Τελευταία Νέα

Κρήτη – Ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων σε ευαίσθητα σημεία

Σε πληγή, εξελίσσεται το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων, μπαζών και κάθε λογής άχρηστων υλικών στο ύπαιθρο, προκαλώντας ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά και υποβάθμιση του τοπίου, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό στο τουριστικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το φαινόμενο, βέβαια, δεν περιορίζεται σε ένα δήμο, εκδηλώνεται σε όλους τους δήμους και είναι διαχρονικό, είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο  αναπληρωτής Διευθυντής Δασών Λασιθίου Ματθαίος Φιλιππάκης, τονίζοντας ότι είναι διαχρονικό, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι έχει ξεφύγει.

Η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου έγινε δέκτης αναφοράς δύο τέτοιων παράνομων εναποθέσεων απορριμμάτων, μπαζών κλπ. ρυπαντικών παραγόντων, από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσεως. Η αναφορά βασίζεται σε καταγγελίες σχετικά με δύο διαφορετικές θέσεις παράνομης εναπόθεσης απορριμμάτων επί της επαρχιακής οδού που οδηγεί από τη Λατσίδα στον κόμβο Σισίου (παράλληλα και βορειοανατολικά της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου). Και το ενδιαφέρον της Ελληνικής Εταιρείας εκδηλώνεται έντονα μιας και, όπως επισημαίνει, τα σημεία όπου έχει προκληθεί ρύπανση και περιβαλλοντική υποβάθμιση, βρίσκονται εντός ή στα όρια της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Φαράγγι Σελλινάρι – Βραχάσι» και του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Ανάβλοχου.

Η ύπαρξη των δύο παράνομων χωματερών ελέγχθηκε και μέσα από έξυπνη συσκευή και ηλεκτρονική εφαρμογή για την επαλήθευση παρόμοιων περιστατικών – καταγγελιών, αφού και η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Life Natura Themis, που στοχεύει στην προώθηση και ευαισθητοποίηση για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη περιβαλλοντικής ευθύνης, για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου Natura. Μέσω της συσκευής αυτής δέχεται ανώνυμες ή επώνυμες αναφορές τέτοιων περιστατικών, τις οποίες επαληθεύει μέσα από φωτογραφίες.

Η μία αναφορά αφορούσε τον Ανάβλοχο Βραχασίου,  περιοχή Natura απολύτου προστασίας, στην είσοδο από το δρόμο  Λατσίδα – Μίλατος (Καλαρίτες) όπου εντοπίζονται πεταμένα μπάζα πάσης φύσεως. Η άλλη αναφορά αφορά πάλι τον Ανάβλοχο, στην έξοδο πάνω από το Σίσι, δίπλα στα Μάλια, όπου σε λίγο θα κλείσει ο δρόμος από τον όγκο των μπαζών!

Ύστερα απ’ αυτό, η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, ζητά: Τον έλεγχο της νομιμότητας των απορρίψεων απορριμμάτων και προϊόντων κατεδάφισης/ εκσκαφών στους συγκεκριμένους χώρους. Τον εντοπισμό του ή των ιδιοκτητών των εκτάσεων ή του αρμόδιου φορέα επίβλεψης της επαρχιακής οδού ή εκείνων που προέβησαν στις απορρίψεις και εφόσον κριθούν παράνομες, τη δίωξη των υπευθύνων, σύμφωνα με το νόμο και την υποχρέωσή τους στην απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ζητά να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες τόσο από τη Διεύθυνση Δασών όσο και των εχόντων αρμοδιότητα φορέων, για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Είναι γνώστης

Ο κ. Φιλιππάκης απάντησε στην Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, με το παρακάτω έγγραφο, το οποίο κοινοποίησε στην Εισαγγελία Λασιθίου, στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και στο Δήμο Αγίου Νικολάου:

«Η Υπηρεσία μας είναι γνώστης των παρανομιών αυτών, που λαμβάνουν χώρα εδώ και μια 25ετία, με την εναπόθεση ανεξέλεγκτα κάθε υλικού και τη λειτουργία παράνομης χωματερής.

Όποτε καθίσταται δυνατόν, η Υπηρεσία μας επεμβαίνει και καλύπτει τις χωματερές αυτές με εναποθέσεις γαιωδών υλικών, από παραγωγές δημοσίων έργων, ώστε να επιτυγχάνεται η δωρεάν αποκατάσταση καθ’ όσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια.

Πλην όμως, η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη καθ’ όσον η θέση είναι αθέατη πανταχόθεν και η διαφυγή εύκολη. Εχει καλυφθεί ήδη όλη η κοίτη του προϋπάρχοντος ρέματος, αλλά η αποκατάσταση κρίνεται εύκολη και θα οδηγήσει στην ανάπλαση του όλου περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση δημόσιας εκτάσεως και τη διάθεσή της για περιβαλλοντικές χρήσεις, με την απόδοση και του υφιστάμενου δρόμου στις τουριστικές διαδρομές κτλ. Η όλη υπόθεση θα πρέπει να ρυθμιστεί κατά παρακολούθημα ανάθεσης δημόσιου έργου για την ολοκλήρωση της διάνοιξης και τη βελτίωση του καταστρώματος του δρόμου Σελλινάρι – Πόρος – Αυχήν Μύλων και τούτο θα πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, στον οποίο παρεμβαίνουμε ήδη.

Η Υπηρεσία μας έχει καταφέρει από πολλών ετών να διακόψει τις παράνομες χωματερές των Κοινοτήτων στις περιοχές αυτές, πλην όμως, οι επιχειρηματίες, εμπειροτέχνες, εργολάβοι και πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, των οποίων δραστηριότητες παράγουν απορρίμματα, επιδεικνύουν ανευθυνότητα και τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται. Και επεκτείνονται ήδη και σε άλλες κοντινές περιοχές».

 

Σοβαρό πρόβλημα

O Διευθυντής Δασών Λασιθίου Εμμ. Συλλιγάρδος παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ: «Σε περίπτωση που αυτές οι ανεξέλεγκτες χωματερές εντοπίζονται σε εκτάσεις που διέπονται από διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, έχομε την αρμοδιότητα εμείς και επεμβαίνομε για να προστατεύσομε το δασικό περιβάλλον, με μηνύσεις, έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, με εκκαθαρίσεις και απομάκρυνση περιφράξεων κλπ. Ο,τι δηλαδή έχει να κάνει με παράνομες ενέργειες γενικότερα μέσα σε δασικές εκτάσεις. Το ζήτημα δε σχετίζεται μόνο με πιθανή εστία πρόκλησης πυρκαϊών αλλά και με παραβίαση και καταπάτηση δημοσίων δασικών εκτάσεων, που δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα ιδιοκτησιακό, σε σχέση με τις εκτάσεις αυτές. Αλλά και σε ιδιωτική έκταση να γίνεται απόρριψη τέτοιων απορριμμάτων και μπαζών, που σχηματίζουν άτυπη χωματερή, προϋποθέτει την μελέτη και άδεια του ιδιοκτήτη αλλά και σειράς αδειοδοτήσεων καθοριζόμενων από το νόμο, με πρώτη αυτή της αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ

Δείτε επίσης!

Σητεία – Ατομική μας ευθύνη η καθαρή πόλη

Στην τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε σημεία του παραλιακού μετώπου αλλά και στο κέντρο της πόλης …

Ρέθυμνο – Απάντηση για τα έξοδα του τομέα καθαριότητας του δήμου

Απάντηση Δήμου Ρεθύμνης στην καταγγελία Λαϊκής Συσπείρωσης Κύριε Διευθυντά,  Σχετικά με τις καταγγελίες του Επικεφαλής …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize