Παράκτια διάβρωση στη Σητεία: Χρειάζεται μια σοβαρή και γρήγορη απόφαση

sitia paraliakos dromos diavrosi (8)

Για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην παραλιακή ζώνη λόγω των καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών, των ισχυρών ανέμων και του έντονου κυματισμού μας εξηγεί ο απόφοιτος Τμήματος Θαλασσίων Ερευνών Δημήτρης Παθιάκης:

Η παράκτια ζώνη είναι το τμήμα το οποίο έρχεται σε δυναμική επαφή η θάλασσα με την ξηρά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν χώρα έντονα δυναμικά φαινόμενα και διεργασίες όπως η θραύση κυμάτων, αναρρίχηση στην ακτή και τριβή στον πυθμένα. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή στη γενικότερη μορφολογία (διάβρωση) της παράκτιας ζώνης και τη στερεομεταφορά ιζήματος. Τα πιο διαδεδομένα έργα προστασίας του μηχανικού απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα μέχρι πρόσφατα ήταν οι κυματοθραύστες. Πρόκειται ουσιαστικά για ογκώδη κατασκευές των οποίων η στέψη ξεπερνά την επιφάνεια της θάλασσας, ικανές να αντέξουν ακραίους κυματισμούς και να καταστρέψουν κατά το μέγιστο τη κυματική ενέργεια στην υπήνεμη πλευρά τους. Αν και οι κυματοθραύστες είναι τελείως αποτελεσματικοί ως προς το σκοπό τους, δεν πετυχαίνουν την επιθυμητή επανακυκλοφορία του νερού στην προστατευόμενη περιοχή και δεν εξασφαλίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το θαλάσσιο νερό της εν λόγω περιοχής. Εναλλακτικά δηλαδή έργα τα οποία επηρεάζουν κατά το ελάχιστο τα φυσικά οικοσυστήματα, τους βιότοπους και πρωτίστως την αισθητική και την ποιοτική αξία της παράκτιας ζώνης. Τέτοια έργα προστασίας του μηχανικού είναι οι ύφαλοι κυματοθραύστες των οποίων η στέψη είναι χαμηλότερη από τη μέση στάθμη του ύδατος. Οι κατασκευές αυτές μειώνουν κατά ένα αξιόλογο ποσοστό την κυματική ενέργεια και συγχρόνως επιτρέπουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία του νερού αφήνοντας τα παράκτια ρεύµατα να περάσουν πάνω από την στέψη τους διευκολύνοντας την κυκλοφορία των υδάτων και αποφεύγοντας τη δημιουργία λιμναζόντων νερών. Τα μειονεκτήματα τους είναι τα εξής: Οι πολύ χαμηλές στέψεις μπορεί να μη μειώνουν ικανοποιητικά την κυματική ενέργεια συνεπώς να μην αποτελούν επαρκή μέτρο για προστασία έναντι διάβρωσης, ειδικά σε περιοχές με υψηλό υδροδυναμικό καθεστώς και με μεγάλο εύρος παλίρροιας.

Λόγω συγκεκριμένων υδροδυναμικών συνθηκών ή απότομων αλλαγών τους μπορεί να προκληθούν ρεύματα τέτοια που να προκαλούν τελικά, αντί να αποσοβούν, την παράκτια διάβρωση.

Μπορεί να αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα ή την κυκλοφορία θαλάσσιων οχημάτων λόγω του ότι δεν είναι ιδιαιτέρα ορατοί ενώ αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες πάνω από την στέψη της κατασκευής.

Η επιθεώρηση της ευστάθειας και στης αρτιότητας της κατασκευής είναι σχετικά δύσκολη αφού ολόκληρο το έργο βρίσκεται κάτω από την στάθμη της θαλάσσιας επιφάνειας.

Παρόλο όμως τα μειονεκτήματα,υπάρχουν και κάποια θετικά, όπως το κόστος σε σχέση με τους κυματοθραύστες, η προσέλευση θαλάσσιων οργανισμών και αύξηση της βιοποικιλότητας μιας και ο κόλπος της Σητείας είναι σχετικά φτωχός.

Χρειάζεται λοιπόν μια σοβαρή και γρήγορη απόφαση προτού προχωρήσει και άλλο η παράκτια διάβρωση.

sitia paraliakos dromos diavrosi (1) sitia paraliakos dromos diavrosi (2) sitia paraliakos dromos diavrosi (3) sitia paraliakos dromos diavrosi (4) sitia paraliakos dromos diavrosi (5) sitia paraliakos dromos diavrosi (6) sitia paraliakos dromos diavrosi (7) sitia paraliakos dromos diavrosi (8) sitia paraliakos dromos diavrosi (9) sitia paraliakos dromos diavrosi (10) sitia paraliakos dromos diavrosi (11) sitia paraliakos dromos diavrosi (12) sitia paraliakos dromos diavrosi (13) sitia paraliakos dromos diavrosi (14) sitia paraliakos dromos diavrosi (15) sitia paraliakos dromos diavrosi (16) sitia paraliakos dromos diavrosi (17) sitia paraliakos dromos diavrosi (18) sitia paraliakos dromos diavrosi (19) sitia paraliakos dromos diavrosi (20)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς