Τελευταία Νέα

Η σκυτάλη της διοίκησης της Ελλάκτωρ στους αδερφούς Καλλιτσάντση

Την επικράτηση της πρωτοβουλίας Change4Ellaktor που εκπροσωπεί η οικογένεια Καλλιτσάντση, επικύρωσε η γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, μετά από μία πολύωρη διαδικασία που ξεκίνησε στις 12.30 το μεσημέρι της Τετάρτης. Στην συνέλευση που παραβρέθηκε το 78,1% των μετόχων, υπέρ της αλλαγής του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, όπως προτάθηκε από την πλευρά των αδερφών Καλλιτσάντση, ψήφισε το 52,84% και κατά το 45,9% μετόχων. Συνολικά στην Γ.Σ παρέστησαν 271 μέτοχοι εκπροσωπώντας 138.323.924 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 138.323.924 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 177.001.313 κοινών .

Στη συνέλευση υπερψηφίστηκαν και τα τρία αιτήματα που είχαν υποβάλει στις 13 Ιουνίου δυο εκ των βασικών μετόχων, οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, μέσω της εταιρείας PEMANOARO LTD (που ελέγχουν άμεσα). Συγκεκριμένα υπερψηφίστηκε:

-Με ποσοστό 52,92% επί των παρόντων το αίτημα για ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

-Με ποσοστό 54,55% επί των παρόντων το αίτημα για εκλογή εννέα μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισμός μεταξύ αυτών των Ανεξάρτητων Μελών.

-Με ποσοστό 54,55% επί των παρόντων το αίτημα για εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Κατόπιν της υπερψήφισης των τριών προαναφερθέντων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. απαρτίζεται από εννέα μέλη πενταετούς θητείας, εκ των οποίων τέσσερα είναι Ανεξάρτητα, ως ακολούθως:

Γεώργιος Προβόπουλος

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης

Δημήτριος Καλλιτσάντσης

Ιορδάνης Αϊβάζης

Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου

Μιχαήλ Κατούνας (Ανεξάρτητο Μέλος)

Αλέξιος Κομνηνός (Ανεξάρτητο Μέλος)

Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη (Ανεξάρτητο Μέλος)

Ελένη Παπακωνσταντίνου (Ανεξάρτητο Μέλος)

Σύμφωνα με την πρόταση που είχαν υποβάλει προς τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης στο πλαίσιο του αιτήματός τους για πλήρη αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτη προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Παράλληλα:

Η αναδιοργάνωση του Ομίλου θα εστιάσει στην αφαίρεση των στεγανών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική επίτευξη συνεργειών, ενώ εντός 90 ημερών θα τοποθετηθούν καταξιωμένα στελέχη στις βασικές θέσεις από όπου σήμερα απουσιάζουν, όπως αυτή του Chief Financial Officer.

Η αναδιάρθρωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε επίπεδο νομικών οντοτήτων θα στοχεύσει στον εξορθολογισμό της φορολογικής βάσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Ως προς το στρατηγικό πλάνο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η εστίαση παραμένει σε κατασκευή (προβλέποντας την εξυγίανση της ΑΚΤΩΡ ώστε αυτή να μπορεί να δραστηριοποιείται κερδοφόρα στο εξωτερικό), παραχωρήσεις, διαχείριση απορριμμάτων και αιολικά πάρκα.

Σε ότι αφορά τις στρατηγικές προτεραιότητες σε κάθε μία από τις επιμέρους δραστηριότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σημειώνεται:

Κατασκευή: προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι απλής αύξησης του ανεκτέλεστου, εστίαση σε έργα που η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εμπειρίας κι ανάδειξη νέων ανθρώπων μέσα από την εταιρεία σε θέσεις κλειδιά, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση των εμπειρότερων στελεχών.

Παραχωρήσεις: επέκταση των ώριμων παραχωρήσεων και κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στον τομέα των παραχωρήσεων για τη διεκδίκηση νέων έργων υπό παραχώρηση.

Αιολικά πάρκα: υλοποίηση του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου κι αξιοποίηση των προβλεπόμενων θετικών ταμειακών ροών.

Περιβάλλον (διαχείριση απορριμμάτων): αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας και διεκδίκηση των πολλαπλών ευκαιριών που υπάρχουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υπόλοιπες δραστηριότητες: επανεξέταση του επιχειρηματικού μοντέλου στο real estate κι εξέταση ευκαιριών ρευστοποίησης μη στρατηγικών δραστηριοτήτων.

«Ζητήσαμε από τους μετόχους να πιστέψουν και πάλι στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, να στηρίξουν την πρότασή μας για μία συνολική, ρεαλιστική και συγκεκριμένη αλλαγή στις δομές, στη λειτουργία και στη στρατηγική του Ομίλου, να εμπιστευθούν ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι με τη ψήφο τους μας έδωσαν σήμερα μία ξεκάθαρη και σαφή εντολή. Είναι δική μας υποχρέωση και καθήκον τώρα να τους δικαιώσουμε για την επιλογή τους. Η επόμενη ημέρα για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκίνησε ήδη. Όλοι μαζί, Διοίκηση και εργαζόμενοι θα δουλέψουμε για να αποδείξουμε πως ο Όμιλος δεν βρίσκεται τυχαία σε ηγετική θέση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τη γνώση, έχουμε τους ανθρώπους και πλέον έχουμε νέα Διοίκηση και νέο συγκεκριμένο πλάνο, για να επιστρέψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εκεί που ανήκει, στην κορυφή. Για να επιστρέψει ο Όμιλος στους μετόχους αυτό που δικαιούνται, μακροχρόνια αξία», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.

Την γενική συνέλευση, άνοιξε ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, ο οποίος υπερασπίστηκε την τακτική ομοφωνίας που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια, επισημαίνοντας τον αιφνιδιασμό που δέχτηκε από την πλευρά Καλλιτσάντση με την πρόταση για αλλαγή διοίκησης στην Ελλάκτωρ.

«Περάσαμε αυτά τα 20 χρόνια στη λογική των συνδυασμένων οικογενειακών επιχειρήσεων και παρά τη μετοχική υπεροχή που είχα, δεν επέβαλλα την άποψή μου στους συνεταίρους μου, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονταν ομόφωνα. Η διοίκηση ήταν συλλογική και οι ευθύνες συλλογικές σε επίπεδο μητρικής» ανέφερε. Την άποψη για αιφνιδιασμό αντέκρουσε ο κ. Δημήτρης Καλλιτσάντσης, λέγοντας όταν τα τελευταία δύο χρόνια υπήρχε ανοικτή ρήξη με την άλλη πλευρά και αποκάλυψε ότι ενώ υπήρξε συμφωνία για να αγοράσουν τις μετοχές Μπόμπολα-Κούτρα, αυτή δεν τηρήθηκε.

Από την πλευρά του ο κ. Σάκης Καλλιτσάντσης στην πρωτολογία του προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην ρήξη των μετόχων. «Τα τελευταία χρόνια φτάσαμε σε αδιέξοδο και η εικόνα στο ταμπλό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία… Ζητάμε από το ΔΣ να εκλέξει ένα νέο ΔΣ και να δημιουργήσει προοπτική στον όμιλο. Η νέα σύνθεση που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα προσεχτικής επιλογής που κάναμε με συμβούλους».

Όπως τόνισε, επελέγησαν πρόσωπα με γνώση και εμπειρία για να κάνουν αυτή την αλλαγή, πρόσωπα εγνωσμένης επάρκειας στα χρηματοοικονομικά, στα νομικά, θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διεθνοποιημένη αντίληψη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Καλλιτσάντση, είναι ρεαλιστικός στόχος η επίτευξη τζίρου ύψους 1 δις ευρώ το επόμενο διάστημα και κερδοφορία στο 3 έως 4%.

Μάλιστα ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας Change4Ellaktor φρόντισε να διαμηνύσει στην άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος των ηττημένων την επόμενη μέρα. «Σπιλώνει την φήμη μας εάν κάποιος από την εταιρία αποφασίσει να λειτουργήσει εις βάρος των συμφερόντων. Αν αυτό συμβεί η εταιρεία θα πρέπει να αμυνθεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τόνοι στην γενική συνέλευση ανέβηκαν όταν πήρε το λόγο ο κ. Δημήτρης Κούτρας, παρουσιάζοντας την συνεισφορά του στον τομέα των κατασκευών.

«Δεν με πειράζει η πρωτοβουλία τους όσο οι μισές αλήθειες. Δεν θα απολογηθώ για τα ψέματα. Αλλά για την συνεισφορά μου στον όμιλο. Το 2004 έως το 2017, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 10,558 δις, με κέρδη από κατασκευές ύψους 255 εκ. και 206 εκ. ευρώ από το χρυσό. Συνολικά δηλαδή 471 εκ. ευρώ. Ας αναλογιστούμε όλοι την συνεισφορά μας σε αυτόν τον τομέα» δήλωσε χαρακτηρίζοντας την πρόταση της άλλης πλευράς άλμα στο κενό.

Τι ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους οι βασικοί μέτοχοι του ομίλου

Λεωνίδας Mπόμπολας: Δεν επέβαλα ποτέ την άποψή μου

Επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και κριτική για τη διοίκηση της Ελλάκτωρ, θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Η εταιρεία προέρχεται από συγχώνευση πολλών κατασκευαστικών εταιρειών που ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις. Το Δ.Σ. απαρτιζόταν από μέλη αυτών των οικογενειών και θεωρούμε πως η πορεία ήταν αρκετά ικανοποιητική και για την εποχή εκείνη ήταν το κατάλληλο μοντέλο διακυβέρνησης. Το 2004 φέραμε την McKinsey και εφαρμόσαμε κατά ένα μέρος τη μελέτη αναδιάρθρωσης. Περάσαμε αυτά τα 20 χρόνια στη λογική των συνδυασμένων οικογενειακών επιχειρήσεων και παρά τη μετοχική υπεροχή που είχα, δεν επέβαλλα την άποψή μου στους συνεταίρους μου, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονταν ομόφωνα. Η διοίκηση ήταν συλλογική και οι ευθύνες συλλογικές σε επίπεδο μητρικής. Η μητρική ήταν ανίσχυρη γιατί τις θυγατρικές εταιρείες τις διοικούσαν μέτοχοι και είχαν σχεδόν πλήρη αυτοτέλεια

Αυτό το μοντέλο είχε θετικά και αρνητικά στοιχεία. Όσο περνούσε ο χρόνος και με αφορμή τις ζημίες στο εξωτερικό, οι αντιδράσεις του ομίλου ήταν αργές και αναποτελεσματικές. Ήταν σαφές πως απαιτούνταν μια νέα δομή ώστε να αξιοποιηθούν οι συνέργειες και να επιταχυνθεί η ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Στην αρχή του 2018 μου ανατέθηκε η εντολή να προχωρήσω στην αναδιοργάνωση. Προχώρησα στην πρόσληψη κατάλληλων στελεχών, συστήσαμε εσωτερική ομάδα εργασίας που απαρτίζονταν από τα πλέον έμπειρα στελέχη του ομίλου και προσέλαβα την Roland Berger ώστε να μεσολαβήσει και να υπάρξει σύγκλιση μεταξύ των απόψεων των μετόχων.

Προτάξαμε διακυβέρνηση, οργανωτική δομή και διαδικασίες. Στόχος ήταν η μητρική να μετατραπεί από μια εταιρεία “γραμματοκιβώτιο” σε εταιρεία που θα καταστεί στρατηγική και λειτουργική. Να έχει αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής. Να δρομολογηθούν οι διαμοιραζόμενες υπηρεσίες υποστήριξης (με κεντρικοποίηση σε επίπεδο του ομίλου κάποιων δραστηριοτήτων). Ηδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία και η αναβάθμιση των λειτουργιών του ανθρωπίνου δυναμικού.

Σήμερα έχουμε ένα ΔΣ με τέσσερα εκτελεστικά μέλη και πέντε μη εκτελεστικά. Μετά τον Ιούνιο του 2019, θα απαρτίζεται από ένα νέο διευθύνοντα σύμβουλο και ανεξάρτητα μέλη, δηλαδή πλήρως επαγγελματικό συμβούλιο. Δεν είμαι αρχομανής. Θα είναι προς όφελος του ομίλου να αναλάβει κάποιος επαγγελματίας την διοίκηση του ομίλου. Πιστεύω ότι το έργο της αναδιοργάνωσης θα ενισχύσει την θέση της εταιρείας στην Ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

Σάκης Καλλιτσάντσης: η πρότασή μας βγάζει την Ελλάκτωρ από το αδιέξοδο

H κίνησή μας είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα. Όταν το 1999 συγχωνεύτηκε η εταιρεία, στόχος ήταν η δημιουργία του μεγαλύτερου κατασκευαστικού στην χώρα με σφραγίδα στα μεγάλα έργα και χάραξη νέων δρόμων. Αυτές ήταν οι προθέσεις μας παρά τις διαφορετικές αντιλήψεις πώς θα πετύχουμε το στόχο. Τα τελευταία χρόνια φτάσαμε σε αδιέξοδο και η εικόνα στο ταμπλό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία. Φταίει η δομή του ομίλου καθώς συγχωνεύτηκε μια οικογενειακή επιχείρηση με μία πολυμετοχική εταιρεία. Η αρχική συμφωνία ήταν ομοφωνία. Στις καλές εποχές αυτό λειτουργούσε γιατί όλα ήταν θετικά.

Είχαμε ξεκινήσει την ανάπτυξη σε νέες αγορές αλλά στην κρίση αυτό το μοντέλο δεν δούλεψε. Η εταιρία λειτούργησε ως αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα χωρίς ομιλική στρατηγική. Δεν εκμεταλλευτήκαμε την δύναμη και το δυναμισμό που έχουμε.

Δημιουργήθηκαν εσωτερικές τριβές και τα τελευταία 2 χρόνια στο ΔΣ υπήρξε αδιέξοδο με αδυναμία στην λήψη σοβαρών αποφάσεων. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό. Ζητάμε από το ΔΣ να εκλέξει ένα νέο ΔΣ και να δημιουργήσει προοπτική στον όμιλο. Η νέα σύνθεση που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα προσεχτικής επιλογής που κάναμε με συμβούλους. Τα περισσότερα από τα μέλη τα έχουμε δει δύο φορές. Επιλέξαμε πρόσωπα με γνώση και εμπειρία για να κάνουν αυτή την αλλαγή, πρόσωπα εγνωσμένης επάρκειας στα χρηματοοικονομικά, νομικά, θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διεθνοποιημένη αντίληψη. Άκουσα την άποψη ότι τα πρόσωπα αυτά δεν προέρχονται από τις κατασκευές. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε και όχι διευθυντές εκτελεστικών μονάδων για ένα όμιλο με 2 δις. τζίρο. Αυτό δεν δουλεύει. Χρειαζόμαστε επαγγελματίες στην διοίκηση. Βρήκαμε τους καλύτερους και αυτούς προτείνουμε. Είναι μια σύνθεση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποφάσεις μεταξύ διαφορετικών απόψεων.

Προτεραιότητες της νέας διοίκησης

Πρώτη προτεραιότητα είναι η εγκαθίδρυση θεσμών εταιρικής διακυβέρνησης. Πριν 2 χρόνια υπήρξε ένα σοβαρό συμβάν που μας συγκλόνισε. Σήμερα έχουμε κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Σε οργανωτικό επίπεδο χρειάζεται αναδιάταξη της διαρθρωτικής δομής του ομίλου. Έχουμε μια διεθνή εταιρεία που δεν έχει CFO ενώ συναλλασσόμαστε σε πολλά νομίσματα. Δεν κληρονομήσαμε εταιρεία. Εργαστήκαμε σε μια επιχείρηση που η αξιοπιστία ήταν η ύψιστη αρχή, ξεκινήσαμε ως εργαζόμενοι και γίναμε μέτοχοι μειοψηφίας. Αυτό το μοντέλο θέλαμε να περάσουμε και στον Ελλάκτωρα αλλά δεν τα καταφέραμε. Θέλουμε να μας δώσετε αυτή την ευκαιρία να το κάνουμε σήμερα, δήλωσε ο κ. Καλλιτσάντσης. Η διαδικασία θα απεγκλωβίσει ικανότητες μέσα στον όμιλο. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η αναδιάρθρωση νομικών προσώπων που θα φέρει ετήσια εξοικονόμηση στον όμιλο ύψους 12 εκ. ευρώ.

Η κατασκευή θα παραμείνει βασικός κορμός του ομίλου. Με την συρρίκνωση όμως στις κατασκευές αλλά και την ζημιογόνα δραστηριότητα στο εξωτερικό πρέπει να βρεθεί αντίβαρο. Θα προχωρήσουμε την αναδιοργάνωση ώστε να καταστεί κερδοφόρα και στο εξωτερικό και να επικεντρωθούμε σε δραστηριότητες που αποδίδουν. Θα εστιάσουμε σε έργα με σταθερές ταμειακές ροές, (μεγάλους οδικούς άξονες, σιδηροδρομικά έργα, βιολογικούς καθαρισμούς) με σταθερές αποδόσεις και θα επιμείνουμε σε έργα που έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως είναι σήραγγες, μετρό, κτιριακές εγκαταστάσεις, Ρεαλιστικός στόχος παραμένει η επίτευξη τζίρου ύψους 1 δις ευρώ και κερδοφορία στο 3% έως 4% το επόμενο διάστημα. Επίσης θα επιδιώξουμε στροφή σε δραστηριότητες με συνέργειες στην κατασκευή, τις παραχωρήσεις, το περιβάλλον και τα αιολικά.

Για την Άνεμος δεν θεωρούμε ότι πρέπει να ξεπουλήσουμε αν δεν βρούμε τις πηγές που παράγουν ζημιές. Το να πετάμε χρήματα σε χρηματοδοτικά κενά δεν οδηγεί πουθενά. Η ενέργεια εκτιμάται ότι θα έχει εξαιρετικές προοπτικές με ΕΒΙΤDΑ 70 εκ ευρώ τα επόμενα χρόνια. Είναι άκυρο με τις σημερινές συνθήκες και αποτιμήσεις, να ρευστοποιηθεί η εταιρεία. Δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό στην ενέργεια και το ίδιο θέλουμε να γίνει και στις κατασκευές. Αναγνωρίζω πόσο επώδυνη είναι για τον όμιλο η διαδικασία. Αναγνωρίζω λάθη αλλά έπρεπε η κίνηση να γίνει πριν τις 13 Ιουνίου για να απεγκλωβιστούμε από το αδιέξοδο που έχουμε περιέλθει. Τον τελικό λόγο έχουν οι μέτοχοι, για αυτό λέμε ότι είναι ιστορική η συνέλευση για το επιχειρείν. Εσείς θα αποφασίσετε και η απόφαση θα γίνει σεβαστή από όλους.

Επενδύσαμε πάνω από 50 εκ. αγοράζοντας μετοχές υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι μας ενδιαφέρει η εταιρεία; Εφόσον αναλάβουμε την διοίκηση θα βγάλουμε την εταιρεία από το αδιέξοδο, θα κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε αξία στους μετόχους. Η αποχή ή το λευκό μπορεί να οδηγήσει σε ακυβερνησία. Όποιος προσπαθήσει αντισταθεί εμπόδιο στην πρόοδο της εταιρείας θα βρει μπροστά όλους εμάς και τους 6.000 εργαζόμενους.

Δημήτρης Καλλιτσάντσης: Είχαμε τριβές 2 χρόνια

Η αλλαγή σελίδας συζητιέται δύο χρόνια, επομένως ο μόνος που αιφνιδιάστηκε ήταν ο κ. Μπόμπολας. Υπήρχε συμφωνία αγοράς του μεριδίου και με βάση την αρχή όποιος φέρει πρώτος τα χρήματα. Ο χρόνος εξαντλήθηκε με την άρνησή τους να δεχτούν την προσφορά μας.

Θέλει να δημιουργήσει ο κ. Κούτρας την Εθνική Ελλάδος στις κατασκευές αλλά πιστεύουμε ότι τα έργα πρέπει να τα παίρνουμε με ανταγωνισμό. Για αυτό το λόγο, πληρώνουμε το πρόστιμο του 40 εκ. ευρώ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού; Θα μπούμε ξανά στην ίδια φάση;

Σε ότι αφορά τις ζημιές στην Μέση Ανατολή, ξεχνούν ότι και τα Βαλκάνια είχαν ζημιές και μάλιστα μεγαλύτερες της Μέσης Ανατολής και αυτό αποσιωπάται σκοπίμως. Ναι υπήρξαν ζημιές στην Μέση Ανατολή αλλά δεν είναι άλλοθι για να μην υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές. Φτάσαμε να λέμε ότι μετά από εμένα είναι η καταστροφή. Αυτός ο κόσμος που έχει δουλέψει 20 χρόνια γιατί αγνοείται; Έχει απασχολήσει κανέναν το πλάνο διαδοχής; Θα πατήσουμε το μαγικό κουμπί και θα αλλάξουμε; Ποιον θα πείσετε; Μας κατηγορείται γιατί αγοράζουμε μετοχές. Επειδή πιστεύουμε στην εταιρεία και το δείχνουμε έμπρακτα;

Δημήτρης Κούτρας: θέλησα να αγοράσω το 10% αλλά δεν με άφησαν

Επιδίωξα να πάρω το 10% του Τζιβέλη αλλά δεν με άφησε οι αφοι Καλλιτσάντση και τελικά αγόρασα το 3%. Η Εθνική Ελλάδος, που προανέφερα είναι οι 20 εταιρείες που συγχωνεύτηκαν με την Ελλάκτωρ. Σήμερα, το μετρό κατασκευάζεται με 60% χαμηλότερο κόστος. Εάν υπάρχει ευθύνη για το πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αυτή είναι ισοκατανεμημένη. Την περίοδο που εξέτασε η Επιτροπή ο κ. Καλλιτσάντσης ήταν πρόεδρος στις κατασκευές.

Σάκης Καλλιτσάντσης: Θα αμυνθούμε σε όποιον κινηθεί κόντρα στα συμφέροντα του ομίλου

Δεν θα μετέχουμε στο ΔΣ εφόσον χάσουμε, θα είμαστε μέτοχοι και θα φροντίσουμε για το συμφέροντα της εταιρείας. Ελπίζω ότι το ίδιο θα συμβεί και για την άλλη πλευρά, η οποία έχει γράψει ιστορία στην Ελλάκτωρ. Σπιλώνει την φήμη μας εάν κάποιος από την εταιρία αποφασίσει να λειτουργήσει εις βάρος των συμφερόντων. Αν αυτό συμβεί η εταιρεία θα πρέπει να αμυνθεί. Η εταιρεία έχει συνέχεια και θα ζήσει και μετά από εμάς. Έχει ευθύνη στους εργαζόμενους και θα σταθεί στο ύψος των ευθυνών της. Σε ότι αφορά τις τράπεζες έχουν μια έκθεση στον όμιλο που είναι μεγάλη αλλά δεν ενέχει κινδύνους. Το πραγματικό χρέος είναι 700 εκ. ευρώ. Έπρεπε να έρθουν να ψηφίσουν και ας έδειχναν ποιον πιστεύουν πιο πολύ. Σεβόμαστε όμως την απόφασή τους.

Δημήτρης Κούτρας: Έφερα κέρδη 471 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία

Κλείνω φέτος 40 χρόνια δουλειάς στον τεχνικό κλάδο, από τότε που ο Άκτωρας ήταν μόνος του, μέχρι σήμερα που στεγάζει 20 παλιές μικρές και μεγάλες εταιρείες. Σήμερα έρχεται μια νέα πρόταση που λύνει το γόρδιο δεσμό μεταξύ των μετόχων. Δεν με πειράζει η πρωτοβουλία τους όσο οι μισές αλήθειες. Δεν θα απολογηθώ για τα ψέματα. Αλλά για την συνεισφορά μου στον όμιλο. Από το 2004 έως το 2017, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 10,558 δισ., τα κέρδη από κατασκευές ανήλθαν στο ύψος των 255 εκ. και τα έσοδα από το χρυσό στα 206 εκ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή 471 εκ. ευρώ. Ας αναλογιστούμε όλοι την συνεισφορά μας σε αυτόν τον τομέα. Το πρόγραμμα το δικό μας πηγάζει από τις ανάγκες του ομίλου και την συνέχιση στην οικονομική συγκυρία. Η άλλη πρόταση είναι ένα άλμα στο κενό. Εάν η μετοχή δεν αντικατοπτρίζει την αξία είναι η ανάγκη που υπήρξε για χρηματοδότηση του ομίλου από την Μέση Ανατολή. Είναι πρόταση προ τα πίσω, η πρόταση Καλλιτσάντση και όχι πρόταση προς τα μπροστά.

Δείτε επίσης!

Χανιά – Εικόνες από την επιχείρηση καφέ μπαρ που κάηκε

Έμειναν μόνο οι τοίχοι και μεταλλικά αντικείμενα – Έρευνα από πραγματογνώμονα για την αιτία της …

Αερογέφυρα ζωής από Χανιά στην Αθήνα – Επιχείρηση αεροδιακομιδής για 4χρονο κοριτσάκι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα ξημερώματα της Πέμπτης η επιχείρηση αεροδιακομιδής ενός τετράχρονου κοριτσιού, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize