχεδιασμού για την νησιωτικότητα.

Η ένταξη της Κρήτης στο μέτρο αποτελεί προϊόν άριστης συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίων και Περιφέρειας Κρήτης. Η άριστη συνεργασία των φορέων αυτών πρέπει να συνεχιστεί, επειδή αποτελεί ζητούμενο η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης του Μέτρου και τα επόμενα χρόνια.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης ευχαριστεί θερμά τα πολιτικά κόμματα, που συμφώνησαν για την ένταξη της Κρήτης στο Μέτρο, όλους όσους, με οιονδήποτε τρόπο, συνέπραξαν στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για το ειλικρινές ενδιαφέρον, την αποφασιστική συμβολή και την αμέριστη στήριξη, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, τον κ. Σταύρο Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κ. Αντώνη Παπαδεράκη, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, τον Μανώλη Κουτουλάκη, Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΕΦΕΠΑΕ – (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) και την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, για πολύτιμη συμβολή τους σε εμπειρία και γνώση των τεχνικών θεμάτων.

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Προανάκριση για τον καυγά σε μπαρ – Σκηνές γης μαδιάμ στο βίντεο

Οι αστυνομικοί που προσπάθησαν να χωρίσουν τους αντιμαχόμενους προχώρησαν σε συλλήψεις Γης μαδιάμ έγινε το …

Ρέθυμνο – “Έχουμε ξεχάσει τι θα πει οικογενειακή γαλήνη και οκτάωρο” – Υπόμνημα των αστυνομικών προς τον Υπουργό

Αστυνομικοί Ρεθύμνου – «Δουλεύουμε χωρίς έξτρα αποζημίωση και υπερωρίες» ‘Έχουμε ξεχάσει τι θα πει οικογενειακή …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize