Τελευταία Νέα

Από το Ρέθυμνο στην Ματέρα για το «InterTrainE» και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

Συμμετοχή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στην 2η συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «InterTrainE», για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Στις 11 και 12 Απριλίου 2019 στελέχη του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)  συμμετείχαν στη 2η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (Intercultural Training for Educators), στην Ματέρα της Ιταλίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις δομές του ΙΙ Sicomoro Soc. Coop. Soc., ο οποίος είναι φορέας υποδοχής μεταναστών και εταίρος του σχεδίου. Το σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα στη δράση ΚΑ2 που αναφέρεται σε στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι οποίες εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχος της δράσης είναι να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, τις περιοχές δράσεις τους, αναθεώρηση των υφιστάμενων πολιτικών καθώς επίσης και βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων. Η εν λόγω δράση αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη, μεταφορά και υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Οι κύριοι στόχοι του σχεδίου InterTrainE είναι:

  1. Διερεύνηση των υφιστάμενων πολιτικών για τη μετανάστευση στις χώρες προέλευσης των εταίρων του σχεδίου. 2. Διερεύνηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης για τους μετανάστες, στοχεύοντας στην πολιτισμική ενσωμάτωση, επισημαίνοντας τις ανάγκες για την ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών ή την ανάπτυξη νέων μεθόδων. 3. Διερεύνηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, επισημαίνοντας τις ανάγκες για την ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών ή την ανάπτυξη νέων τεχνικών. 4. Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει υλικό που θα σχεδιαστεί ειδικά για τους μετανάστες, το οποίο επικεντρώνεται σε: Πολιτιστική και θρησκευτική συνείδηση, ιστορία, γεωγραφία, διεθνή πολιτική, κανονισμούς και πρακτικές υγείας, δικαίου και πολιτικών δικαιωμάτων στην ΕΕ, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. 5. Δημιουργία online πλατφόρμας όπου θα είναι διαθέσιμη στις τέσσερις γλώσσες της εταιρικής σχέσης (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και φιλανδικά) και προσιτές στο κοινό. 6. Δημιουργία προγράμματος σπουδών κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Στην εταιρική σχέση συμμετέχουν επτά  (7) εταίροι από τέσσερεις χώρες της ΕΕ: Το πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου, ως επικεφαλής εταίρος του σχεδίου, ο εκπαιδευτικός φορέας  ‘Creative Learning Programmes’ Ltd από τη Μεγάλη Βρετανία, οι φορείς υποδοχής μεταναστών Studio Risorse s.r.l από την Ιταλία, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Learning for Integration από τη Φιλανδία και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης, με έδρα το Ρέθυμνο και το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, με σημαντική εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (LdV) και εκπαίδευσης ενηλίκων (ERASMUS+).

Στη διακρατική συνάντηση της Ματέρα παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει επιτελεστεί στο ευρωπαϊκό σχέδιο,  κατά το πρώτο εξάμηνο υλοποίησής του, από τη συντονίστρια του σχεδίου Dr Katerina Strani του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου  Heriot-Watt  του Εδιμβούργου. Ειδικότερα τα δύο πρώτα πνευματικά προϊόντα  IO1 και IO2 (παραδοτέα) του σχεδίου InterTrainE, αποτελούν μια ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταναστών και των εκπαιδευτών ενηλίκων. Για το πνευματικό προϊόν IO1, σχεδιάστηκαν και διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις εμπειρίες και τις απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευομένων, αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, σε κάθε συμμετέχουσα χώρα του σχεδίου. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων η οποία θα συμβάλλει και στη διάχυση του σχεδίου. Τα στοιχεία των ερωτηματολογίων συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν από τους εταίρους του σχεδίου, συντάσσοντας τις αντίστοιχες εθνικές αναφορές οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την τελική έκθεση του πρώτου πνευματικού προϊόντος ΙΟ1 του σχεδίου, η οποία ολοκληρώθηκε από τον εταίρο ‘Creative Learning Programmes’ Ltd της Μεγάλης Βρετανίας, τον περασμένο Δεκέμβριο. Η δεύτερη φάση (ΙΟ2) της ανάλυσης αναγκών, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019, περιελάμβανε έρευνα πεδίου για τα υφιστάμενα προγράμματα διαπολιτισμικής κατάρτισης των εκπαιδευτών ενηλίκων, στοχεύοντας να επισημανθούν οι ανάγκες τους, για την επικαιροποίηση ή την ανάπτυξη, νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν εκτενέστερα η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μεταναστών, η επιμέρους διάρθρωση του, οι ενότητες σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι μέχρι τον επόμενο Ιούνιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να έχει ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή εκπαιδευτών ενηλίκων από τις συμμετέχουσες χώρες.

Η επόμενη συνάντηση του σχεδίου θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Από την πλευρά του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στην συνάντηση συμμετείχαν οι: κ. Δαράκης Μιχάλης, Δ/ντης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης και ο προϊστάμενος Τμήματος ΔΒΜ, Παιδείας και Απασχόλησης, κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος.

 

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Λουκέτο μετά… τσουχτερού προστίμου σε κατάστημα

Συνεχίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου οι έλεγχοι της αστυνομίας για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων …

Τον «πετσόκοψε» η Όλγα… – Αυτό… πόνεσε

Σύμφωνοι, ο κορωνοϊός βρίσκεται (και δικαίως) στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς τα κρούσματα ανεβαίνουν συνεχώς, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize