Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα

katastrofes ampelia (2)

Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ανακοινώνεται ότι, από την 1 Μαρτίου έως και την 16 Μαΐου 2016 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων στην Ελλάδα 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων, η διαδικασία καταβολής τους και η διαδικασία των ελέγχων καθορίζονται στην αριθμ. 3714/110476/2014 Υ.Α.(ΦΕΚ 2443/β/15-09-2014 με θέμα « Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα»)

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

– Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού

– Την μετεγκατάσταση των αμπελώνων και

– Τη βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων,

συγκεκριμένα την υποστύλωση και την κατασκευή αναβαθμίδων

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθορίζεται σε (1) ένα στρέμμα. Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων, που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής (αναφύτευση δηλαδή του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας).


Κατά την υποβολή της αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα1) απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το αμπελουργικό μητρώο.

2. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο (2) τελευταίων αμπελουργικών περιόδων, που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού .

3. Δήλωση εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της ενιαίας ενίσχυσης, που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που θα πρέπει να τηρηθεί και τα επόμενα οκτώ (8) χρόνια.

4.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

5.Φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης, ή του εκκαθαριστικού της εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού

6.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

7.Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και ειδικότερα

α)Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας /κυριότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη τίτλου κυριότητας αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του πιο πρόσφατου Ε9 συνοδευόμενου από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία, που αναφέρονται σε αυτό είναι αληθή.

β) Για τα μη ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται δεκτό χρησιδάνειο ή ενοικιαστήριο η διάρκεια του οποίου μπορεί να είναι μέχρι (9) εννέα έτη.

Μετά την έγκρισή ένταξης του παραγωγού στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομιστεί θεωρημένο συμβολαιογραφικό ενοικιαστήριο μεταγγεγραμένο στο Υποθηκοφυλακείο, η διάρκεια του οποίου θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών.

8. Για φυτεύσεις αμπελοτεμαχίων με δικαίωμα φύτευσης από το αποθεματικό ή με δικαίωμα αναφύτευσης θα πρέπει εκτός από τα παραπάνω να προσκομίζεται και η έγκριση του αντίστοιχου δικαιώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο γραφείο αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνης στα τηλέφωνα 2831343814 και 2831343808.

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Τα κτίρια της Νομαρχίας και της Αντιπεριφέρειας από το 1845-1847

Το κτίριο της Νομαρχίας-Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, κτίστηκε από το 1845-1847, δυτικά της πόλης και στη θέση …

Ρέθυμνο – Αγώνας δρόμου μετ’ εμποδίων για τη διάσωση της Creta Farms

Χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, τέτοια που θα της επέτρεπε την επιστροφή σε κανονική λειτουργία, με ελάχιστες …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize