Τελευταία Νέα

“Κατά την τετραετία 2010-2014 παρατηρήθηκε αύξηση των ποσοστών αναπηρίας, αύξηση της πολυνοσηρότητας”

koinoniki ereuna gia atoma me anapiries (1)

Η Κοινωνική Έρευνα για τα Άτομα με Αναπηρίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου παρουσιάζεται στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, πραγματοποίησε έρευνα (γεωγραφική κάλυψη: Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου) για το προφίλ της αναπηρίας και τα χαρακτηριστικά που αυτό εμφανίζει την τελευταία τετραετία 2010 -2014. Η εν λόγω έρευνα θα παρουσιαστεί στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί 10 – 12 Δεκεμβρίου 2015 στην Αθήνα.

Τίτλος της έρευνας: Κοινωνική Έρευνα για άτομα με αναπηρίες. Αύξηση ποσοστών αναπηρίας την τετραετία 2010-2014 σε δικαιούχους μειωμένου εισιτηρίου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου.

Σκοπός της Έρευνας:
Η χρήση μειωμένου εισιτηρίου στα μέσα μετακίνησης είναι μια κοινωνική παροχή που απευθύνεται σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού με χαμηλά εισοδήματα και προβλήματα υγείας (αναπηρία >67%).
Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικαιούχων.
Γίνεται ποσοτική αποτύπωση των ατόμων αυτών και των χαρακτηριστικών τους για την κρίσιμη για την χώρα μας τετραετία 2010-2014 και αναδεικνύονται οι επιπτώσεις της κοινωνικό -οικονομικής κρίσης στην υγεία του πληθυσμού.

υλικό & μέθοδος
Συνολικά μελετηθήκαν 1260 άτομα δικαιούχοι δελτίου μετακίνησης (584 γυναίκες, 678 άνδρες), ηλικίας 2 έως 100 ετών.
Έγινε αναδρομική μελέτη για τα έτη 2010 έως 2014 των δικαιούχων. Μελετηθήκαν ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία, είδος αναπηρίας, έγινε συσχέτιση των μεταβλητών αυτών και ακολούθησε η ποιοτική τους ανάλυση.
Περιγραφική και Επεξηγηματική Έρευνα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι δικαιούχοι καρτών αυξήθηκαν κατά 3,2% το 2014 συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.
Υπήρξε σημαντική αύξηση (17%) στα ποσοστά αναπηρίας των ατόμων που ανήκουν στην κλίμακα 80% έως 90% αναπηρία.
Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αύξηση κυρίως στις νεότερες ηλικίες. Αυξητική τάση νοσηρότητας εμφανίζουν και οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες με την πιο μεγάλη τάση να συγκεντρώνει η ηλικιακή ομάδα των 46-64 ετών.
Όσο αφορά την ηλικιακή σύνθεση και τα νοσήματα παρατηρείται αύξηση των ψυχικών, νευρολογικών νοσημάτων & του καρκίνου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και κυρίως σε εκείνες που ανήκουν στην κλίμακα «26-45».
Εξαιτίας του εισοδηματικού περιορισμού που θέτει η νομοθεσία οι κάτοχοι ανήκουν στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα με το προφίλ της αναπηρίας όπως αυτό εμφανίστηκε, στην παρούσα έρευνα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
· Κατά την τετραετία 2010-2014 παρατηρήθηκε αύξηση των ποσοστών αναπηρίας, αύξηση της πολυνοσηρότητας, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση του κόστους φροντίδας υγείας. Ωστόσο η αναπηρία αυξάνεται και στις μικρές ηλικίες που αποτελούν τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας.
· Οι ευάλωτες ομάδες χρήζουν μεγαλύτερης στήριξης από το κοινωνικό κράτος το οποίο στην χώρα μας εμφανίζει μια ιδιαίτερα χαμηλή αναδιανεμητική επίδραση.
· Ιδιαίτερα σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας προκειμένου για την προάσπιση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και την έγκαιρη παρέμβαση αποφυγής δυσάρεστων για την δημόσια υγεία φαινομένων.

koinoniki ereuna gia atoma me anapiries (2)

koinoniki ereuna gia atoma me anapiries (3)

koinoniki ereuna gia atoma me anapiries (4)

koinoniki ereuna gia atoma me anapiries (5)

koinoniki ereuna gia atoma me anapiries (6)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.