Η αιχμή του δόρατος στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας και ο κλάδος των υποδομών

Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική αντίδραση για την χρηματαγορά της Αθήνας μετά το sell-off της Δευτέρας, ώθησε πιο ψηλά την πλειονότητα των τίτλων. Από τις μετοχές του FTSE μόνο μία έκλεισε χθες με αρνητικό πρόσημο, ο Σαράντης, με 12 τίτλους να καταγράφουν κέρδη πάνω από 2%.  

Θετική εξέλιξη ,η κατοχύρωση εκ νέου των 852 μονάδων, αρνητική όμως η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα που συντηρεί τις αμφιβολίες στους επενδυτές όσον αφορά την συνέχεια της αντίδρασης, με τον στόχο των 885 μονάδων να αποτελεί κομβικό σημείο για την πορεία της αγοράς.

Με την αναμενόμενη εισροή των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ 2021-2027 και την ανάλυση των τομέων όπου θα κατευθυνθούν τα κονδύλια στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 , ο μεγάλος διευρυμένος κλάδος της Βιομηχανίας-  Κατασκευών –Υποδομών πρόκειται να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια κατάκτησης υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του ΙΟΒΕ με την υποστήριξη του  Εθνικού Συμβουλίου Υποδομών και Κατασκευών , επισημαίνεται ο καταλυτικός ρόλος του κλάδου σε ένα νέο περιβάλλον,  αναλύονται  τα εμπόδια που ενδέχεται να επηρεάσουν την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας και τονίζεται  ότι  η ανάπτυξη υποδομών και άλλων κατασκευαστικών έργων τα επόμενα χρόνια αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλα τα επίσημα κείμενα αναπτυξιακής πολιτικής στην Ελλάδα, σε πεδία όπως οι υποδομές μεταφορών, εφοδιαστικής αλυσίδας, ενέργειας και επικοινωνίας, η οδική ασφάλεια και η αστική κινητικότητα, η πράσινη ανάπτυξη και η περιβαλλοντική αναβάθμιση, οι ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα, η διαχείριση απορριμμάτων, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, η απολιγνιτοποίηση, η ανάπτυξη συστημάτων κυκλικής οικονομίας και η ενίσχυση βασικών τουριστικών υποδομών με έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Η πλήρης αξιοποίηση των πόρων χρηματοδότησης σε έργα και μεταρρυθμίσεις που θα είναι κομβικές για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον διοικητικό μηχανισμό της χώρας.  Είναι χαρακτηριστικό ότι η επικείμενη ενεργοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης  ώθησε τις προσδοκίες του κλάδου σε θετικό έδαφος τον Απρίλιο του 2021 για πρώτη φορά μετά τα τέλη του 2008.

Το ΙΟΒΕ σημειώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν πρόσφατα με τον Ν.4782/2021 για την αντιμετώπιση  των προβλημάτων, όπως η ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή, η αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών (ΑΧΠ) στα έργα, η ενίσχυση των πολλαπλών κριτηρίων ανάθεσης, η ιδιωτική επίβλεψη έργων, η διαιτητική και η συμβιβαστική επίλυση διαφορών, ο εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση διαδικασιών, το ενιαίο σύστημα τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών έργων και μελετών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Έχει ενδιαφέρον δεδομένων των τεσσάρων εισηγμένων στον κλάδο των κατασκευών-υποδομών,  τις οποίες θα εξετάσουμε διαγραμματικά ,να  επισημάνουμε κάποια στοιχεία με αριθμούς που αναδεικνύουν τα μεγέθη και τις δυνατότητες που ανοίγονται τα επόμενα χρόνια με την εισροή των κοινοτικών κονδυλίων:

Η συνολική αξία παραγωγής του κλάδου των Κατασκευών έφτασε τα  7,3 δισ. ευρώ το 2019 και σε σύγκριση με το 2008 έχει υποχωρήσει κατά 79,1%.

Το λειτουργικό πλεόνασμα και μικτό εισόδημα του κλάδου των Κατασκευών βρέθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα την τριετία 2017-2019 (μόλις  273 εκατ.  ευρώ )το 2019 ή 3,7% της αξίας παραγωγής), ακολουθώντας συνεχή πτωτική πορεία από τα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία  του κλάδου των Κατασκευών συρρικνώθηκε στα 2,2 δις.  ευρώ το 2019, έναντι 18,1 δισ ευρώ το 2006, όταν είχε καταγράψει το υψηλότερο σημείο της τελευταίας 20ετίας.

Η συμμετοχή του κλάδου των Κατασκευών στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας μειώθηκε στο 1,4% το 2019 (ΕΕ: 5,4%) από 9,4% το 2006.

Η συνολική επενδυτική δαπάνη για κατασκευαστικά έργα μειώθηκε από  34,1 δισ. ευρώ  το 2007 σε μόλις 7,7 δισ. ευρώ το 2019 -βρίσκεται δηλαδή κάτω από το ¼ του επιπέδου του 2007.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ : ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

Η μετοχή κινείται σε πλαγιοκαθοδικό κανάλι ΚL  και προσέγγισε το επίπεδο στήριξης των 9,15 ευρώ, σημείο από το οποίο διέρχεται και ο απλός κινητός μέσος των 30 εβδομάδων. Τρεις σημαντικές αντιστάσεις προβάλλουν εμπόδιο στην ανοδική κίνηση 9,58-9,92  και 10,20 ευρώ , η υπέρβαση των οποίων θα ανοίξει το δρόμο προς νέα υψηλά. Η μεγάλη γραμμή τάσης  Κ100  ορίζει την μεσομακροπρόθεσμη ανοδική τάση της μετοχής, αποτελώντας ταυτόχρονα και την μεγάλη στήριξη στο ενδεχόμενο μεγαλύτερης διόρθωσης της μετοχής.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Η μετοχή που κινείται στους ρυθμούς της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, διέφυγε καθοδικά του  ανοδικού διευρυνόμενου σχηματισμού «megaphone» Β1-Β2 προσεγγίζοντας την στήριξη 1,19  και την κάτω πλευρά F του καθοδικού καναλιού ΑF. Ενδεχόμενη καθοδική διαφυγη από το κανάλι θα έχει ως στόχο τα 1,10 ευρώ. Στο ενδεχόμενο απεμπλοκής από το πτωτικό σενάριο, η αντίδραση για να έχει διαγραμματική αξιοπιστία θα πρέπει να κατακτήσει τον στόχο των 1,6360 ευρώ, που αποτελεί την διπλή κορυφή Μαρτίου –Ιουνίου.

ΑΒΑΞ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

Στην μεγάλη εικόνα από το 2014 μετοχής επισημαίνεται η ανοδική λύση ενός σύνθετου πυθμένα με την διάσπαση των 1,05 ευρώ. Η μετοχή διόρθωσε από τα τοπικά υψηλά των 1,28 ευρώ και όσο διακρατεί τα 1,05 σε εβδομαδιαίο κλείσιμο, στόχος είναι η επαναφορά της στην ζώνη 1,31-1,39 ευρώ. Διαφορετικά , ενδεχόμενη απώλεια των 1,05 ευρώ, θα επαναφέρει τους πωλητές , με επόμενο στόχο τα 0,96 ευρώ. Πολύ ισχυρή στήριξη τα 0,8150 ευρώ, πλέον για το σενάριο εκτεταμένων ρευστοποιήσεων.

ΙΝΤΡΑΚΑΤ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Η μετοχή  διέφυγε ανοδικά του πλαγιοανοδικού καναλιού R-R1 , υπερβαίνοντας και την σημαντική αντίσταση των 1,80 ευρώ. Στην δίμηνη διόρθωση που συντελείται ο τίτλος φαίνεται να «στοπάρει» στα 1,65 ευρώ και στο διερχόμενο κινητό μέσο των 20 εβδομάδων, επίπεδο από το οποίο μπορεί να βγει  αξιόλογη τεχνική αντίδραση. Θα επιβεβαιωθεί με την ανοδική διάσπαση των 1,80 ευρώ.  που θα επιφέρει την παρουσία αγοραστών και που θα οδηγήσουν τον τίτλο αρχικά στα 2,03 ευρώ και κατόπιν στα υψηλά του Σεπτεμβρίου του 2019 στα 2,15 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς