Τελευταία Νέα

Ηράκλειο – Δήμος Ηρακλείου – «Μύλος» με την προμήθεια καυσίμων

Παράδοξους χειρισμούς, παρατυπίες και αίολες αποφάσεις καταγγέλλει σε προσφυγή του κατά του Δήμου Ηρακλείου τοπικός προμηθευτής

Μια κατάσταση- “μύλος” στο μέτωπο της προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου Ηρακλείου σκιαγραφούν οι εξελίξεις, τα δρώμενα και οι χειρισμοί εκ μέρους της Λότζιας, την ίδια ώρα που δεν περνά απαρατήρητη αλλά προκαλεί εντύπωση σε κάποιους η σταθερή επιλογή της ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων, διά ειδικών, “ευέλικτων” διαδικασιών (είτε μέσω διαδικασιών απευθείας διαπραγμάτευσης, είτε μέσω διαδικασιών απευθείας ανάθεσης) σε συγκεκριμένη οικογένεια επιχειρηματιών στον χώρο των καυσίμων.

Οικογένεια, στους κύκλους της οποίας συγκαταλέγεται πρόσωπο που ήταν υποψήφιο στις τελευταίες δημοτικές εκλογές με την παράταξη του δημάρχου Ηρακλείου. Δηλαδή με τη “Δύναμη Πολιτών”.

Το “γαϊτανάκι” των εξελίξεων, όπως αποτυπώνεται ανάγλυφα σε σχετική προσφυγή που κατέθεσε κατά του Δήμου τοπικός επιχειρηματίας-προμηθευτής καυσίμων, κάνοντας λόγο για παράτυπους χειρισμούς από πλευράς Δήμου τόσο σε επίπεδο τυπικό όσο και σε επίπεδο ουσίας, είναι εξόχως αποκαλυπτικό… Και γεννά πολλές απορίες για τους χειρισμούς και τις επιλογές της δημοτικής Αρχής. Ας τα δούμε αναλυτικά…

Ο Δήμος Ηρακλείου είχε βγάλει στον “αέρα” τακτικό διαγωνισμό ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια καυσίμων με ορίζοντα 4ετίας.

Ο διαγωνισμός έγινε με επιτυχία, ωστόσο έμπλεξε κατόπιν σε δικαστικές περιπέτειες, μετά από προσφυγή συμμετέχοντος υποψήφιου προμηθευτή σε ανεξάρτητη Αρχή και τελικά “σκόνταψε” στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Και κάπου εκεί άρχισαν τα παράδοξα και το όλο “μπλέξιμο”…

Όπως καταγγέλλει στην προσφυγή του τοπικός προμηθευτής καυσίμων, μετά την ακύρωση του τακτικού διαγωνισμού, και ενώ έτερος διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων της ΔΕΥΑΗ έμπλεξε κι αυτός σε νομικές περιπέτειες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να πάρουν καύσιμα από τη ΔΕΥΑΗ τα οχήματα του Δήμου, η δημοτική Αρχή Ηρακλείου θέλησε να προβεί στην προμήθεια καυσίμων για τα οχήματά της μέσω της ειδικής διαδικασίας της λεγόμενης απευθείας διαπραγμάτευσης.

Πράγματι λοιπόν, μέσω της ειδικής διαδικασίας αυτής που είθισται να “επιστρατεύεται” σε ειδικές περιπτώσεις εκτάκτων, απρόβλεπτων καταστάσεων ή κατεπειγουσών αναγκών, ο Δήμος έβγαλε στα τέλη Ιανουαρίου πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συλλογή προσφορών και ανάθεση μεγάλης προμήθειας καυσίμων, συνολικού ύψους 471.200 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα ζητείτο η προμήθεια 300.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης με τιμή μονάδας 1,10 ευρώ και αξίας 330.000 ευρώ, βενζίνης αμόλυβδης 30.000 λίτρων με τιμή μονάδας 1,30 ευρώ και αξίας 39.000 ευρώ, και πετρελαίου θέρμανσης 10.000 λίτρων με τιμή μονάδας 1,10 ευρώ και αξίας 11.0000 ευρώ. Συνολικά, ζητείτο η προμήθεια καυσίμων 380.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 91.200 ευρώ και γενικό σύνολο 471.200 ευρώ.

Στην πρόσκληση για την απευθείας διαπραγμάτευση ανταποκρίθηκαν τρεις ενδιαφερόμενοι τοπικοί προμηθευτές καυσίμων.

Η Οικονομική Επιτροπή “ακύρωσε” τις δύο εκ των τριών προσφορών προτάσσοντας κάποιες ελλείψεις σε δικαιολογητικά των φακέλων και επέλεξε συγκεκριμένο προμηθευτή.

Ένας εκ των δύο ενδιαφερομένων που “κόπηκαν” κατά την αξιολόγηση ωστόσο διαπίστωσε, έκρινε από την πλευρά του πως με τους χειρισμούς που έγιναν από πλευράς δημοτικής Αρχής είχε διπλό έρεισμα, και τυπικό και ουσιαστικό, να κινηθεί νομικά, προσβάλλοντας την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας.

Ο ίδιος πράγματι κατέθεσε προσφυγή κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις αρμόδιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ζητώντας να ακυρωθεί ολόκληρη η διαδικασία που ακολουθήθηκε ως παράτυπη.

Όπως χαρακτηριστικά παρατίθεται στην προσφυγή κατά του Δήμου, «η απόφαση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με απευθείας διαπραγμάτευση:

  1. Δεν αναφέρει ποιες είναι οι κατεπείγουσες περιστάσεις που επιβάλλουν την παράκαμψη της κανονικής διαδικασίας διαγωνισμού, και πώς προέκυψαν.
  2. Δεν προσδιορίζει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών κατά την τακτική διαδικασία διαγωνισμού.
  3. Δεν αναφέρει ποια είναι τα απρόβλεπτα γεγονότα που οδήγησαν την αναθέτουσα Αρχή να προκρίνει τη μειωμένης αντικειμενικότητας διαδικασία αυτή.
  4. Δεν αναφέρει και δεν αιτιολογεί γιατί οι περιστάσεις αυτές (που σημειωτέον δεν αναφέρονται καν) δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα, άλλως η πρόσκληση πάσχει από ακυρότητα, αφού η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία είναι απαραίτητο να αιτιολογηθεί».

Ανάθεση με απόφαση διά περιφοράς!

Πέρα από το παράτυπο – κατά την προσφυγή τοπικού προμηθευτή καυσίμων – της επιλογής της διαδικασίας της ανάθεσης με απευθείας διαπραγμάτευση από την Οικονομική Επιτροπή, ο ίδιος καταγγέλλει ότι η απόφαση, στη συνέχεια, της Οικονομικής Επιτροπής με βάση το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, για την επιλογή ανάθεσης της προμήθειας, είναι άκυρη διότι πάρθηκε διά περιφοράς! Κοινώς δηλαδή διά τηλεφώνου!

«Η προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι ανυπόστατη, άλλως άκυρη, ως ληφθείσα παρανόμως.

Όπως σημειώνεται στην πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής με ημερομηνία 13/2/2020, με θέμα “Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/2/2020 και ώρα 11:45” και αναφέρει “…σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν συμφωνείτε να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα χωρίς τη φυσική παρουσία (διά περιφοράς) λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης της προμήθειας καθώς και για την ψήφο σας”, από το κείμενο αυτό και μόνο προκύπτει εσκεμμένη παρανομία του προσκαλούντος, διότι: στο άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και στις παραγράφους 3, 5 και 6, που αναφέρει διεξοδικώς τα της σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής, δεν αναφέρει πουθενά ότι είναι δυνατόν να συνεδριάσει διά περιφοράς και να αποφασίσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην προσφυγή.

«Συνεπώς για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, η προκείμενη διαδικασία προσφυγής στη διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ηρακλείου και η προσβαλλόμενη απόφαση με αρ. 145/2020 της Οικονομικής Επιτροπής είναι άκυρες», υπογραμμίζει ο ενάγων προμηθευτής.

Τα αιτήματα της προσφυγής

Μέσω της προσφυγής του ο ενάγων ζητά ουσιαστικά να ακυρωθούν όλες οι διαδικασίες που έγιναν για την ανάθεση με απευθείας διαπραγμάτευση της προμήθειας καυσίμων ύψους 471.200 ευρώ.

Ειδικότερα, ζητά:

«* Να ακυρωθεί και να εξαφανιστεί, άλλως να ανακληθεί η με αρ. 145/14.2.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, που περιέχεται στο με αρ. 5 Πρακτικό, με την οποία αυθαίρετα μη νόμιμα και με ελλιπή αιτιολογία: α) εγκρίνει το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης και β) επικυρώνει το από 12/2/2020 πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανακηρύσσει ανάδοχο της προμήθειας καυσίμων τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία… ως μόνη πλήρη προσφορά, αφού ακυρώθηκαν οι δύο άλλες. Η Οικονομική Επιτροπή αντίθετα όφειλε να διαγνώσει και το παράνομο της 8290/29.1.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να την ακυρώσει, ακυρώνοντας ως συνέπεια και τη διαδικασία της προμήθειας, αλλά και το παράνομο της σύγκλησης της.

* Να ακυρωθεί συνολικά η διαδικασία που ανοίχτηκε με τη με αρ. πρωτ. 8290/29.1.2020 διαδικασία προμήθειας καυσίμων του Δήμου Ηρακλείου».

Μετά την προσφυγή, απευθείας ανάθεση!

Μετά την εμπλοκή λόγω της προσφυγής, στον Δήμο Ηρακλείου αναζήτησαν εσπευσμένα λύση για την προμήθεια καυσίμων. Η “μπίλια”, σύμφωνα με πληροφορίες, έκατσε τελικά στη λύση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης όχι της συνολικής προμήθειας ύψους 471.200 ευρώ, αλλά μιας μικρότερης προμήθειας της τάξης μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε γνωστή οικογένεια επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στον κλάδο των καυσίμων. Οικογένεια, μέλος της οποίας συνδέεται πολιτικά με τη “Δύναμη Πολιτών” και μάλιστα είχε κατέβει υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό Λαμπρινού.

Από:Σαββίδης Μπάμπης

Δείτε επίσης!

Ηράκλειο – Φωτιά σε σπίτι – Προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές

Λαμπάδιασε κατοικία στο Θραψανό. Πυρκαγιά σε σπίτι εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο δημοτικό διαμέρισμα …

Ηράκλειο – Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου – Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας – Αναλυτικά τι αλλάζει

Τα μέτρα της τροχαίας για τις προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας Από το μεσημέρι της ερχόμενης Κυριακής …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize