Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο: Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι η χορήγηση και η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2017 θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 και θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου 2017.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

σύμφωνα με την α) ΚΥΑ Δ24β/Φ.11/Γποικ.3878/921/29-8-2017(ΦΕΚ 2964/Β’2017) (ΑΔΑ:6ΝΠ8465Θ1Ω-5ΡΘ)

β) Η ΔΙΑΔΠ/Ε6123/29.32005 (φεκ 410/05τ.Β ) Κ.Υ.Α. << Τροποποίηση της ΚΥΑ περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ

Τα άτομα με Αναπηρία  67/% και άνω, μόνιμοι κάτοικοι Ρεθύμνης:

α)Ελληνικής υπηκοότητας,

β)Υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ε.Ε.,

γ) Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α)

ε)Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος

στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3989/59 ΦΕΚ201/Α)

Α. ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 50% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ, ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

&

Β. ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ

ΕΦΟΣΟΝ το συνολικό ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μέχρι 23.000€ ή το αντίστοιχο οικογενειακό μέχρι 29.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600€ για κάθε προστατευόμενο μέλος, που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (με αναπηρία 67% και άνω).

 

ØΟι ολικά τυφλοί & οι συνοδοί τους λαμβάνουν Δελτίο Δωρεάν Μετακίνησης ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

 

 ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Α) Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Δήμων.

Β) Οι  τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, οι οποίοι για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και για τα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.Αίτηση – Υπ. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής / ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της.

2α. Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Επιδοματούχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή για το      διατροφικό επίδομα από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας

2β.  Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, για άτομα που είναι ασφαλισμένα, από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

  1. Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του Δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις (3) ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
  4. Βιβλιάριο Υγείας Ασφαλιστικού Φορέα.
  5. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2016 της οικείας Οικονομικής Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (στην περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση) θα προσκομίσουν μόνο οι δικαιούχοι Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Μέσων Συγκοινωνίας.

 

ð Τα Δελτία Μετακίνησης του έτους 2017 θα εκδίδονται

από  26 Οκτωβρίου 2017 έως και 30 Νοεμβρίου 2017

και θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται καθημερινά από 09:00π.μ. έως 1:00μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ζαμπελίου 34. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2831 3 43302, -323, -326 ή στα ΚΕΠ των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

 

Δείτε επίσης!

Συντάξεις – ΟΠΕΚΑ – Πληρωμές για ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΑΜΕΑ, Α21, ΚΕΑ – Έως 1.568 ευρώ αναδρομικά

Συντάξεις – ΟΠΕΚΑ : Πληρωμές για ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΑΜΕΑ, Α21, ΚΕΑ- Έως 1.568 ευρώ αναδρομικά. …

Στη φυλακή πατέρας που κακοποιούσε την ΑμεΑ κόρη του

Στις φυλακές έστειλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έναν 70χρονο για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize