Τελευταία Νέα

Χανιά: Προτάσεις για τους δασικούς χάρτες από το Δικηγορικό Σύλλογο και το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης

Τις προτάσεις τους σε ότι αφορά την επικείμενη ανάρτηση δασικών χαρτών στην ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου καταθέτουν με επιστολή τους προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο, το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων.

Οι προτάσεις κοινοποιούνται επίσης στους εξής:

-Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη

-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου

-Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Νικόλαο Μαυραγάνη

-ΤΕΕ Πρόεδρο κ. Γιώργο Στασινό

-ΤΕΕ Περιφερειακά Τμήματα

-Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη

-Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη

-Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ  Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή

-Δήμοι Χανίων – Ρεθύμνου

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ :   Διατύπωση θέσεων ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης και Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων για την επικείμενη ανάρτηση δασικών χαρτών στην ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου

Αγαπητέ κ. Υπουργέ

Σε συνέχεια της ημερίδας για τους δασικούς χάρτες που πραγματοποιήσαμε στα Χανιά στις 19-05-2017 και την οποία τιμήσατε με την παρουσία σας, το Τμήμα μας σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων επεξεργάστηκε τις απόψεις και τις θέσεις που διατυπώθηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και σας διαβιβάζουν τις ενέργειες που εκτιμούν ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε η διαδικασία σύνταξης των δασικών χαρτών της επικράτειας να γίνει φιλικότερη προς τον πολίτη και να κατοχυρώσει σύντομα και με αδιαμφισβήτητο τρόπο τη δημόσια δασική περιουσία.

Προτάσεις  Τ.Ε.Ε Τμήματος Δυτικής Κρήτης – Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

1.Επανεξέταση των ήδη αναρτημένων και οι υπό ανάρτηση Χαρτών, ενσωματώνοντας τα χωρικά δεδομένα που διαθέτουν διάσπαρτα οι υπηρεσίες του Δημοσίου και δύνανται να εξαιρέσουν αυτόματα τις εκτάσεις αυτές από την ανάγκη υποβολής αντιρρήσεων (Σχέδια Πόλης, οικισμοί, οικιστικές πυκνώσεις & αυθαίρετοι οικισμοί, αναδασμοί, ανταλλάξιμα, γεωργικοί κλήροι, γεωργικές εκτάσεις εντός αναδασωτέων κλπ). Η αιτούμενη επανεξέταση δεν θα επηρεάσει το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, αφού η πρόληψη άσκοπων λαθών μέσα από τον καλύτερο συντονισμό των φορέων υλοποίησης στα πλαίσια ρεαλιστικότερων χρονοδιαγραμμάτων θα αποτρέψει μελλοντικές διορθώσεις και θα απαλλάξει τους πολίτες από την υποχρέωση υποβολής πρόδηλα βάσιμων αντιρρήσεων, ώστε θα διευκολυνθεί σε δεύτερο χρόνο και το έργο των Επιτροπών Αντιρρήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας της ΥΔΟΜ να παράσχει τα παραπάνω στοιχεία στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να βρεθεί τρόπος για να σταλούν τα περιγράμματα από όπου υπάρχουν (Δήμοι, Κτηματολόγιο, Γεωργική Υπηρεσία) και να πιεστούν οι Υπηρεσίες να τα  δώσουν ακόμα και αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ιδιώτες μηχανικοί (πχ. μέσω ΤΕΕ).

2.Παρά την δοθείσα παράταση των 131 ημερών ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων, είναι πρακτικά αδύνατη από τεχνικής άποψης η συλλογή των δικαιολογητικών εντός προθεσμίας (σύνταξη τοπογραφικών, τεχνικές αναλύσεις και νομικές εκθέσεις, εξεύρεση παλαιών τίτλων από υποθηκοφυλακεία κλπ). Προτείνεται δυνατότητα για τουλάχιστον 8-μηνη περίοδος υποβολής αντιρρήσεων από την ημερομηνία ανάρτησης. Η ως άνω αιτούμενη παράταση καθίσταται καθόλα εύλογη λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς παρατάσεις που δίδονται στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου οι Δασικοί Χάρτες έχουν αναρτηθεί.

3.Να γίνει επανακαθορισμός του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τα κριτήρια εξέτασης των αντιρρήσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές που θα συσταθούν. Απαραίτητη κρίνεται η εκπροσώπηση του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας στις εν λόγω τεχνικές Επιτροπές όταν αυτές συσταθούν. Επίσης να μπορούν να εξεταστούν και άλλα τεκμήρια χρήσης (συμβόλαια, φωτογραφίες, μαρτυρίες κλπ) και όχι μόνο οι δυο καθοριστικές ημερομηνίες. Στην σύνθεση των Επιτροπών Ενστάσεων απαραίτητο είναι να υπάρχουν παραπάνω από ένας μηχανικός (ένας δημόσιος υπάλληλος και ένας ιδιώτης – εκπρόσωπος ΤΕΕ με αντίστοιχη ειδικότητα).

4.Ενθάρρυνση της Διοίκησης  για συνδυαστική χρήση των αεροφωτογραφιών του 1945 και του 1960, ενόψει της διαφοροποιημένης ποιότητας μεταξύ των αναφορικά με την ευκρίνεια τους και διάθεση των αεροφωτογραφιών (πχ μέσω ΟΚΧΕ) στους μηχανικούς χωρίς κόστος, ανεξάρτητα της μορφής αυτών. Να σημειωθεί δε ότι ο Νομός Χανίων είναι η τελευταία περιοχή της Ευρώπης από τη οποία αποχώρησαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής μήνες μετά τη λήξη του Β’  Παγκοσμίου Πολέμου με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα καλλιέργειας κατά το κρίσιμο έτος 1945.

5.Να εξεταστεί η δυνατότητα να θεσπιστεί υλική και τοπική αρμοδιότητα των Διοικητικών Πρωτοδικείων για τις διαφορές που αναφύονται από την εφαρμογή του Ν.4389/2016. Εξάλλου, δε θα είναι η πρώτη φορά που τα Διοικητικά Πρωτοδικεία θα επιφορτιστούν με την εκδίκαση ακυρωτικών διαφορών (βλ. άρθρο 15 ν.3068/2002). Τούτο θα εξασφαλίσει αμεσότερη, οικονομικότερη, αποτελεσματικότερη και τελικά πληρέστερη ένδικη προστασία των πολιτών.

6.Να επισημανθεί εμφατικά στις αρμόδιες υπηρεσίες το ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης επί δασικών και χορτολιβαδικών εδαφών στο νησί, το οποίο επιβεβαιώνεται και αναγνωρίζεται στον βασικό νόμο 998/1979, για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 62 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι επί πάσης φύσεως αμφισβητήσεων, ή διενέξεων ή δικών μεταξύ του Δημοσίου και φυσικού ή νομικού προσώπου εξαιρείται ο ιδιώτης από το βάρος αποδείξεως. Διότι ναι μεν αντικείμενο του νόμου είναι ο χαρακτήρας (δασικός ή μη) μιας έκτασης και όχι τα εμπραγμάτα δικαιώματα επί αυτής, πλην όμως στην διοικητική πρακτική ενόψει της κατά τεκμήριο  μη ευκρίνειας των αεροφωτογραφιών του 1945 έχει επικρατήσει η νοοτροπία ότι διά του χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως δασικής διασφαλίζεται η περιουσία του Δημοσίου, οπότε ισχύει ένα άτυπο κριτήριο: «εν αμφιβολία δάσος».  Δεν είναι έτσι τυχαίο ότι στην Κρήτη υπεβλήθησαν χιλιάδες νομικά ατεκμηρίωτες ενστάσεις των Διευθύνσεων Δασών στην Κτηματολόγιο Α.Ε.»

Δείτε επίσης!

Χανιά – Η Κάισσα Χανίων Σαμαριά πρωταθλήτρια Δυτικής Κρήτης στο σκάκι

Τη μεγάλη δύναμη και υποδομή που υπάρχει στο σύλλογο της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων & ΚΑΙΣΣΑ …

Πέντε προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη των ζημιών από σεισμούς στα κτίρια

Με αφορμή τη σημερινή σεισμική ακολουθία στην Αττική, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize