Τελευταία Νέα

Μητροπολίτης Πρόδρομος – «Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, παιδιά φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας,

Μέ πνευματική χαρά καί ἀγαλλίαση ἀπευθύνομαι ἀπόψε, αὐτή τήν ὁλόφωτη βραδυά, γιά πρώτη φορά ὡς ὁ Ἐπίσκοπός σας, στά εὐλογημένα πρόσωπα ὅλων σας καί σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρική ἀγάπη καί στοργή, ἀπευθύνοντας ἀπό τά μύχια τῆς καρδιᾶς μου τόν Ἀναστάσιμο γλυκύφθογγο παιάνα «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!

Μέσα σέ τοῦτο τό ἀνέσπερο φῶς, τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, στή μυστική σιωπή αὐτῆς τῆς νύκτας, σᾶς ἀπευθύνω τήν πρόσκληση τοῦ μελωδοῦ, «καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως», δηλαδή, μέ καθαρές τίς αἰσθήσεις, νά «δοῦμε» τή δόξα τοῦ Θεοῦ, νά εἰσέλθομε στή λύτρωση τῆς κοινωνίας μαζί Του, ὡς τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καί νά νοηματοδοτήσομε σύνολη τήν ὕπαρξη καί τή ζωή μας ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριο, Σωτῆρα καί Λυτρωτῆ μας.

Ἔχοντας στά χέρια τίς Ἀναστάσιμες λαμπάδες, σᾶς παρακαλῶ, δεῖτε πῶς φωτίζονται τά πρόσωπα ὅλων τῶν ἀνθρώπων! Δεῖτε πῶς τό φῶς τοῦτο τονίζει κάθε ἑνός προσώπου τά μοναδικά χαρακτηριστικά, πού συναπαρτίζουν τή μοναδική του ἀξία! Δεῖτε πῶς τοῦτο τό φῶς διαλύει τά σκοτάδια τῶν καιρῶν καί τῶν ἐποχῶν, φωτίζει καί τίς βαθύτερες πτυχές κάθε ἀνθρώπινης καρδιᾶς καί ἀποκαλύπτει ἕνα δρόμο καί ἕνα τρόπο ζωῆς!

Σᾶς παρακαλῶ, κρατήσετε τοῦτο τό φῶς διαρκῶς ἀναμμένο! Κρατήσετε τά πρόσωπα φωτεινά καί εὐφρόσυνα! «Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται», ἀδελφοί μου, καί τοῦτο τό μοναδικό δῶρο προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς πρόσκληση καί πρόκληση ζωῆς, μέσα στίς δύσκολες αὐτές συγκυρίες τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία, στήν παγκόσμια πανδημία καί τίς συνέπειές της, στή ζωή καί τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, στήν ἀποξένωση καί τόν ὑλισμό πού ἀπειλητικά αὐξάνονται, στήν ἀποδόμηση καί τήν ἀποϊεροποίηση τῆς ζωῆς, στήν ὑποτίμηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου!

Ἀδελφοί μου, μιά τέτοια ζωή ἀναστημένη ἀξίζει τά πάντα, ὅλες τίς ὑπερβάσεις καί ὅλες τίς θυσίες! Μιά Χριστοζωή πραγματικά εἶναι ἡ μόνη λύση στό ἀδιέξοδο τοῦ θανάτου καί ἡ μόνη ἀπάντηση σέ ὅλες τίς πρακτικές, ἐπιλογές καί ἀποφάσεις πού «μυρίζουν» θάνατο. Ἐμεῖς ἀπόψε, πανηγυρίζομε μέ Ἐκεῖνον πού ἐκούσια σταυρώθηκε, γεύθηκε τό θάνατο, γιά νά μᾶς χαρίσει τήν ἀθανασία καί τήν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου, ὅπως ψάλλομε: «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἄδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν».

Μέσα σέ τοῦτο τό πανηγύρι τῆς Λαμπρῆς, σᾶς ἐναγκαλίζομαι ὅλους μέ ἀγάπη καί σᾶς εὔχομαι πατρικά τό Ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νά φωτίζει τό βηματισμό καί τήν πορεία σας. Νά σκεπάζει τόν Τόπο μας καί ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη! Νά σκεπάζει τίς οἰκογένειές σας καί τόν καθένα προσωπικά, γιά νά εἶναι ὅλη ἡ ζωή σας προσανατολισμένη στό ἄσβεστο τοῦτο φῶς, πού εἶναι δυνατό νά νικήσει κάθε σκοτάδι καί νά φωτίσει κάθε γωνιά τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί τελικά νά ἀξιώσει τήν αἰώνια ζωή μέ τό Ἀληθινό Φῶς, τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας.

Χριστός ἀνέστη, ἀδελφοί μου! Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος!

Μέ ὁλόθερμες πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Πρόδρομος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς