Τελευταία Νέα

Κρήτη – Νέες ΑΠΕ των 760 μεγαβάτ στο δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα

Ηλεκτρικό χώρο ισχύος 760 μεγαβάτ, διαθέσιμο για νέες επενδύσεις ΑΠΕ, φέρνει για την Κρήτη το αναπτυξιακό πλάνο του ΑΔΜΗΕ

Ηλεκτρικό χώρο ισχύος 760 μεγαβάτ, διαθέσιμο για νέες επενδύσεις ΑΠΕ, φέρνει για την Κρήτη το αναπτυξιακό πλάνο του ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς.

Αυτό είναι το νούμερο που προκύπτει για την Κρήτη στον σχετικό οδικό χάρτη του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου ανά την ελληνική επικράτεια, όπως αυτός εκτιμάται από τον ΑΔΜΗΕ, με γνώμονα το νέο δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 2023-2032 του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο έχει τεθεί πλέον σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται για αμιγώς νέο διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο, δηλαδή για τη δυνατότητα σύνδεσης νέων ΑΠΕ της τάξης των επιπλέον 760 μεγαβάτ στην Κρήτη, άσχετα με τις υφιστάμενες ΑΠΕ στο νησί, το οποίο βεβαίως έχει ήδη διασυνθεθεί ηλεκτρικά με την Πελοπόννησο και επίκειται μέχρι το 2024 να διασυνδεθεί και με την Αττική, γεγονός που φυσικά ανεβάζει αυτομάτως τις δυνατότητες για υποδοχή παραπάνω δυναμικού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με βάση τον ίδιο οδικό χάρτη εκτιμήσεων του ΑΔΜΗΕ, ο διαθέσιμος νέος ηλεκτρικός χώρος για τη σύνδεση έργων ΑΠΕ θα ξεπερνά τα 600 μεγαβάτ σε κάθε περιφέρεια της χώρας ξεχωριστά, ενώ θα είναι αισθητά μεγαλύτερος στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό πως στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτιμάται ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα για ΑΠΕ 4.400 μεγαβάτ, στην Ανατολική Μακεδονία/Θράκη αντίστοιχα 2.450 μεγαβάτ και στη Δυτική Μακεδονία θα είναι διαθέσιμη μια ισχύς της τάξης των 900 μεγαβάτ.

Το δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα

Το προκαταρκτικό σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2023-2032 του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει σημαντικά νέα έργα που θωρακίζουν την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και ενισχύουν τις εγχώριες και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Με το νέο δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 2023-2032, συνολικού προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει δυναμικά το επενδυτικό του πρόγραμμα, το οποίο έχει εμπροσθοβαρή σχεδιασμό, καθώς περισσότερα από τα μισά κεφάλαια θα επενδυθούν έως το 2026.

  • Αναβαθμίζονται στρατηγικά τα έργα διεθνών διασυνδέσεων:

– Στον δεκαετή σχεδιασμό 2023-2032 του ΑΔΜΗΕ αναφέρεται για πρώτη φορά η διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Το επόμενο διάστημα προβλέπεται να αναπτυχθεί στενότερη συνεργασία για το κομβικό αυτό έργο, ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Αιγύπτου.

– Στη φάση εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας βρίσκεται η σχεδιαζόμενη νέα διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας. Με την ολοκλήρωση των μελετών το αμέσως επόμενο διάστημα, οι διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και TERNA θα αποφασίσουν από κοινού την πλέον ενδεδειγμένη τεχνοοικονομική λύση για την υλοποίηση της δεύτερης διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία προγραμματίζεται να ενσωματωθεί στο τελικό σχέδιο ΔΠΑ 2023-2032 στα τέλη Μαρτίου 2022.

– Ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2022. Ο προϋπολογισμός για το ελληνικό τμήμα του έργου προσεγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο έχει ορίζοντα κατασκευαστικής ολοκλήρωσης το 2ο εξάμηνο 2022. Με τη νέα διασύνδεση, η μεταφορική ικανότητα στο σύνορο των δύο χωρών αυξάνεται σημαντικά και αναμένεται να ανέλθει σε 800 MW για την κατεύθυνση από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και σε 1.350 MW για την κατεύθυνση από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα.

– Ο ΑΔΜΗΕ έχει κινήσει τις διαδικασίες για τη μελέτη νέας διασύνδεσης Ελλάδας-Αλβανίας και στην παρούσα φάση συγκροτείται, για τον σκοπό αυτό, ομάδα εργασίας από κοινού με τον Διαχειριστή του Συστήματος της Αλβανίας.

  • Επιταχύνεται ο εκσυγχρονισμός του Συστήματος Μεταφοράς με τεχνολογίες αιχμής:

Η ενίσχυση της ασφάλειας και αξιοπιστίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς αναδεικνύεται σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ. Τα περισσότερα νέα έργα του ΔΠΑ 2023-2032 έχουν ως στόχο την εισαγωγή υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού σε κρίσιμες ηλεκτρικές υποδομές της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση του υφιστάμενου Προγράμματος Ανανέωσης Παγίων, ο προϋπολογισμός του οποίου διευρύνεται από 80 εκατ. ευρώ σε 200 εκατ. ευρώ.

  • Νέα έργα ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς στην Κρήτη:

Ένα σημαντικό νέο έργο του ΑΔΜΗΕ, που θα θωρακίσει την ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος της Κρήτης σε συνθήκες αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ, είναι η εγκατάσταση νέου συστήματος AC Chopper. Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024, εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ.

Επίσης στην Κρήτη δρομολογείται η καλωδιακή σύνδεση του νέου Υποσταθμού Χανιά ΙΙ και στο κλείσιμο του βρόχου Καστέλι-Χανιά, με την κατασκευή νέου Υποσταθμού 150 kV στον Κάντανο και δύο νέων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV, Καστέλι-Κάντανος και Χανιά-Κάντανος.

  • Συνεχίζονται τα μεγάλα έργα των νησιωτικών διασυνδέσεων:

– Με ταχύ ρυθμό προχωρά το εμβληματικό έργο της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής που υλοποιεί η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ “Αριάδνη Interconnection”, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024. Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, θα συνδέσει τη Δυτική Αττική με το Ηράκλειο με ηλεκτρικά καλώδια μήκους 340 χλμ., υπερυψηλής τάσης 500 kV και συνολικής ισχύος 1.000 MW.

– Στη γραμμή εκκίνησης βρίσκεται η τέταρτη και τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, με την οποία η Σαντορίνη, η Φολέγανδρος, η Μήλος και η Σέριφος θα ενωθούν με τον ηπειρωτικό κορμό με καλώδια συνολικού μήκους 350 χλμ. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 410 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 165 εκατ. ευρώ. Η κατασκευαστική φάση για το πρώτο σκέλος του έργου, που αφορά στη διασύνδεση Σαντορίνης-Νάξου, αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα και να ολοκληρωθεί το 2023. Στις αρχές του 2022 θα πραγματοποιηθούν και οι διαγωνισμοί για τα τρία υπόλοιπα νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων, που θα διασυνδεθούν με την Αττική μέσω Λαυρίου, έναν χρόνο αργότερα, το 2024.

– Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ο ΑΔΜΗΕ πρόκειται να διασυνδέσει τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,35 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΔΠΑ 2023-2032, η πρώτη φάση, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, προβλέπει τη διασύνδεση της Κω και της Ρόδου με την ηπειρωτική χώρα, μέσω Κορίνθου, καθώς και τη διασύνδεση Λήμνου-Λέσβου, μέσω Ανατολικής Θράκης. Η δεύτερη φάση, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, προβλέπει τις διασυνδέσεις Σκύρου-Εύβοιας, Λέσβου-Χίου, Κω-Σάμου και Ρόδου-Καρπάθου, ενώ το έργο ολοκληρώνεται το 2029 με τις διασυνδέσεις Λέσβου-Σκύρου και Χίου-Σάμου.

– Το καλοκαίρι του 2022 ολοκληρώνεται η διασύνδεση της Σκιάθου με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω της Εύβοιας, στο πλαίσιο επένδυσης 57 εκατ. ευρώ. Με το έργο αυτό θα διασφαλιστεί συνολικά η ομαλή ηλεκτροδότηση του νησιωτικού συμπλέγματος των Βορείων Σποράδων.

Μάνος Μανουσάκης: «Στρατηγικές επενδύσεις άνω του 1,1 δισ. ευρώ»

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Την τελευταία τετραετία έχουμε ολοκληρώσει κρίσιμες στρατηγικές επενδύσεις άνω του 1,1 δισ. ευρώ. Το 2021, χάρη στις άοκνες προσπάθειες όλων των ανθρώπων μας, κάναμε το πρώτο καθοριστικό βήμα για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης, ολοκληρώνοντας τη διασύνδεση του νησιού με την Πελοπόννησο και πετυχαίνοντας σημαντική πρόοδο στη “μεγάλη” διασύνδεση με την Αττική. Και συνεχίζουμε. Με τα νέα έργα που έχουμε εντάξει στο επενδυτικό μας πρόγραμμα 2023-2032, αναβαθμίζουμε τεχνολογικά τη “ραχοκοκαλιά” του Συστήματος Μεταφοράς και εντάσσουμε όλο και περισσότερες υποδομές μας στην ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, μέσω των διεθνών διασυνδέσεων που δρομολογούμε προς κάθε πλευρά των συνόρων, συμβάλλουμε έμπρακτα στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού και της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας. Ο Διαχειριστής θα συνεχίσει να εγγυάται την ευστάθεια και ανθεκτικότητα του Συστήματος Μεταφοράς, παρά τη σφοδρότητα της κλιματικής κρίσης, λειτουργώντας παράλληλα ως καταλύτης για τον δίκαιο ενεργειακό μετασχηματισμό».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.