Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Ανάδειξη κτιρίου παλιού λιμεναρχείου από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης, μέσω του προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» χρηματοδοτήθηκε για την εκπόνηση πέντε σημαντικών μελετών για τη βελτίωση λιμενικών υποδομών στη χερσαία  ζώνη λιμένα Ρεθύμνης μην ξεχνώντας τη σημαντική συμβολή του Γραμματέα του Δήμου σε αυτές. Οι μελέτες  αυτές   θα συμβάλουν τόσο στη αισθητική όσο και στην λειτουργική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής  του λιμένα, του ενετικού λιμένα και της περιοχής  του Κιουλούμπαση .

Οι πέντε αυτές μελέτες είναι οι εξής:

Α) Αρχιτεκτονική, στατική και ανάδειξη φωτισμού του Αιγυπτιακού Φάρου ,

Β)Μελέτη υποδομών κρουαζιέρας,

Γ)Βιοκλιματική, αισθητική και λειτουργική  ανάπλαση της περιοχής Κιουλούμπαση,

Δ)Διερεύνηση εξεύρεσης θέσης εμπορικού λιμένα για την φορτοεκφόρτωση οχληρών    φορτίων σε σημείο  εκτός αστικού ιστού,  και

Ε) Ανάδειξη του κτιρίου του παλιού Λιμεναρχείου.

Το σύνολο του προϋπολογισμού των μελετών ανέρχεται στα 1.700.000,00 € , οι διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και τα μελετητικά σχήματα εργάζονται στο αντικείμενο της ανάθεσής τους, ενώ κάποιες από αυτές έχουν ολοκληρωθεί και  βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης .

Τελευταία από τις ανωτέρω μελέτες ανατέθηκε  η εκπόνηση μελέτης  ανάδειξης του κτιρίου του παλαιού Λιμεναρχείου, προϋπολογισμού 565.855 ευρώ (πριν τη  διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου μελετητικού σχήματος), της οποίας η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων του μελετητικού σχήματος και της Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης  κας Κουτσαλεδάκη Ειρήνης. Οι υπομελέτες που θα εκπονηθούν αφορούν σε αποτυπώσεις, στατικές, αρχιτεκτονικές και Η/Μ.

Η κατασκευή του κτιρίου χρονολογείται  το  1930 και κατά καιρούς εξυπηρετήθηκαν σε αυτό χρήσεις όπως  αποθήκες, Λιμεναρχείο, Τελωνείο, γραφείο Λιμενεργατών,  Γενικό Χημείο του Κράτους.  Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του κτιρίου αλλά και η θέση του στον πιο πολυφωτογραφήμενο χώρο της πόλης καθιστούν τη μελέτη ανάδειξης εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα, αφού το ενετικό λιμάνι ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς (χαρακτηρισμένο από το 1965) επιτάσσουν την αναγκαιότητα της επισκευής του συμπληρώνοντας  την αισθητική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή του  λιμένα .

Με αφορμή την υπογραφή  της σύμβασης αυτής η Πρόεδρος κ.Ε. Κουτσαλεδάκη αναφέρει: «Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται στη χερσαία ζώνη λιμένα Ρεθύμνης. Εξ αιτίας  της θέσεως του δεν μπορεί να αποτελεί ένα κτίσμα εγκαταλελειμμένο, αφού επισκευάζοντας και αναδεικνύοντάς το, θα συνομιλήσει αρμονικά με την εικόνα της ευρύτερης περιοχής και θα προσθέσει υπεραξία. Η ανάδειξη αυτή δεν πρέπει με κανένα τρόπο   να προσβάλλει το μνημείο του ενετικού λιμένα. Η μελέτη ανάδειξης του αφού εκπονηθεί και παραληφθει από το  Δ.Σ του Λιμενικού  Ταμείου  Ρεθύμνης,  θα τύχει πολλών εγκρίσεων με πρώτη απ όλες την έγκριση Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής  Πολιτικής ,Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το κτίριο αυτό πρέπει να καταστεί επισκέψιμο και χρηστικό για το λιμάνι και το κοινό ντόπιων και επισκεπτών, ακολουθώντας την πορεία της ιστορίας του, ως χώρος εξυπηρέτησης τοπικών αναγκών και συνάντησης,  ενώ είναι βέβαιον ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί εντός αυτού διαμορφωμένος μικρός χώρος μνήμης με έκθεση φωτογραφικού υλικού και  ενάλια ευρήματα, προς εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό σκοπό,  εφόσον η ιστορία πρέπει να αναβιώνεται  με σεβασμό και λειτουργικότητα και όχι ως απολίθωμαΌλο αυτό είναι ελπιδοφόρο και συνάμα ευεργετικό για τον τόπο μας, για έναν τόπο που η θέση του δίπλα στη θάλασσα,  η αυτάρκεια των αγαθών του οι φιλότιμοι και φιλόξενοι άνθρωποί του  ζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα χωρίς να ξεχνούν την ιστορία τους. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το κτίριο αυτό λειτούργησε κατά το παρελθόν  ως αποθήκες τοπικών προϊόντων,  χώρος στέγασης  Υπηρεσιών  και εξυπηρέτησης ανθρώπων του λιμανιού. Φυσικά μέριμνά μας παραμένει η απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας που στεγάζεται ακόμα και σήμερα εκεί και η διασφάλιση στέγασής της, ως προσήκει στο ρόλο της για το λιμάνι και την πόλη μας.  Θα επανέλθει η αρχική όψη  του κτιρίου  και θα αποδοθεί  μέσω της  νέας του χρήσης  ο παλαιός ρόλος του στην ιστορία  των μεταφορών αλλά και του εμπορίου στο λιμάνι Ρεθύμνης, συνυφασμένος με τη σύγχρονη πραγματικότητα, αισθητική και λειτουργία. Στο κτίριο αυτό θα ξαναζήσουμε την  έκθεση τοπικών  παραδοσιακών  πιστοποιημένων  προϊόντων πρωτογενούς τομέα με τη δημιουργία μιας πρότυπης δημοτικής αγοράς. Η  σημασία της  στην τόνωση της οικονομικής αλυσίδας και ντόπιας οικονομίας του Ρεθύμνου είναι προφανής: Λάδι, κρασί, αλιεύματα   από την ευρύτερη περιοχή, αρτοσκευάσματα Ρεθεμνιώτικα,  θα κάνουν την παρουσία τους σε εκθετήρια, δοκιμαστήρια γαστρονομίας , γεύσης και οινογνωσίας. Παράλληλα θα δημιουργηθούν γραφεία,  αίθουσα πολλαπλών  χρήσεων για εκδηλώσεις ,ενώ οι υφιστάμενοι υπαίθριοι ασκεπής χώροι στον όροφο με θέα το ενετικό λιμάνι και τον Αιγυπτιακό  Φάρο θα διατηρηθούν.

Φυσικά η επισκευή –ανάδειξη ενός τέτοιου κτιρίου θα ακολουθήσει τους κανονισμούς  που διέπουν τα δημόσια κτίρια  ως προς τη λειτουργικότητα ,την ευχερή επισκεψιμότητα ΑΜΕΑ ,την τήρηση κανόνων πυρασφάλειας. Πέριξ του κτιρίου, θα απομακρυνθεί ο υποσταθμός διανομής ρεύματος, τα εναέρια καλώδια και θα αναδειχθεί το καρνάγιο όπου εκτός από χρηστικό θα καταστεί και χώρος τέλεσης πολιτικών γάμων.Θα εφαρμοστεί χαμηλός φωτισμός μνημείου, θα βελτιωθεί το οδόστρωμα και θα απομακρυνθεί η περίφραξη ώστε ο χώρος να είναι «φιλικά επισκέψιμος» και προσιτός σε όλους, μικρούς  και μεγαλύτερους, ντόπιους  και ξένους. Διαδραστικά ,πληροφοριακά ηλεκτρονικά μέσα ,απτικοακουστικό υλικό θα τοποθετηθούν ώστε η επίσκεψη του καθενός από εμάς μικρού ή μεγάλου ,ντόπιου ή ξένου επισκέπτη, να αποκτήσει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα σχετικό με την ιστορία του.

Στο πλαίσιο το παραπάνω θα εκπονηθεί οικονομοτεχνική –μελέτη βιωσιμότητας ώστε να αποδεικνύεται με επιστημονικό τρόπο η βέλτιστη ανάδειξη  του κτιρίου με κυρίαρχο γνώμονα το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

     Είναι καιρός ένα τέτοιο κτίριο να προσδώσει μέσα από το χαρακτήρα του εκτός από τη ιστορία και την επισκεψιμότητα που αρμόζει σε κτίρια δημόσια. Να προσφέρει   προς τον κάτοικο και τον επισκέπτη, προάγοντας ταυτόχρονα  την αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του ενετικού. Με την παραπάνω ανάδειξη αναβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας ,  συμβάλλοντας  σημαντικά και  στην κυκλική οικονομία αυτής της πόλης   . Εξάλλου το αποτύπωμα του προορισμού μας στο τουριστικό γίγνεσθαι, μόνο ενισχυμένο μπορεί να παρουσιαστεί από αυτήν. ».

Κουτσαλεδάκη Καπετανάκη Ειρήνη

Πρόεδρος Διαδημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς