Πολλά χωριά στον Αποκόρωνα έχουν την εικόνα που παρουσιάζεται στις παρακάτω φωτογραφίες. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την αποκομιδή των απορριμμάτων εκ μέρους του Δήμου.

Οι φωτογραφίες είναι από Κερά, Αλμυρίδα, Καμπιά, Κόκκινο Χωριό όπου η εικόνα, εν μέω θέρους, είναι πολύ άσχημη.