Ερχονται αυτόματες ρυθμίσεις για όλα τα δάνεια

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΤΤΕ

Αυτόματες ρυθμίσεις σε όλα τα δάνεια

Με την εφαρμογή πολύ συγκεκριμένων κανόνων στον νέο κώδικα δεοντολογίας, σκοπεύει η Τράπεζα της Ελλάδας να ξεδιαλύνει οριστικά το θολό τοπίο στα «κόκκινα» δάνεια.

Αυτόματες ρυθμίσεις για όλα τα δάνεια, ανεξάρτητα αν εξυπηρετούνται ή όχι, φέρνει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας που ετοιμάζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι δανειολήπτες θα χωρίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, ανάλογα με το είδος του δανείου, το υπόλοιπο της οφειλής και τη συνέπειά τους.

Αυτόματες ρυθμίσεις σε όλα τα δάνεια

«Αυτόματες» ρυθμίσεις για όλα ανεξαιρέτως τα δάνεια -στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά- ενήμερα και σε καθυστέρηση, φέρνει ο νέας γενιάς Κώδικας Δεοντολογίας που ετοιμάζει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας -που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της Ελλάδας- θα «πατάει» πάνω σε ήδη δοκιμασμένα και αποτελεσματικά μοντέλα ρυθμίσεων (π.χ. το ιρλανδικό) και θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος Μαρτίου 2016.

Όπως αναφέρουν στο «Εθνος» πηγές με γνώση του θέματος, ο νέος Κώδικας θα εισάγει τυποποιημένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών. Δηλαδή, οι δανειολήπτες θα «γκρουπάρονται» ανάλογα με το είδος του δανείου, το υπόλοιπο της οφειλής, αν είναι ενήμεροι ή όχι. Σε αυτό βοηθά και η κατηγοριοποίηση των δανείων σε καθυστέρηση, την οποία έχει ολοκληρώσει η ΤτΕ.

Αυτόματες ρυθμίσεις σε όλα τα δάνεια

Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης που έχει αποπληρώσει το ήμισυ του στεγαστικού του δανείου και συνεχίζει να είναι ενήμερος, παρότι «ζορίζεται» στην εξυπηρέτησή του, θα έχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής και η δόση δεν θα ξεπερνά π.χ. το 20% του μηνιαίου εισοδήματός του.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα «ανάχωμα» για να μη βγουν νέα δάνεια στο «κόκκινο», ενώ μέσα από απλουστευμένα μοντέλα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ρυθμίσεων.

«Με 1 εκατομμύριο δανειολήπτες στο «κόκκινο» χάνεται πολύτιμος χρόνος στο να εξετασθεί η κάθε περίπτωση χωριστά. Στόχος μας είναι να υπάρξουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ανάλογα με τον βαθμό δανεισμού, τον χρόνο καθυστέρησης, το εισόδημα», αναφέρει καλά πληροφορημένη πηγή.

Στον νέο Κώδικα, όμως, θα υπάρχει πρόβλεψη και για άλλα δύο μείζονος σημασίας θέματα, που αφορούν την αδειοδότηση και συμπεριφορά των εξειδικευμένων εταιρειών διαχείρισης καθυστερούμενων οφειλών, οι οποίες θα αναλάβουν το έργο της ανάκτησης σημαντικού τμήματος των «κόκκινων» δανείων.

Ηδη, οι τράπεζες έχουν συνάψει συμφωνίες με εξειδικευμένους διαχειριστές, ωστόσο αναμένεται και η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για να αναλάβουν δράση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες θα εξακολουθήσουν να είναι οι «κυρίες» των δανείων και οι εταιρείες θα αναλάβουν το κομμάτι της διαχείρισης. Θα μπορούν δηλαδή να προτείνουν και προχωρούν σε ρύθμιση, αλλά και στην αναχρηματοδότηση του οφειλέτη.

• Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ελέγχει, θα αξιολογεί και θα αδειοδοτεί τις εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης καθυστερούμενων οφειλών.

Ο νέος Κώδικας θα καθορίζει και τα θέματα συμπεριφοράς/ συμμόρφωσης αυτών των εταιρειών διαχείρισης απέναντι στους δανειολήπτες (όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις τράπεζες).

• Τα «κόκκινα» δάνεια είναι σήμερα το μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές τράπεζες και όπως αναφέρουν τα τραπεζικά στελέχη: «Σκοπός μας είναι να πείσουμε τους πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις ότι μπορούμε να τους προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε σε υγιές μεγάλο κομμάτι από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προσφέροντας τα κατάλληλα προϊόντα στους πελάτες μας που είναι μεν σε δυσκολία, αλλά που παραμένουν συνεργάσιμοι». Σημειώνουν δε πως, πλέον εστιάζουν σε μακροπρόθεσμες και βιώσιμες ρυθμίσεις.

Οι τράπεζες, πριν προχωρήσουν σε ρυθμίσεις, αξιολογούν τα εξής στοιχεία:

Την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, το συνολικό ύψος και τη φύση των χρεών του, περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών του και σε άλλες τράπεζες, την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του, το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του, καθώς και την προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών εκ μέρους του δανειολήπτη.

Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά στην αξιολόγηση της αξίας τυχόν εμπράγματης εξασφάλισης ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακίνητα, κτήματα κ.λπ.) του δανειολήπτη που θα μπορούσαν με τη συναίνεσή του να αποτελέσουν πρόσθετες εξασφαλίσεις. Μάλιστα, καθεμία από τις εκτιμώμενες αξίες γνωστοποιείται γραπτώς στον δανειολήπτη, ταυτοχρόνως με την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης.

Με την εφαρμογή πολύ συγκεκριμένων κανόνων στον νέο κώδικα δεοντολογίας, σκοπεύει η Τράπεζα της Ελλάδας να ξεδιαλύνει οριστικά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες το θολό τοπίο στα «κόκκινα» δάνεια, αποφεύγοντας παράλληλα να καταστούν μελλοντικά αυτά τα δάνεια και πάλι «μη εξυπηρετούμενα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Εθνος» ο νέος κώδικας θα εφαρμόζει ανάλογα αποτελεσματικά μοντέλα ρυθμίσεων, όπως το Ιρλανδικό, και θα πρέπει αν τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος Μαρτίου του 2016 καθώς αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.

Πως θα γίνει το «γκρουπάρισμα»

Συγκεκριμένα, όλα τα δάνεια – είτε εξυπηρετούνται είτε όχι – θα κατηγοριοποιηθούν με γνώμονα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το είδος του δανείου και το ύψος του οφειλόμενου ποσού, η οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, τυχόν οφειλές σε άλλες τράπεζες, η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής και το ιστορικό αποπληρωμής.

Η λύση της κατηγοριοποίησης των δανείων επιλέχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς μόνον οι δανειολήπτες που είναι στο «κόκκινο» ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο και θα χανόταν πολύτιμος χρόνος για την εξέταση κάθε περίπτωσης χωριστά.

Παράλληλα στον νέο κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών θα περιλαμβάνονται και κανόνες αδειοδότησης και συμπεριφοράς των εταιριών που θα αναλάβουν την ανάκτηση τμήματος των «κόκκινοων» δανείων και οι οποίες θα αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

automates rythmiseis daneia (1)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς