Ρέθυμνο – Χρηματοδοτούνται μελέτες για νέα σχολικά κτίρια

Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των δήμων αποτελεί η πρόσφατη πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης για την χρηματοδότηση μελετών που αφορούν σε κτιριακά έργα για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας: 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «δράση 10.a.7 : μελέτες ωρίμανσης έργων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, για το ΕΣΠΑ 2021-2027».

Οι δήμοι, αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία, μπορούν να παρέμβουν και να εκπονήσουν σημαντικές μελέτες για έργα που θα υλοποιηθούν, προκειμένου να βελτιωθούν, να εκσυγχρονιστούν αλλά και να κτιστούν νέες σχολικές υποδομές.

Και επειδή αυτό το γνωρίζουν καλά, οι περισσότερες δημοτικές αρχές βρίσκονται σε πυρετό προετοιμασίας στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πρόσκλησης, προκειμένου να διεκδικήσουν χρήσιμους πόρους για την σχολική κτιριακή υποδομή κάθε περιοχής.

Στην συγκεκριμένη δράση προβλέπεται η χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης και συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων Α’/βάθμιας – Β’/βάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα χρηματοδοτείται :

Α. Η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων νέων μελετών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πλήρη ωρίμανση των ανωτέρω έργων , καθώς και η απαιτούμενη επικαιροποίηση / τροποποίηση υφισταμένων μελετών, ως ακολούθως:

• Τεχνικές μελέτες όλων των απαιτούμενων σταδίων κτιριακών έργων, σύμφωνα με το σύστημα δημοπράτησης που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων έργων (Ν.4412/16), καθώς και το ισχύον πλαίσιο των προδιαγραφών του κτιριολογικού κανονισμού σχολικών μονάδων.

• Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), (εφόσον απαιτείται) και αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

• Η έκδοση άδειας δόμησης.

Β. Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με το σύστημα δημοπράτησης που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων έργων (Ν.4412/16).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων μελετών – έργων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 200.000 €.

Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ο χώρος που αυτό θα ανεγερθεί, δηλαδή, οικόπεδο στην κυριότητα του φορέα πρότασης.

Η προτεινόμενη μελέτη θα λαμβάνει υπόψη τις ισχύουσες προδιαγραφές του κτιριολογικού προγράμματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η εν συνεχεία έγκριση αυτού ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η θετική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης για την σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου.

Προτεραιότητα στην χρηματοδότηση θα έχουν οι μελέτες που αφορούν μονάδες Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή, Νηπιαγωγεία-Δημοτικά αλλά και Ειδικά Σχολεία.

Κάθε προτεινομένη πράξη θα αφορά στις μελέτες ωρίμανσης ενός και μόνο έργου. Εφόσον οι αιτούμενες μελέτες για την ωρίμανση του έργου διακηρυχθούν ενιαία θα περιγραφούν σε ένα και μόνο υποέργο της εν λόγω πράξης. Στην αντίθετη περίπτωση τα προτεινόμενα υποέργα θα αντιστοιχούν στις υπό δημοπράτηση μελέτες ή ομάδες αυτών, συνοδευόμενα από τη σχετική τεκμηρίωση.

Αντίστοιχες διατάξεις αντιστοιχούν και στην διαμόρφωση των προϋπολογισμών.

Οι δήμοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους έως τις 30 Ιουλίου 2021.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς