Συμπληρωματικές αιτήσεις στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων 2015/2016

ampelonas

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων 2015/2016
Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνεται ότι, όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στη Ελλάδα για την περίοδο 2015 – 2016 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία (Δημητρακάκη 17),  μέχρι και τις 15 Μαΐου 2015.
Το πρόγραμμα καλύπτει:
 την εκρίζωση-προετοιμασία του εδάφους και αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης με την ίδια ή άλλη ποικιλία.
 Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό.
 Επανεμβολιασμό
 Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)
Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων, που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων με την ίδια ποικιλία και το ίδιο σύστημα καλλιέργειας.Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο 1 (ένα) στρέμμα. Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί, που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες 2 (δύο) περιόδους εφαρμογής (2013-14 & 2014-15) και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις 10 (δέκα) προηγούμενες οικονομικές περιόδους. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον 8 (οκτώ) ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής. Επισημαίνεται ότι τα αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα.
Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Τίτλος ιδιοκτησίας αμπελοτεμαχίου ή αμπελοτεμαχίων (συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ενοικιαστήριο κλπ ) ή ελλείψει αυτού το τελευταίο διαθέσιμο έντυπο Ε9 και Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι αληθή 2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες (εκδίδονται από την Υπηρεσία μας την ημέρα υποβολής της αίτησης),
3 Έντυπο Ε1 (2014 ή 2015) και εκκαθαριστικό του 2014 της εφορίας4. Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2014 ή 20155. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών (2013 και 2014) για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού 6.Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας7. Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας
Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα 2831343814 και 2831343808.

 

Συμπληρωματικές αιτήσεις στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων 2015/2016

Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ανακοινώνεται ότι,  σύμφωνα με την αριθμ. 4450/109662/2015 Υ.Α.(ΦΕΚ 2228/β/15-10-2015 με θέμα «Εφαρμογή  συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα»), καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής συμπληρωματικών αιτήσεων για την περίοδο  2015-2016.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

– Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων (συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός)
– Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
– Τη φύτευση αμπελώνων με άδεια από το αποθεματικό
– Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής (αναφύτευση δηλαδή του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας).
Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας, δηλαδή έχουν νόμιμες αμπελουργικές εκτάσεις ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό, έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργιών Εκτάσεων και μπορούν να υποβάλλουν, έως τις 30 Νοεμβρίου 2015 Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στο αμπελουργικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.
Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:1. Τίτλος ιδιοκτησίας αμπελοτεμαχίου ή αμπελοτεμαχίων (συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ενοικιαστήριο κλπ ) ή ελλείψει αυτού το τελευταίο διαθέσιμο έντυπο Ε9 και Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι αληθή2.Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες3.Έντυπο Ε1 2015 και εκκαθαριστικό του 2014 της εφορίας4. Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 20155. Δηλώσεις συγκομιδής των τριών τελευταίων ετών (2013 , 2014 και 2015) και για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού .6. Αστυνομική ταυτότητα7. Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (κα Τζιφάκη Ευαγγελία 2831343814
Κασσωτάκης Πέτρος 2831343808).

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Ανοιχτό το τμήμα της επαρχιακής οδού 3 από διασταύρωση προς Αμπελάκι και Καρίνες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι από αύριο, 16/07/2020 το τμήμα …

Ρέθυμνο – Κλειστό από Δευτέρα το τμήμα της επαρχιακής οδού 31 από την διασταύρωση με την Παλαιά Εθνική οδό Ρεθύμνου – Ηρακλείου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κάνει γνωστό ότι από την Δευτέρα 20/07/2020 …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize