Τελευταία Νέα

Κρήτη – ΑΣΕΠ – Η προκήρυξη για τις 98 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους – Αναλυτικά οι ειδικότητες

Από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου 2022, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής

Δημοσιεύθηκε η πρώτη μεγάλη προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.468 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε δήμους και Περιφέρειες της επικράτειας.

Στην Κρήτη η εν λόγω προκήρυξη αφορά σε 98 μόνιμες θέσεις εργασίας σε δήμους και Περιφέρεια, των οποίων οι ειδικότητες έχουν κατανεμηθεί στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εντάσσονται οι περισσότερες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Διοικητικό Προσωπικό, Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό, Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιβαλλοντολόγοι, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό, Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό, Μηχανικοί Έργων Υποδομών, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Νοσηλευτές, Μηχανικοί Πληροφορικής, Πληροφορικής, Τεχνολόγοι Γεωπόνοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί και Χειριστές Μηχανημάτων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Ηράκλειο

 1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 6. ΓΕΩΛΟΓΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 7. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 8. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 9. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 10. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 13. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 14. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 15. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 16. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 17. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 18. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 19. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 20. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 21. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 22. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 23. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 24. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 25. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 26. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 27. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 28. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
 29. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ – ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
 30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
 31. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Χανιά

 1. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ -ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
 6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ -ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 7. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 8. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 9. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
 10. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
 11. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
 12. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 13. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 14. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 15. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
 16. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 17. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ) – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
 19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
 22. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 23. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Ρέθυμνο

 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 2. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 6. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 7. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 8. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 10. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 11. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 12. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 13. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 14. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 15. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 16. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 17. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 18. ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 19. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Λασίθι

 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – (ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 7. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 8. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 11. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 12. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 13. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 14. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 15. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 16. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 17. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 18. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 22. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 23. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Στο αρχείο που ακολουθεί αναλυτικά το ΦΕΚ

proslipsi

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.