Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Η 4η Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Πανεπιστημιούπολη

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, διοργάνωσε εβδομάδα επιμόρφωσης προσωπικού Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Έλαβαν μέρος δώδεκα διοικητικοί υπάλληλοι από πανεπιστήμια της Εσθονίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Ισπανίας καθώς και μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας από το Ρέθυμνο.

Από τις 11 έως και τις 14 Απριλίου, δόθηκε η ευκαιρία, σε διοικητικούς υπαλλήλους πανεπιστημίων του εξωτερικού να επικοινωνήσουν διά ζώσης με μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης, να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και ιδέες. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν όχι μόνο η γνωριμία με μέλη διοικητικού προσωπικού από Εσθονία, Πολωνία, Ισπανία και Ουγγαρία αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας σε διάφορους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γνώμονας ήταν η προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών, στο πλαίσιο της διεθνοποίησης, η οποία αποτελεί πλέον πρόκληση για όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υπάρχει η πρόβλεψη για τη δημιουργία ενός διεθνούς προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Σήμερα, λειτουργούν δύο διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα ενώ στο άμεσο μέλλον εκτιμάται ότι τα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα θα φτάσουν τα δεκαπέντε.

To πρόγραμμα εργασίας των επισκεπτών οργανώθηκε από την ομάδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Ρέθυμνο και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη, παρουσίαση των Σχολών και επιμέρους Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Τμημάτων από εκπροσώπους του Ιδρύματός μας, συζήτηση σχετικά με τις καλές πρακτικές και διαδικασίες όσον αφορά το πρόγραμμα Erasmus+. Ακολούθησαν στοχευμένες επισκέψεις σε  δομές του Ιδρύματος, τηρουμένων των μέτρων ασφαλείας για τον Covid 19.

Την 1η ημέρα της επιμόρφωσης σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γ. Κοσιώρης, με παρουσία της Διευθύντριας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, κ. Ε. Περάκι. Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Ρέθυμνο, κ. Ε. Θυμιατζή, η κ. Ε Απανωμεριτάκη και η κ. Γ. Σταγάκη, πέρα από την παρουσίαση του Πανεπιστημίου Κρήτης και του έργου του αντίστοιχου Τμήματος, έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα Πανεπιστήμια προέλευσής τους και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες ως προς τις κινητικότητες των Ανώτατων Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της διεθνοποίησης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, ακολούθησαν παρουσιάσεις του Τμήματος Ψυχολογίας από την Πρόεδρο και Καθηγήτρια κ. Στ. Γιακουμάκη, του Τμήματος Φιλολογίας από τον Πρόεδρο και Καθηγητή κ. Στ. Παναγιωτάκη, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας από τη διοικητική υπάλληλο κ. Α. Φουρφουλάκη, του εθελοντικού δικτύου φοιτητών ESN από εκπροσώπους του κ.ά. Η διοργάνωση αυτή εμπλουτίστηκε με ενδεικτικό μάθημα Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας από τη διδάσκουσα κ. Μ. Πουλοπούλου, με εμπειρία εισερχόμενης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης από τη Βραζιλία και επίσκεψη των συμμετεχόντων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μεγάλη ήταν η ικανοποίηση των επισκεπτών, τόσο από την κτηριακή υποδομή του Ιδρύματος και τα υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών, όσο και από τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και των λοιπών υπηρεσιών προς όφελος των φοιτητών. Έκδηλη ήταν η διάθεση των συμμετεχόντων σε αυτή τη διοργάνωση για περαιτέρω συνεργασία, έχοντας αποκομίσει πολλές θετικές εντυπώσεις από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το νησί.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, μετά το πέρας της επιμόρφωσης και της δια ζώσης συνεργασίας με το προσωπικό του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν, με περισσότερα επιχειρήματα, στους φοιτητές τους, τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, για σπουδές ή πρακτική άσκηση. Επιπλέον, θα υπάρξει η ευκαιρία για την προώθηση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης φιλοδοξεί οι συμμετέχοντες να δράσουν ως πολλαπλασιαστές γνώσης κι εμπειριών στα Ιδρύματα υποδοχής τους, ώστε να ενδυναμωθεί περαιτέρω η δικτύωση και η συνεργασία.

Θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος στο Ρέθυμνο, που συνέβαλαν στη θερμή υποδοχή και ενημέρωση των ξένων συναδέλφων, εκπροσωπώντας επάξια το Ίδρυμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς