Ηράκλειο – “Ναι” υπό όρους για τις μελέτες του ΒΟΑΚ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου γνωμοδότησε θετικά επί των περιβαλλοντικών μελετών του έργου για το νέο ΒΟΑΚ, διαπιστώνοντας όμως ελλείψεις και «αγκάθια»

«Ναι» υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις από τον Δήμο Μαλεβιζίου στις περιβαλλοντικές μελέτες του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομοφώνως θετικά επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου αυτοκινητοδρόμου, διαπιστώνοντας ωστόσο ελλείψεις και «αγκάθια» στις ΜΠΕ. Οι κυριότερες ενστάσεις από πλευράς Δήμου Μαλεβιζίου αφορούν στο ότι στις μελέτες του νέου ΒΟΑΚ δεν έχει ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός και οι αυτοδιοικητικές αποφάσεις για την απομάκρυνση του εργοστασίου της ΔΕΗ και των άλλων βαρέων εγκαταστάσεων από τα Ληνοπεράματα και η δημιουργία του ενεργειακού κέντρου στην Κορακιά. Παράλληλα, σε επίπεδο ελλείψεων, επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας παράπλευρου δικτύου και η διατήρηση του κόμβου της Αχλάδας, η ανάγκη πρόβλεψης αποκατάστασης δημοτικών δρόμων στην περιοχή του Φόδελε και της Ροδιάς, αλλά και η ανάγκη εκπόνησης μιας συνολικής μελέτης για τη διαχείριση των υδάτων μαζί με μελέτες για την οριοθέτηση-διευθέτηση ρεμάτων…

Η γνωμοδοτική απόφαση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, αφού άκουσε την τοποθέτηση του δημάρχου Μενέλαου Μποκέα, την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, τις θέσεις της Κοινότητας Ροδιάς, τη θέση του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου, και μετά από διαλογική συζήτηση με τοποθετήσεις δημοτικών και τοπικών συμβούλων, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

«Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανίων-Ηρακλείου, καθώς και τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσονήσου-Νεάπολης με ΣΔΙΤ”, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να υιοθετηθούν οι παρατηρήσεις της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΔΚ, και β) να ληφθούν υπόψη τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν, όπως παρακάτω:

Οι τεχνικές εκθέσεις των συγκοινωνιακών μελετών, προϋπολογισμού κατασκευής του έργου,

  • Ο έλεγχος οδικής ασφάλειας,
  • Η μελέτη αποχέτευσης-αποστράγγισης των ομβρίων,
  • Η προμελέτη των τεχνικών με τον έλεγχο της υδραυλικής επάρκειάς τους,
  • Η οριστική γεωλογική μελέτη,
  • Οι γεωτεχνικές μελέτες, με την αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών,
  • Η εκπόνηση του κυκλοφοριακού μοντέλου και οι προμελέτες των Η/Μ έργων, καθώς όλα τα παραπάνω δεν έχουν αναρτηθεί σο περιβαλλοντικό μητρώο του ΥΠ.ΕΝ.».

Βασικός όρος επίσης της θετικής γνωμοδοτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΟΑΚ είναι να ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν με την τοποθέτηση του δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα και έχουν ως εξής:

– «Υπάρχουν τεχνικά θέματα και δυσκολίες κατασκευής του αναβαθμισμένου ανισόπεδου κόμβου της Αγίας Πελαγίας, όπου απαιτείται μελέτη παράπλευρης ή συνδετήριας οδού για να δώσει χρήσεις και στις παρόδιες ιδιοκτησίες.

– Για τον καταργούμενο ημικόμβο της Αχλάδας πρέπει να υπάρξει διασύνδεση της δομής που υπάρχει σήμερα με παράπλευρο δίκτυο διπλής κατεύθυνσης που θα δίνει τη δυνατότητα κατεύθυνσης και προς Ηράκλειο και προς Ρέθυμνο.

– Απαιτείται συμπληρωματική υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση και διευθέτηση της εκτροπής του ρέματος στην περιοχή κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου Φόδελε. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να εκπονηθεί και ειδική μελέτη ως προς τη διαχείριση των υδάτων, καθώς πρέπει να προβλεφθεί στο πλαίσιο της ΜΠΕ πώς επηρεάζονται οι πηγές και οι γεωτρήσεις στην περιοχή του Φόδελε. Επιπλέον τίθεται ζήτημα αποκατάστασης δημοτικών δρόμων στην περιοχή (π.χ. δρόμος προς Μουσείο Φόδελε λόγω της όδευσης του καλωδίου).

– Οριοθέτηση και στο ρέμα Παλαιοκάστρου που επηρεάζει και τη Ροδιά.

– Στη Ροδιά ο σημερινός χωματόδρομος θα πρέπει να αποκατασταθεί. Επίσης, να γίνει πρόβλεψη ηχοπετασμάτων για μείωση ηχορύπανσης.

– Στο τμήμα Αγίας Πελαγίας-Ληνοπεραμάτων επικαλύπτεται ο υφιστάμενος δρόμος με τον νέο ΒΟΑΚ σε τμήμα πάνω από την Παντάνασσα. Οι σήραγγες βγαίνουν πριν την περιοχή που είναι ο παραλιακός δρόμος πάνω από το Λιμανάκι. Απαιτείται εδώ να μην είναι “τυφλός” ο ΒΟΑΚ. Να συνδεθεί το “τυφλό” κομμάτι της Παντάνασσας με ένα παράπλευρο δρόμο, ο οποίος θα διατεθεί ως δρόμος τοπικής χρήσης.

– Σημαντική είναι η πρόβλεψη παράπλευρου οδικού δικτύου σε περιοχές που από τη νέα χάραξη αποκόπτονται ως προς την πρόσβασή τους στον αυτοκινητόδρομο, όπως η Αχλάδα, η Παντάνασσα και το Παλαιόκαστρο.

– Η ΜΠΕ οφείλει να λάβει υπόψη της τον σχεδιασμό της Κορακιάς, που όπως διαπιστώνουμε δεν έχει ληφθεί υπόψη. Σύμφωνα με το ΠΧΠ (Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο) Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ ΑΑΠ 260/2017), προβλέπεται ότι εντός 15ετίας θα κλείσει οριστικά ο ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων και οι σχετικές δραστηριότητες (εγκαταστάσεις βιομηχανίας μέσης και υψηλής όχλησης) θα μετ’ εγκατασταθούν στο Ενεργειακό Κέντρο που θα αναπτυχθεί στην Κορακιά, όπου συν τοις άλλοις χωροθετείται και λιμένας. Να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει διασύνδεση του κέντρου της Κορακιάς μέσω ενός παράπλευρου δικτύου που από τον ΒΟΑΚ θα οδηγεί στην Κορακιά.

– Με βάση τον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ διαπιστώνεται η αναγκαιότητα να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα, ως συνοδά έργα κατασκευής του ΒΟΑΚ, τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης σε Φόδελε, Ροδιά και Γάζι.

– Στη ζώνη των Ληνοπεραμάτων, όπου σήμερα συγκεντρώνονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες αποθήκευσης και διανομής τσιμέντου και καυσίμων, καθώς και ο ατμοηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Γαζίου – και το ΠΧΠ Κρήτης – προβλέπει τη μετεγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση της περιοχής, ώστε να λειτουργήσει ως υποδοχέας μεγάλων επενδύσεων, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η λειτουργία πολυθεματικού κέντρου με χρήσεις τουρισμού, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία μαρίνας σκαφών αναψυχής. Τα παραπάνω οφείλουν να ληφθούν υπόψη από την ΜΠΕ του ΒΟΑΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, διαφωνούμε πλήρως με την πρόταση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης περί παράκαμψης των Ληνοπεραμάτων, καθώς ρητά ζητούμε να εφαρμοστούν όσα προβλέπονται σχετικά με την πλήρη απομάκρυνση από την περιοχή όλων των επικίνδυνων και ρυπογόνων εγκαταστάσεων πριν την ολοκλήρωση του νέου ΒΟΑΚ.

– Για τον κόμβο Ληνοπεραμάτων, που διατηρείται ως έχει, καθώς η παρούσα μελέτη δεν τον τροποποποιεί, αναμένουμε την υπό σύνταξη μελέτη για τις παρακάμψεις των πόλεων.

– Οι αποθεσιοθάλαμοι που βρίσκονται στην ΜΠΕ πρέπει να προσδιοριστούν με συντεταγμένες ΕΓΣΑ και να γίνουν τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες με ακρίβεια. Στο πλαίσιο αυτό η ΜΠΕ πρέπει να λάβει υπόψη της τον προγραμματισμό κατασκευής του ενεργειακού κέντρου και του λιμένα στην Κορακιά».

Τι ζητά

Σύμφωνα με την ίδια ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου ζητά τέλος:

α) Να ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις του Τοπικού Συμβουλίου Ροδιάς, καθώς και το ζήτημα της δημιουργίας παράπλευρου δικτύου αλλά και η διατήρηση του κόμβου της Αχλάδας και

β) Να υπάρξει πρόβλεψη και για τη σύνδεση της περιοχής της Κορακιάς με τον νέο ΒΟΑΚ, κάτι που από τη χάραξη δεν προβλέπεται».

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς