Προκύρηξη υποτροφιών για μαθητές από τα λύκεια του Λασιθίου

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Νικολάου Εμμ. Φαφούτη, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ Β250/24.4.1986 και ΦΕΚ Β1267/17.8.2004), προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε οικονομικά αδυνάτους, επιμελείς και εξαίρετου ήθους αποφοίτους κατά προτίμηση των Λυκείων Αγ. Νικολάου ή άλλων Λυκείων του Νομού Λασιθίου που φοιτούν στα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία της Ελλάδας ηλικίας μέχρι 30 ετών για τα αγόρια και 28 ετών για τα κορίτσια.

Η οικονομική αδυναμία του κάθε φοιτητή θα καθορίζεται βάσει των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (ιδίως, ορφανός, παιδί πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια του ιδίου ή κάποιου από τους γονείς του) που θα ελέγχονται και θα εφαρμόζονται καταρχήν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Α. Η διαδικασία εκλογής και ανακήρυξης των υποτρόφων γίνεται με διαγωνισμό στο μάθημα της Έκθεσης σύμφωνα με τον Οργανισμό λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ Β250/24.4.1986 και ΦΕΚ Β1267/17.8.2004) του Ν.4182/2014 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941 και του Αρ.Πρωτ. Δ.Κ.Π. 0017653 ΕΞ 2014/18-12-2014 εγγράφου του Υπ. Οικονομικών. Η βάση βαθμολογίας είναι το 15 (άριστα το 20). Ο διαγωνισμός για την επιλογή των υποτρόφων στο μάθημα της Έκθεσης θα διενεργηθεί από επιτροπή που θα ορισθεί από την περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία Υπηρεσία θα καθορίσει τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, την ώρα, καθώς και την ημερομηνία.

Β. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν είτε ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση 5ης Μεραρχίας 15, Άγιος Νικόλαος Κρήτης, ΤΚ 72100, γραφείο του Ιδρύματος (τηλ. πληροφοριών: 2841 0 22671 και 6974363029) μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017, αίτηση την οποία συντάσσουν οι ίδιοι με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας ή Ελληνικής Καταγωγής (πιστοποιητικό γεννήσεως) από το οποίο να αποδεικνύεται η ηλικία του αιτούντος
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας του αιτούντος
Επίσημο αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης και του Ε9 των γονέων του αλλά και του ιδίου

εφόσον υποβάλλει φορολογική δήλωση και Ε9, αλλά και οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο μπορεί να αποδείξει

την οικονομική ανάγκη της οικογενείας του αιτούντος
Επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν τυχόν αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια του αιτούντος ή κάποιου από

τους γονείς του, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση
Πιστοποιητικό Σπουδών
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία του

διαγωνισμού
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 που να δηλώνεται: ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις σπουδές αυτές

από άλλη πηγή.
Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου από το οποίο να προκύπτει το Λύκειο αποφοίτησης του υποψηφίου.

Γ. Η πλήρης προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr/el/διεύθυνση-εθνικών-κληροδοτημάτων/δημοσιότητα) την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Δ. Ο διαγωνισμός προβλέπεται μετά την παραπάνω διαδικασία να γίνει κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων.

Άγιος Νικόλαος 1/9/2017 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Εμμ. Μενεγάκης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς