Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – 24 νέες συμβάσεις έργων των 6,4 εκ. ευρώ έχουν υπογραφεί από 01/01/2019 μέχρι σήμερα στον δήμο Αγίου Βασιλείου

Εικοσιτέσσερις (24) νέες συμβάσεις έργων έχουν υπογραφεί από 1/1/2019 μέχρι σήμερα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου με συνολικό προϋπολογισμό 5.727.000€. Συγκεκριμένα οι συμβάσεις που υπογράφηκαν με τους αναδόχους εργολάβους είναι:

 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Το έργο περιλαμβάνει την διαπλάτυνση του δρόμου από τον οικισμό Κοξαρέ έως την διασταύρωση με την επαρχιακή οδό με κατασκευή τοιχίων και διαπλάτυνση της υφιστάμενης γέφυρας. Επίσης ασφαλτοστρώσεις Ασώματος –Πλακιάς, Ασώματος-Μύρθιος, Κρύα Βρύση, Άγιος Πάυλος, Αγία  Παρασκευή, Αγία Γαλήνη και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στους οικισμούς Σπήλι και Μουρνέ. Προϋπολογισμός:  1.680.000,00 €

Ανάδοχος:  ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

 

 

 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 25/02/2019 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΗΣ (κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις.)

Προϋπολογισμός:   620.000,00 €

Ανάδοχος:  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΓΑΣΙΔΗΣ

 

 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 25/02/2019 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ (κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις.)

Προϋπολογισμός:   620.000,00 €

Ανάδοχος:  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΜΙΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΡΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΡΕΘΥΜΝΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΗΣ

Προϋπολογισμός:    350.000,00

Ανάδοχος: Μπουρμπάκης Ρούσσος

 

 1. Αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιανουάριο του 2019 (χωματουργικές εργασίες στο αγροτικό δίκτυο)

Προϋπολογισμός:   350.000,00 €

Ανάδοχος: Τρουλλινός Μάρκος

 

 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΩΣ ΜΑΛΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Προϋπολογισμός:   260.000,00 €

Ανάδοχος: ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.,

 

 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΚΙΑ, ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΚΑΡΕ

Προϋπολογισμός:   247.000,00 €

Ανάδοχος: ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

 

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (στους οικισμούς: Μύρθιο, Σελλιά, Δαριβιανά, ΣΠήλι, Μέλαμπες, Μουρνέ και Ακουμιανή Γιαλιά.)

Προϋπολογισμός:   247.000,00 €

Ανάδοχος: Εμμανουήλ Σαουνάτσο

 

 1. ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΥΜΙΑΝΗ ΓΥΑΛΙΑ

Προϋπολογισμός:   150.000,00 €

Ανάδοχος: Ε. Σιγανός και ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.,

 

 1. ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ

Προϋπολογισμός:   150.000,00€

Ανάδοχος: Λυγίζος Στυλιανός του Ιωάννη

 

 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΠ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προϋπολογισμός:  150.000,00 €

Ανάδοχος: Λυγίζος Στυλιανός του Ιωάννη

 

 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ. ΛΑΜΠΗΣ- ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙ ΠΡΟΣ ΜΟΥΡΝΕ

Προϋπολογισμός:   114.000,00 €

Ανάδοχος:  Ε. Σιγανός και ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

 

 1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΚ ΚΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Προϋπολογισμός:  100.000,00 €

Ανάδοχος: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε

 

 1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΗΣ ΣΥΚΙΑΣ

Προϋπολογισμός:  90.000,00 €

Ανάδοχος: Σαουνάτσος Εμμανουήλ

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Προϋπολογισμός:  90.000,00 €

Ανάδοχος: Ε. Σιγανός και ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.,

 

 1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

Προϋπολογισμός:  80.000,00 €

Ανάδοχος: Ε. Σιγανός και ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

 

 1. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ 300Μ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΚ ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισμός:  80.000,00 €

Ανάδοχος: Χριστοδουλάκης Νικόλαος

 

 

 1. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΞΑΡΕ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Προϋπολογισμός:  75.000,00 €

Ανάδοχος:  Σαουνάτσος Εμμανουήλ

 

 1. Παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο Πλακιά (κατασκευή γηπέδου 5Χ5, γηπέδου μπάσκετ, αντικατάσταση κουφωμάτων )και συντήρηση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Σπηλίου.

Προϋπολογισμός:  60.000,00 €

Ανάδοχος: ΜΠΕΝΑΚΗΣ Α.-ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Δ. &ΣΙΑ Ο.Ε.,

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΕ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΞΑΡΕ

Προϋπολογισμός:  55.000,00 €

Ανάδοχος: Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

 1. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ TOY ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ   ΣΠΗΛΙΟΥ

Προϋπολογισμός:  50.000,00 €

Ανάδοχος: Τσικολιδάκης Λάμπρος

 

 1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός:  50.000,00 €

Ανάδοχος: Βουρτζούμης Αντώνιος

 

 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ. Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προϋπολογισμός:  35.000,00 €

Ανάδοχος: Ξανθός Νικόλαος

 

 1. Προμήθεια σκυροδέματος για την ΤΚ Αγίας Γαλήνης

Προϋπολογισμός:  24.000,00 €

Ανάδοχος: Σταγάκης Α.Ε.Β.Ε.

 

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Έκτακτη σύσκεψη αντιδημάρχων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Η σύσκεψη, προκλήθηκε κατόπιν πρότασης του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη Ο επανασχεδιασμός, η …

Ρέθυμνο – “Κοροϊδία και εξαπάτηση των συνταξιούχων της χώρας αφού 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι δεν θα πάρουν ούτε ένα (1) ευρώ!”

Η Διοίκηση της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου, ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις, τις πρόσφατες …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize