Τελευταία Νέα

Γιώργος Περιστέρης (TΕΡΝΑ) – “Εάν είχε γίνει η διασύνδεση της Κρήτης πριν 10 χρόνια, η χώρα θα είχε όφελος 5 δισ.”

Επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ στην αποθήκευση ενέργειας και 300 εκατ. ευρώ στον τομέα των ΑΠΕ

προωθεί η ΤΕΡΝΑ σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Περιστέρης

στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Η Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε αύξηση κατά 15%

σε σχέση με πέρυσι της συνολικής καταβολής μετρητών προς τους μετόχους.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,30 ευρώ. Οι μέτοχοι ενέκριναν μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Ο κ. Περιστέρης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην καθυστέρηση στην υλοποίηση σημαντικών ενεργειακών σχεδίων και σημείωσε υπολογίζεται ότι αν είχαν γίνει εγκαίρως οι απαραίτητες διασυνδέσεις το όφελος για τους καταναλωτές θα ήταν της τάξης των 4 – 5 δισ. ευρώ και το κόστος των διασυνδέσεων θα είχε πλήρως αποσβεστεί.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ανάπτυξη της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ξεπερνά τους αρχικούς στόχους και τόνισε: «Πριν από μερικά χρόνια είχαμε θέσει ως στόχο για την εταιρεία μας τα 1000 MW. Η εταιρεία μας πλέον λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1166 MW, έχοντας υπερβεί ήδη τον στόχο που είχαμε θέσει. Νέος στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 2.000 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εταιρεία προχωρεί σε δύο σημαντικότατα έργα αποθήκευσης ενέργειας συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ. Τόνισε ότι «πρέπει η Πολιτεία να διαμορφώσει άμεσα το θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις αποθήκευσης, που προωθούνται κι από εμάς κι από άλλους ομίλους στην Ελλάδα. Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή κι ειδικά για την Ελλάδα, λόγω της γεωμορφολογίας, τα έργα αντλησοταμίευσης θα συνδράμουν όχι μόνο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην φθηνότερη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος».

Στα σχέδια της εταιρείας, στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, μετά την επιτυχή ανάληψη των έργων ΣΔΙΤ απορριμμάτων σε Ήπειρο και Πελοπόννησο είναι να διεκδικήσει και τα νέα σχετικά έργα που αναμένονται σε άλλες περιοχές της χώρας (π.χ. στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη), ενώ παρακολουθούμε στενά και τις εξελίξεις στην Αττική. Εξάλλου, πολύ σύντομα ξεκινά η λειτουργία του έργου της Ηπείρου, ενός έργο – προτύπου που υλοποιήθηκε άρτια και σε χρόνο – ρεκόρ, ενώ ελπίζουμε στις αρχές του 2019 να ξεκινήσουμε τις εργασίες και στην Πελοπόννησο.

Στον τομέα των ΑΠΕ πραγματοποιεί ένα υβριδικό έργο στην Κρήτη με 93 MW υδροηλεκτρικό και 90 MW αιολικό, που θα είναι το μεγαλύτερο υβριδικό έργο στην Ευρώπη και μια επένδυση αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία ισχύος 680 MW.

ΑΠΕ – διασυνδέσεις – αποθήκευση

Σχολιάζοντας την κατάσταση στην ελληνική ενεργειακή αγορά ο κ. Περιστέρης επεσήμανε ότι αν είχαμε εγκαίρως προχωρήσει με το τρίπτυχο ΑΠΕ – Διασυνδέσεις – Αποθήκευση, όλα τα προβλήματα στο χώρο της ενέργειας θα είχαν εγκαίρως αντιμετωπιστεί.

Αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης και προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διασυνδέσεων των μη διασυνδεδεμένων νησιών και την επίλυση των αγκυλώσεων που εμποδίζουν την υλοποίηση πολύτιμων επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης ενέργειας με βάση την αντλησοταμίευση.

Όμως αντί να δοθεί έμφαση στο τρίπτυχο ΑΠΕ-διασυνδέσεις-αποθήκευση ενέργειας, η χώρα υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την διείσδυση των ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να εξατράται ακόμα σε μεγάλο βαθμό από κυρίως εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, με αρνητικότατες συνέπειες στο κόστος ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια κι αυτονομία της χώρας.

«Στους διαγωνισμούς για νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ, εκτιμούμε ότι πρέπει να αυξηθεί σημαντικά ο ρυθμός εγκατάστασης νέων έργων, διότι υπολειπόμαστε πάρα πολύ των στόχων που έχουν τεθεί» σημείωσε.

Ούτε όμως οι απαραίτητες διασυνδέσεις έχουν υλοποιηθεί εγκαίρως, σχολίασε αναφέροντας το παράδειγμα της Κρήτης.

«Φωνάζουμε εδώ και χρόνια για αυτό το θέμα. Δείτε ενδεικτικά το τεράστιο πρόβλημα που έχει ανακύψει πλέον με την Κρήτη. Οι καταναλωτές πληρώνουν εκατοντάδες εκατ. ευρώ επί πολλά συναπτά έτη μέσω των ΥΚΩ για να παραμείνει σε λογικά επίπεδα το κόστος ρεύματος για τις μη διασυνδεδεμένες περιοχές και παρόλα αυτά δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα και πλέον ειδικά η Κρήτη έχει έρθει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της αδυναμίας κάλυψης των ενεργειακών της αναγκών», τόνισε ο κ. Περιστέρης.

Όπως είπε, υπολογίζεται ότι αν είχαν γίνει εγκαίρως οι απαραίτητες διασυνδέσεις το όφελος για τους καταναλωτές θα ήταν της τάξης των 4 – 5 δισ. ευρώ και το κόστος των διασυνδέσεων θα είχε πλήρως αποσβεστεί. «Εμείς επιμένουμε ότι στις διασυνδέσεις πρέπει να περιληφθούν εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά ας τελειώνουμε επιτέλους έστω με την Κρήτη».

Και ο τρίτος τομέας ιδιαίτερης σημασίας είναι η αποθήκευση ενέργειας. «Η υλοποίηση επενδύσεων αποθήκευσης ενέργειας, οι οποίες πέρα από την σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία τους, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, θα επιδρούσαν καταλυτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, θα ενίσχυαν την ενεργειακή ασφάλεια κι αυτονομία της χώρας και την απεξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, ενώ θα μπορούσαν να καταστήσουν την Ελλάδα «μπαταρία» για τον ευρωπαϊκό Νότο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας. Αν π.χ. είχε προωθηθεί η επένδυσή μας στο Αμάρι στην Κρήτη, το πρόβλημα της ενεργειακής επάρκειας στο νησί θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Ειδικά για την Κρήτη έχουμε επισημάνει το πρόβλημα κι εμείς κι η ΔΕΗ και άλλοι εδώ και χρόνια κι ως Όμιλος έχουμε προτείνει αρκετές λύσεις ήδη από το 2016 κι αναμένουμε τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών», σημείωσε ο κ. Περιστέρης.

Τέλος σχολιάζοντας τους διαγωνισμούς για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ο κ. Περιστέρης επεσήμανε: «Πάγια θέση μας εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κι υγιή ΔΕΗ. Τόσο επειδή η ΔΕΗ είναι περιουσία του ελληνικού λαού όσο κι επειδή είναι απαραίτητη ως ισχυρός και υγιής ενεργειακός πυλώνας για την ομαλή λειτουργία του ενεργειακού συστήματος. Με χαρά βλέπουμε ότι πλέον σε αυτή την άποψη έχουν συμπαραταχθεί κι άλλοι. Εμείς πιστεύουμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να βοηθηθεί ώστε να παραμείνει ισχυρή. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να βρεθεί λύση και στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων».

Δείτε επίσης!

Ιάπωνες Φυσικοί – Είναι δυνατή η τηλεμεταφορά ενέργειας χωρίς όριο απόστασης

Μια ομάδα φυσικών πρότεινε έναν τρόπο τηλεμεταφοράς ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Η τεχνική, η οποία …

Εξοφλούνται οι παραγωγοί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κοντά στην πλήρη εξάλειψη των καθυστερήσεων στις πληρωμές των παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βρίσκεται …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize