Τελευταία Νέα

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020

Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A GreeceItaly (ELIT) 2014-2020. O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 53.148.184, 00 ευρώ, εκ των οποίων τα 45.175.956, 40 ευρώ αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 7.972.227,60 ευρώ εθνικούς πόρους των δύο συμμετεχουσών χωρών.

Στα υποψήφια προς ένταξη έργα καλούνται να συμμετάσχουν εταίροι και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Η υποβολή προτάσεων λήγει την 15 Οκτωβρίου 2016.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι να υποστηρίξει τη στρατηγική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για μια πιο ευημερούσα και βιώσιμη περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των βάσεων για μια δυναμική οικονομία που προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής για εκείνους που ζουν στη διασυνοριακή περιοχή, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτές.

Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω τριών (3) αξόνων προτεραιότητας, οι οποίοι διαρθρώνονται σε τέσσερις (4) Θεματικούς Στόχους και επτά (7) Επενδυτικές Προτεραιότητες.:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα  

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση

Άξονας Προτεραιότητας 3: Βιώσιμο Πολυτροπικό Σύστημα Μεταφορών

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 15η Δεκεμβρίου 2015 το νέο Πρόγραμμα μεταξύ των δύο χωρών για την περίοδο 2014-2020. Ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι 123.176.896 ευρώ, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με ποσό 104.700.362 ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) ενώ ποσό 18,476,537.00 ευρώ θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

·                     Υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργατικών σχηματισμών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας

·                     Στήριξη της θερμοκοίτισης καινοτόμων εξειδικευμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην περιοχή

·                     Προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως εδαφικό πλεονέκτημα της Περιοχής του Προγράμματος

·                     Βελτίωση κοινών σχεδίων διαχείρισης και διακυβέρνησης για τη βιοποικιλότητα των παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, δίνοντας προσοχή στους φυσικούς πόρους και τις προστατευόμενες περιοχές και ανάπτυξη των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος

·                     Ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών / εργαλείων για τη μείωση της θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης

·                     Ενίσχυση θαλάσσιων μεταφορών, δυναμικότητας της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και διασυνοριακής συνδεσιμότητας με πλοίο

·                     Βελτίωση του διασυνοριακού συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων μεταφοράς για την εισαγωγή των πολυτροπικών και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων

Πληροφορίες για την εν λόγω Πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής των προτάσεων έργων, καθώς επίσης και γενικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματοςhttp://www.greece-italy.eu/  και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020: http://www.greece-italy.eu/index.php/2014-2020/news.html  καθώς και στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχήςhttp://www.interreg.gr/el/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize