Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Ακουμιανός Ποταμός – Περίπου 200 κυβικά μέτρα περνούν την ημέρα!

«Για πρώτη φορά μέτρηση φυσικού ρέματος στην Κρήτη με “φορητό δίαυλο τύπου Πάρσαλ”: “Ποταμός Ακουμιανός”, Ρεθύμνου».

«Περίπου 200 κυβικά μέτρα την ημέρα περνούν από τον “Ποταμό Ακουμιανό”, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης, παρά την παρατεταμένη ανομβρία».

«Συνεχίζεται μεθοδικά και επίμονα η καταγραφή των υδάτινων πόρων της Κρήτης: “Ποταμός Ακουμιανός”, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου».

Σύμφωνα με μέτρηση του ρυθμού της ελάχιστης διερχόμενης παροχής νερού, που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Ιούλη 2021 (11:45 π.μ.), στον «Ποταμό Ακουμιανό», στην κατάντη πλευρά της «Παλαιάς Γέφυρας Αγίας Λευτέρας», διαπιστώθηκε ότι ο «Ποταμός Ακουμιανός», μεταφέρει, σε αυτήν την θέση, αυτήν την εποχή, (κατά την διάρκεια έντονου καύσωνα και περιόδου ανομβρίας), περίπου 200,00 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, (για την ακρίβεια 203,094 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή 74.129,35 κυβικά μέτρα νερού ετησίως, (λαμβανομένης υπ’ όψιν μόνο του ρυθμού της ελάχιστης ή αλλιώς «βασικής», διερχόμενης παροχής νερού). Τα μόνα στοιχεία, όσον αφορά τις ελάχιστες διερχόμενες παροχές, που βρέθηκαν ελεύθερα στο διαδίκτυο, για τον «Ποταμό Ακουμιανό», αφορούν μελέτη από το υδρολογικό έτος 1973-1974 έως και το υδρολογικό έτος 1985-1986 (Αρχείο ΟΑΔΥΚ), όπου γίνεται αναφορά μόνο στον «όρο» της «Μέσης Ελάχιστης Παροχής (ltrs/sec)» και της οποίας η τιμή αναφέρεται παντού ως [(0,00),(μηδέν)] και κατά συνέπεια, η προαναφερθείσα μέτρηση του ελάχιστου ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, εμφανίζεται να είναι και η πρώτη στην ιστορία της ροής του «Ακουμιανού Ποταμού» [1].

Η μέτρηση του ρυθμού της ελάχιστης διερχόμενης παροχής του νερού, πραγματοποιήθηκε από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται από το «Γεωλογικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Πολιτειών», («United States Geological Survey», ή αλλιώς εν συντομία «U.S.G.S.») και περιλαμβάνει την χρήση ενός «Φορητού Τροποποιημένου Διαύλου Τύπου «Πάρσαλ» Ονομαστικής Διατομής 3,00 Ιντσών», τον οποίο κατασκεύασε με δικά του έξοδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος «Γεωλογικού Ινστιτούτου Ηνωμένων Πολιτειών» αλλά επαληθεύτηκε και με άλλη συμβατική μέθοδο [2].

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια δεύτερης μέτρησης η οποία πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, (17 Ιούλη 2021), στις 17:45 μ.μ., ο ρυθμός της διερχόμενης παροχής έπεσε από τα 2,351 ltrs/sec (203,094 κυβικά μέτρα ημερησίως), στα 1,256 ltrs/sec (108,483 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή μία πτώση της τάξης του 46,59%, η οποία πτώση αποδίδεται στην εξατμισοδιαπνοή του «Ποταμού Ακουμιανού» και των παρόχθιων του περιοχών («evapotranspiration of river’s riparian areas»).

Ο «Ακουμιανός Ποταμός» θεωρείται ο τρίτος σε μέγεθος και ποσότητα νερού στον «Δήμο Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου»

Σε μελλοντικό χρόνο θα μετρηθεί και ο ρυθμός παροχής νερού στην εκβολή του ποταμού στην θάλασσα, στην θέση της «Ακουμιανής Γιαλιάς» καθώς επίσης και σε ενδεχόμενες άλλες θέσεις κατά μήκος του ποταμού όπου διαπιστωθεί μελλοντικά ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την υδρολογική συμπεριφορά του «Ποταμού Ακουμιανού» σε όλο το μήκος της διαδρομής του.

Συμπερασματικά, και επιπλέον κάνοντας στην παρούσα φάση, (ελλείψει περισσότερων διαθέσιμων στοιχείων), την απλουστευμένη και αυθαίρετη αλλά και ταυτόχρονα λογική, (προς το παρόν), παραδοχή ότι η επιπλέον παροχή νερού που εισέρχεται στον «Ποταμό Ακουμιανό», από διάφορες άλλες τροφοδοτικές πηγές μετά το προαναφερθέν πρώτο σημείο μέτρησης (στην κατάντη πλευρά της «Παλαιάς Γέφυρας Αγίας Λευτέρας»), μέχρι την θέση της «Παλαιάς Γυναικείας Μονής Αγίου Νικολάου», αποτελεί την αιτία αύξησης του ρυθμού της διερχόμενης παροχής μεταξύ των δύο προαναφερθέντων σημείων μέτρησης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι την εποχή αυτή, η επιπλέον τροφοδοσία με νερό του «Ακουμιανού Ποταμού», μεταξύ των δύο προαναφερθέντων σημείων μέτρησης, ανέρχεται, (ημερησίως), στο ύψος της διαφοράς των ρυθμών των διερχόμενων παροχών ανάμεσα στις δύο προαναφερθείσες θέσεις μετρήσεων δηλαδή: (524,305 κυβικά μέτρα-203,094 κυβικά μέτρα =) 321,211 κυβικά μέτρα ημερησίως.

Οι μετρήσεις του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού στην θέση κατάντη της «Παλαιάς Γέφυρας Αγίας Λευτέρας» θα πραγματοποιούνται καθημερινά έτσι ώστε να δημιουργηθεί η πρώτη αξιόπιστη και συνεχής, (σε ημερήσια βάση), υδρολογική χρονική σειρά φυσικού υδατορεύματος στην Κρήτη, με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών ρυθμών διερχόμενης παροχής από την συγκεκριμένη θέση μέτρησης με την χρήση διάφορων υδρολογικών μοντέλων. 

Οι παραπάνω μετρήσεις παροχών νερού αποτελούν μέρος μίας σειράς μετρήσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο στον συγκεκριμένο ποταμό, όσο και στα υπόλοιπα ποτάμια, ρέματα και φράγματα της Κρήτης, όσο συχνότερα είναι δυνατόν, αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε υλική είτε κάθε άλλου είδους υποστήριξη και οικονομική απολαβή, χρησιμοποιώντας ελεύθερο χρόνο, (απογεύματα, Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες).

Το σύνολο των μετρήσεων, ενδεχόμενα θα χρησιμοποιηθούν, από τις αρμόδιες αρχές, μελλοντικά και θα βοηθήσουν για τις μελέτες υδραυλικών έργων στην περιοχή του «Ακουμιανού Ποταμού», (π.χ. σύστημα φράγματος και ταμιευτήρα νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης), και γενικότερα στην Κρήτη και αφιερώνονται ιδιαίτερα στους κατοίκους των «Ακουμίων, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου», και γενικότερα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης.

Στο παρακάτω στιγμιότυπο του χάρτη της Κρήτης, με την βοήθεια του ιστότοπου «Google Earth», απεικονίζονται οι θέσεις, (σημάνσεις μερών με κίτρινες «πινέζες»), στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι τώρα, υδρολογικές μετρήσεις σε ρέματα και ποτάμια της Κρήτης, ενώ φιλοδοξία του Θωμά Παπαλάσκαρη είναι να καταστεί ο πρώτος ερευνητής που θα καταρτίσει τον πληρέστερο χάρτη της Κρήτης με τις περισσότερες υδρολογικές μετρήσεις ρυθμών διερχόμενων παροχών νερού, σε πραγματικό χρόνο, συνοδευόμενων και με τα αντίστοιχα φωτογραφικά κα βιντεοσκοπημένα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά στην μέχρι τώρα υδρολογική ιστορία του νησιού.

Ο Θωμάς Παπαλάσκαρης έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες μετρήσεις των ρυθμών των παροχών του νερού, μέχρι σήμερα, κατά την διάρκεια υδρολογικών ερευνών, στο «Φυσικό Ρέμα Βουρκόρεμα, Γρανίτη, Κάτω Νευροκοπίου, Δράμας», «Πηγές Ποταμού Αγγίτη Δράμας», «Ποταμό Νέστο Καβάλας-Ξάνθης», «Ποταμό Κόσυνθο Ξάνθης», «Χείμαρρο Κιμμερίων Ξάνθης», «Ποταμό Ζυγάκτη Δράμας-Καβάλας», «Φυσικό Χείμαρρο Λάκκο Μαριών, Θάσου, Καβάλας», «Φυσικό Ρέμα Παλαιάς Καβάλας, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας», «Πηγές Μάννας του Νερού, Λεκάνης, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Διασταύρωσης Οδών Ιοκάστης & Χρυσοστόμου Σμύρνης Καβάλας», «Χείμαρρο Παρθένη Χίου», «Αστικό Ρέμα Οδού Βουλγαροκτόνου, Ραψάνης, Καβάλας», «Ποταμό Βούλγαρη, Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας, Λάρισας», «Πηγές Ποταμού Παλησκιώτη, Βερδικούσσας, Ελασσόνας, Λάρισας», «Φυσικό Ρέμα Κολυμπήθρας, Κόκκινου Νερού, Αγιάς, Λάρισας», στον «Ποταμό Ελασσονίτη, Ελασσόνας, Λάρισας», ενώ έχει διεξάγει στατιστικές αναλύσεις και μοντελοποίηση με προγνωστικές τιμές για το μέλλον για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας, της Χρυσούπολης Καβάλας και των Μεταξάδων Έβρου [4], ενώ όσον αφορά, συγκεκριμένα στην Κρήτη, στον «Ποταμό Μουσέλα, Χανίων, Κρήτης», στο «Ρέμα Πηγών Αργυρούπολης, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Πετρέ, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουτσουλίτη, Δήμου Φαιστού, Ηρακλείου, Κρήτης» ο οποίος τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα του «Τεχνητού Φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουρταλιώτη, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης» [5], ενώ με το παρόν άρθρο καλύπτεται επίσης και η υδρολογική έρευνα του «Ποταμού Ακουμιανού, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης».

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στην Αγγλική γλώσσα, του Θωμά Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).«https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

Ευχαριστώ τους κ.κ. Νικόλαο Δαμβακεράκη και Εμμανουήλ Αστρινάκη, κατοίκους Ακουμίων, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, για τις υποδείξεις των θέσεων μετρήσεων, την πολύτιμη βοήθειά τους κατά την διενέργεια των μετρήσεων αυτών και την μεταφορά με όχημα 4Χ4 στην θέση της «Παλαιάς Γυναικείας Μονής Αγίου Νικολάου», όπου ήταν αδύνατο να μεταβώ με το δικό μου αυτοκίνητο. 

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ («ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΠΡΟΥΝΤΟΣ»), 

(«https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/8707/prountzos_characterization.pdf?sequence=1»),

2.UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY («U.S.G.S.»), («https://www.youtube.com/watch?v=gLWtfMYicrI&ab_channel=USGS»),

3.ΑΠΟΨΗ/ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ LIVE, («https://www.apopsilive.gr/notia-kriti/akoumianos-potamos-tritos-se-megethos-kai-posotita-nerou-ston-dimo-agiou-basileiou-foto»),

4a.ENANEWS.GR

(«https://www.enanews.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1/»),

4b.CHIOSNEWS.COM

(«https://www.alithia.gr/politiki/meletontas-ydatoreyma-toy-partheni»),

4c.KRITI360.GR

(«http://chiosnews.com/papalaskaris_metrisis_partheni/»),

 

4d.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7/»),

4e.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

4f.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%AD/»),

4g.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%AD/»),

4h.KAVALAWEBNEWS.GR

(«https://kavalawebnews.gr/eidiseis/perivallon/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

4i.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

4j.PRININEWS.GR

(«proininews.gr/diethnis-diakrisi-gia-to-astiko-rema-tis-kavalas-dierchomeno-apo-ti-symvoli-ton-iokastis-amp-chrysostomoy-smyrnis/»),

4k.KAVALAPOST.GR

(«https://www.kavalapost.gr/kinonia/242698/diethnis-epistimoniki-diakrisi-gia-to-astiko-rema-tis-kavalas/»),

4l.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/»),

4m.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-2/»),

4m.LARISSANET.GR

(«https://www.larissanet.gr/2021/03/23/ydrologiki-erevna-se-potamia-kai-remata-tou-dimou-elassonas/ »),

4n.LARISANEW.GR

(«https://www.larisanew.gr/th-papalaskaris-erevna-potamia-kai-remata-tou-n-larisas-me-idia-mesa/»),

4o.PINEIOSNEWS.GR

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/03/24/ydrologiki-erevna-ston-dimo-elassonas-amp-ton-evrytero-nomo-larisas-apo-kavalioti-politiko-ydrologo-michaniko/»),

4p.LARISSAPRESS.GR

(«https://www.larissapress.gr/2021/03/24/th-papalaskaris-erevna-potamia-kai-remata-tou-n-larisas-me-idia-mesa/»),

4q.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«michanikos-online.gr/υδρολογική-έρευνα-σε-ποτάμια-και-ρέμα/»),

4r.KAVALAPOST.GR

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/255679/enas-kavaliotis-apsifa-seismoys-kai-vroches-kai-diexagei-ydrologiki-ereyna-se-potamia-kai-remata-tis-elassonas/»),

4s.ELASSONANEWS.GR

(«https://www.elassonanews.gr/apsifa-seismous-kai-vroches-kai-diexagei-ydrologiki-erevna-se-potamia-kai-remata-tis-elassonas/»),

4t.YPETHE.GR

(«https://ypethe.gr/news/i-axiepaini-protovoylia-enos-neoy-epistimona-gia-ydrologiki-ereyna-stin-periohi-elassonas »),

4u.YPETHE.GR

(«https://theswater.blogspot.com/2021/04/blog-post_24.html?fbclid=IwAR1WWP4zik2IJlSd4fTpri3n5O34IbPVhSqdM0bcXvdkJB4LzhCJnOORGb8»),

4v.ELASSONANEWS.GR

(«https://www.elassonanews.gr/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/»),

4w.LARISSAPRESS.GR

(«https://www.larissapress.gr/2021/05/07/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/ »),

4x.K-TIPOS.GR

(«https://www.k-tipos.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80/ »),

4y.LARISANEW.GR

(«https://www.larisanew.gr/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada »),

4z.ELEFTHERIA.GR

(«https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/288392-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%C2%BB.html»),

4za.TINEALARISSA.GR

(«https://tinealarissa.gr/index.php/2021/05/07/to-proto-plimmyrografima-stin-ellada-ston-elassoniti-potamo/»),

4zb.THESSALIAECONOMY.GR

(«https://www.thessaliaeconomy.gr/blog/energeia/mia-ydrologiki-meleti-gia-ton-elassoniti-potamo»),

4zc.LARISSANET.GR

(«https://www.larissanet.gr/2021/05/07/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-elassoniti-potamo/»),

 

4zd.MICHANIKOS-ONLINE.GR

(«https://www.michanikos-online.gr/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/»),

4ze.XIRAFI.GR

(«https://xirafi.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/»),

4zf.ELASSONA.GR

(«https://www.elassona.gr/news/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%bf%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc.html?fbclid=IwAR2Wv8PAfurgNK3dv-61bFFYAflSlC0lWy0gkD5Qq_Ij9S6KynG9gtMm-4c»),

4zg.TRIKALAOLA.GR

(«https://www.trikalaola.gr/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-potamo-elassoniti/»),

4zh.THESWATER.BLOGSPOT.COM

(«https://theswater.blogspot.com/2021/05/t.html?fbclid=IwAR0i_oRDTyhBA8Uds25n-QGp-klE4kpGZwweXrB9-31YlMLLudXFdxkOSLk»),

4zi.PINEIOSNEWS.GR

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/05/07/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-potamo-elassoniti-apo-kavalioti-politiko-ydrologo-michaniko/»),

4zj.YPAITHROS.GR

(«https://www.ypaithros.gr/2500-kybika-metra-peripou-imera-gemizei-tamieytiras-fragmatos-libadiou-elassonas/?cli_action=1621254075.9&fbclid=IwAR2DcL1fRMhQNx6Yz6stN8Z7o1sdiGRaXfZawVseNM62b6J31Rv8IVhe8ew»),

4zk.ELEFTHERIA.GR

(«https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/289186-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85.html?fbclid=IwAR0UTNegzlG9pEoFsUCR7TEaC5MuBaJfQYU7d84SaP-Lfs9_qy4XQ5JjJNw»),

4zk.LARISSANET.GR

(«https://www.larissanet.gr/2021/05/17/me-2500-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-o-tamieftiras-tou-fragmatos-livadiou-elassonas/»),

4zk.LARISSAPRESS.GR

(«https://www.larissapress.gr/2021/05/17/me-2500-kyvika-metra-nerou-imerisios-gemizei-o-tamieftiras-tou-fragmatos-livadiou-elassonas/#.YKaalTd8rco.facebook»),

4zk.THESWATER.BLOGSPOT.COM.GR

(«https://theswater.blogspot.com/2021/05/blog-post_19.html?fbclid=IwAR2ONoaIe3Vp9fYGhDbOYWq7R5oCwk3DnHzD0Jm5BQ0CZDwUUPJAQRs4jus»),

5a.KRITI360.GR

(«https://kriti360.gr/filodoxi-katagrafi-ton-ydatinon-poron-tis-kritis-apo-idioti-ydrologo-michaniko-oi-protes-metriseis-pics/?fbclid=IwAR3lYFyOveAA9tP1T4dKZ4y71KNLyuSwuiLh8v4WdBKwZR3TSrj_-KIYPYw»),

5b.E-MESARA.GR

(«https://e-mesara.gr/filodoxi-katagrafi-ton-ydatinon-poron-tis-kritis-oi-protes-metriseis/?fbclid=IwAR2LvWRd1yYve7wEcQNRsjvHyQdkhvTUhHhzUGwa-bXGztPeGq5qsrxJZmU»),

5c.CRETALIVE.GR

(«https://www.cretalive.gr/kriti/kabaliotis-ydrologos-katagrafei-toys-ydatinoys-poroys-tis-kritis?fbclid=IwAR016Z1baZeN-tQaaMgpaU4otdNdGM75lM57u4kjgzCsx4buE-LVF3J5w-s»),

5d.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/filodokso-programma-katagrafis-ton-udatinon-poron-tis-kritis?fbclid=IwAR3nAnhyuwaQrBRWw85XbMkuJ53Ldewx0INWe_F90YinzrEhhNefcjiRwaY»),

5e.KAVALAPOST.GR

(«https://www.kavalapost.gr/energia-perivallon/260124/thomas-papalaskaris-o-kavaliotis-ydrologos-poy-katagrafei-toys-ydatinoys-poroys-tis-kritis/?fbclid=IwAR1gZnwNS30A-cLvhgobcKL80qtM3i2jzGtUouKu_xPNDp0DMZlj4cwyI_Q»),

5f.CRETEDOC.GR

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-ydrologiki-ereyna-me-simantikoys-ereynitikoys-kai-epistimomnikoys-stochoys/?fbclid=IwAR2RJKUyxMu-2VMwlhEaLub_zOekTVU16dEWP6ezw0fbSWzRNQbGuqapkgw»),

 

5g.CRETALIVE.GR

(«https://www.cretalive.gr/kriti/me-1050-kybika-metra-peripoy-tin-imera-gemizei-o-tamieytiras-toy-fragmatos-faneromenis?fbclid=IwAR3foh5T-7yVP3MyzAnUh1T3IEOzKNXfTzD8pAgQvaB2ZuE3vxEC1T7JG6s»),

5h.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/me-1050-kuvika-metra-peripou-tin-imera-gemizei-o-tamieutiras-tou-fragmatos-faneromenis?fbclid=IwAR00-Dgva1p8ptu3dpZNaP48EXKLJXQ1EvgNjwCrCQ7eksePpYx5_4cxmDk»),

5i.CRETANMAGAZINE.GR

(«https://www.cretanmagazine.gr/me-1-050-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-o-ta/?fbclid=IwAR1j7Gs_j-rbG1sCkgszsIk6fLf6FXb_d_d83FUzhaVsFEnBcJ229kq3_Rg»),

5j.EKRITI.GR

(«https://www.ekriti.gr/node/393743?fbclid=IwAR0pmKE8No9aq-BET0h7f4XVUDcSfwNbljQOoe_3i4Q3jFAPwTysJZq-CrY»),

5k.GORTYNALIVE.GR

(«https://gortynalive.com/?p=68512&fbclid=IwAR3nAnhyuwaQrBRWw85XbMkuJ53Ldewx0INWe_F90YinzrEhhNefcjiRwaY»),

5l.CRETEDOC.GR

(«https://www.cretedoc.org/mesara-me-1-050-kyvika-metra-tin-imera-gemizei-to-fragma-faneomenis/?fbclid=IwAR3CzX6yszHOnebc9fqKRJ0nsW5N8q9usynz4hAoYftWHfVj5KKIeVZCMYs»),

5m.KRITI360.GR

(«https://kriti360.gr/synechizontai-oi-ereynes-sta-fragmata-tis-kritis-pics/?fbclid=IwAR20ekaPw8OWxoiqYZoq01gfjHs37vZKR5J8cDHdzhllJXhfAu8RM1sfXD4»),

5n.CRETEDOC.ORG

(«https://www.cretedoc.org/rethymno-me-100-000-kyvika-metra-neroy-tin-imera-xekina-apo-tis-piges-toy-o-koyrtaliotis-potamos/»),

5o.CRETANMAGAZINE.GR

(«https://www.cretanmagazine.gr/me-100-chil-kyvika-metra-tin-imera-xekinae/»),

5p.ANTILALOSPRESS.GR

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/me-100000-kuvika-metra-peripou-tin-imera-ksekinaei-apo-tis-piges-tou-o-potamos-kourtaliotis»),

5q.KRITI360.GR

(«https://kriti360.gr/megales-posotites-neroy-ayti-tin-epochi-ston-potamo-tis-prevelis-pics/»),

 

Υδρολογική έρευνα του Θωμά Παπαλάσκαρη

 • MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού,
 • Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,
 • «Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,
 • «Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,
 • «Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,
 • «Υποψήφιος Διδάκτορας στην Μεταφορά Φερτών Υλών (Δ.Π.Θ.)»,
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),
 • «Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),
 • «Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς