Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των προτάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των προτάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/ επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων». Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελετών ανέρχεται στα 2.371.004,46 € και αφορά στις περισσότερες από τις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΔΛΤΡ στο Νομό Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα, αναφορικά στο λιμάνι Ρεθύμνου και τους χερσαίους χώρους αυτού, χρηματοδοτούνται οι εξής μελέτες:

(Α) Οριστικές μελέτες κατασκευής έργων: «Μελέτη έργων εγκατάστασης πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίου λιμένος Ρεθύμνου» προϋπολογισμού 542.629,26 €. Οι επιμέρους οριστικές μελέτες που θα εκπονηθούν, είναι:

 • Τοπογραφική – βυθομετρική αποτύπωση.

 • Μελέτες λιμενικών έργων.

 • Ειδικές αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις χερσαίων χώρων.

 • Υδραυλικά έργα χερσαίων χώρων.

 • Η/Μ εγκαταστάσεις χερσαίων χώρων

 • Κτιριακές μελέτες

 • Αρχιτεκτονικά

 • Στατικά

 • Η/Μ εγκαταστάσεις

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η αναζωογόνηση του τουριστικού προϊόντος στο Ρέθυμνο με νέες λειτουργίες και δραστηριότητες, που ταυτόχρονα θα δίδει τη δυνατότητα σε σύγχρονα κρουαζιερόπλοια να προσδένουν στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Γενικά θα μελετηθούν υποδομές διαπλάτυνσης του μόλου και κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των κρουαζιεροπλοίων, που θα δημιουργήσουν υπεραξία στη λιμενική εγκατάσταση και βεβαίως στην οικονομική ζωή της πόλης.

(Β) Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής Κιουλούμπαση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 276.681,60 €. Οι επιμέρους οριστικές μελέτες που θα εκπονηθούν, είναι:

 • Τοπογραφική αποτύπωση

 • Ειδικές αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις χερσαίων χώρων.

 • Υδραυλικά έργα χερσαίων χώρων

 • Η/Μ εγκαταστάσεις χερσαίων χώρων

 • Φύτευση

 • Αρχιτεκτονικά

 • ΜΠΕ

Θα μελετηθούν από την είσοδο του Εμπορικού λιμανιού έως το όριο της χερσαίας ζώνης λιμένα: κατασκευές πεζοδρομίων-ποδηλατοδρόμου, ανάπλαση των χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων παρακείμενων καταστημάτων, μελέτη αποχέτευσης ομβρίων, φωτισμός και άρδευση, φυτοτεχνικές παρεμβάσεις.

(Γ) Μελέτη χωροθέτησης λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτίων Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 70.343,15 €. Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθεί χωροταξική μελέτη.

Η σημαντικότητα της μελέτης αυτής είναι αυταπόδεικτη, εφόσον επιχειρείται για πρώτη φορά η διερεύνηση κατάλληλης θέσης στη βόρεια ακτογραμμή του Ρεθύμνου, έξω από τον αστικό ιστό, προκειμένου να χωροθετηθούν λιμενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση της διακίνησης οχληρών και χύδην φορτίων. Με αυτό τον τρόπο, οι πολύ σημαντικές για την οικονομία του τόπου μας δραστηριότητες αυτές, θα απεμπλακούν από το ιστορικό κέντρο και την ζώνη τουρισμού του Ρεθύμνου, επιτρέποντας τη διάκριση των λιμενικών δραστηριοτήτων και την παγίωση της υφιστάμενης λιμενικής εγκατάστασης Ρεθύμνου σε λιμάνι με μη οχληρές για τον τουρισμό και τους κατοίκους δραστηριότητες.

(Δ) Ανάδειξη και αξιοποίηση του κτιρίου Τελωνείου στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, προϋπολογισμού 696.669,39 €. Οι επιμέρους μελέτες που θα εκπονηθούν, είναι:

 • Τοπογραφική αποτύπωση.

 • Ειδικές αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις χερσαίων χώρων

 • Υδραυλικά έργα χερσαίων χώρων.

 • Η/Μ εγκαταστάσεις χερσαίων χώρων.

 • Φύτευση

 • Αρχιτεκτονικά.

 • Στατικά

 • Η/Μ εγκαταστάσεις.

 • ΜΠΕ

Σκοπός του μελετητικού αυτού έργου, είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση του κτιρίου αυτού που βρίσκεται στην πιο πολυσύχναστη περιοχή του Ρεθύμνου, το Ενετικό λιμάνι, που εις ολόκληρον είναι μνημείο. Το ιστορικό αυτό κτίριο, μετά την ανάδειξή του, θα εξυπηρετεί το επιβατικό, τουριστικό κοινό, και θα λειτουργεί συνδυαστικά με άλλες δράσεις τουρισμού της παλιάς πόλης και του λιμανιού.

(Ε) Μελέτη αποκατάστασης αιγυπτιακού φάρου ενετικού λιμένα Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 140.616,57 €. Οι επιμέρους οριστικές μελέτες που θα εκπονηθούν, είναι:

 • Τοπογραφική αποτύπωση.

 • Στατικά.

 • Η/Μ Εγκαταστάσεις-φωτισμός μνημείου

Ο φάρος του Ρεθύμνου αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος εναπομείναντα αιγυπτιακό φάρο της Κρήτης μετά το φάρο των Χανίων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει την πλήρη αρχιτεκτονική, γεωμετρική και δομική αποτύπωση του μνημείου, αποτύπωση της παθολογίας (ρηγματώσεις, παραμορφώσεις και αλλοιώσεις δομικών στοιχείων), στατικές και δυναμικές αναλύσεις προς αποτίμηση της στατικής επάρκειας του μνημείου, ώστε να καταγραφούν τα κατάλληλα μέτρα στερέωσης και αποκατάστασης του φάρου. Τέλος θα μελετηθεί ο φωτισμός του μνημείου και η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις γειώσεων.

Αναφορικά στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης που βρίσκεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, χρηματοδοτείται η μελέτη:

(Α) Χωροταξικός σχεδιασμός και ανάπτυξης του λιμένα Αγίας Γαλήνης, προϋπολογισμού 294.429,79 €.

 • Προκαταρκτική μελέτη των λιμενικών Τεχνικών έργων.

 • Χωροταξικός Σχεδιασμός.

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Θα μελετηθεί κατά πλάτος επέκταση τμήματος του προσήνεμου μόλου, δημιουργία χερσαίας έκτασης, επέκταση ακρομωλίου, κτιριακές εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση αλιευτικών δραστηριοτήτων, χώροι στάθμευσης.

Αναφορικά στα λιμάνια Πανόρμου, Μπαλί και Σισσών του Δήμου Μυλοποτάμου χρηματοδοτούνται οι εξής μελέτες:

(Α) Λιμένας Πανόρμου: προϋπολογισμού 176.677,98 €. Οι επιμέρους οριστικές μελέτες που θα εκπονηθούν, είναι:

 • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων & ΣΑΥ –ΦΑΥ

 • Οριστική μελέτη Η/Μ έργων

 • Μελέτη ειδικών αρχιτεκτονικών

 • Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για τη θεμελίωση των έργων.

 • Τεύχη δημοπράτησης.

Θα μελετηθεί βελτίωση και επέκταση προσήνεμου μόλου που αφορά σε καθαίρεση υφιστάμενου ακρομωλίου, επέκταση προσήνεμου μόλου κατά 85,00 μέτρα περίπου, κατασκευή ακρομολίου, ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης προσήνεμου μόλου, ανακατασκευή ανωδομής προσήνεμου μόλου, εξοπλισμός κρηπιδωμάτων, βελτίωση ράμπας, βυθοκόρηση στην είσοδο του λιμανιού. Θα μελετηθεί επίσης βοηθητικό κτίριο για την κάλυψη αναγκών του λιμανιού. Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η δημιουργία λιμενικής υποδομής για την εξυπηρέτηση περίπου 85 σκαφών διαφόρων κατηγοριών.

(Β) Λιμένας Μπαλί: προϋπολογισμού 148.526,57 €. Οι επιμέρους οριστικές μελέτες που θα εκπονηθούν, είναι:

 • Μελέτη Λιμενικών έργων

 • Μελέτη Η/Μ έργων

 • Μελέτη ειδικών αρχιτεκτονικών

 • Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα

 • Τροποποίηση περιβαλλοντικής μελέτης.

Θα συνταχθεί φάκελος χωροθέτησης τουριστικού λιμένα καθώς και λιμενικά έργα για την βελτίωση/ανάπτυξη υφιστάμενων κρηπιδωμάτων και δημιουργία επαρκών χερσαίων χώρων για τη λειτουργία του λιμένα. Βελτίωση της εξωτερικής θωράκισης, τοποθέτηση πλωτών προβλητών για την εξυπηρέτηση περίπου 60 σκαφών διαφόρων κατηγοριών, εξοπλισμός λιμένα και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

(Γ) Λιμένας Σισσών: προϋπολογισμού 24.430,15 €. Θα μελετηθεί η βελτίωση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων καθώς και της εξωτερικής θωράκισης, η βυθοκόρηση του λιμένα και η τοποθέτηση εξοπλισμού εξυπηρέτησης σκαφών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη της χρηματοδότησης αυτής τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κο Κεφαλογιάννη Ιωάννη, το Δήμαρχο Ρεθύμνης κο Μαρινάκη Γεώργιο, τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου κο Κόκκινο Δημήτριο, και το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου κο Ταταράκη Ιωάννη.

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Μπάνερ στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπέρ καταδικαστικής απόφασης στην δίκη των ναζί της Χρυσής Αυγής

Μπάνερ τοποθετήθηκε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ρεθύμνου υπέρ καταδικαστικής απόφασης στην δίκη των ναζί …

Ρέθυμνο – Το Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας αξιοποίησε τους μήνες αδράνειας

Το Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας, τους τελευταίους μήνες είχε αναστείλει την λειτουργία του λόγω των έκτακτων …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize